SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) ZPRC GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV USD (Official NAV)

$53,61

per 23 jun 2021

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,27 (+0,51%)

per 23 jun 2021

Totaal activa in fonds

$1 688,79 M

TER

0,50%

image load fail

per 31 mei 2021


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde markt van converteerbare obligaties te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Refinitiv Qualified Global Convertible Index werd ontwikkeld als brede maatstaf voor het rendement van de belegbare wereldmarkt voor converteerbare obligaties.


Fondsinformatie per 23 jun 2021

Fondsinformatie per 23 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BNH72088 INZPRCE 14 okt 2014 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00BNH72088
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRCE
Aanvangsdatum 14 okt 2014
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,50% Refinitiv Qualified Global Convertible Index 1 aandeel EUR, USD, CHF, GBP Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,50%
Benchmark Refinitiv Qualified Global Convertible Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD, CHF, GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Sub-Investment Manager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Trust Company
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 23 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 23 jun 2021

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 15 okt 2014 ZPRC BRB2VR7 ZPRC GY ZPRC.DE
London Stock Exchange USD 16 okt 2014 GCVB BNH7208 GCVB LN GCVB.L
Borsa Italiana EUR 23 apr 2015 CONV BWDPL02 CONV IM CONV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 20 aug 2015 GCVB BWK1TV0 GCVB SE GCVB.S
London Stock Exchange GBP 24 mei 2018 GLCB BDFD220 GLCB LN GLCB L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 31 mei 2021

Fondskenmerken per 31 mei 2021
Huidig rendement Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
0,64% 298 -10,13% 3,85 $173,30
Huidig rendement 0,64%
Aantal posities 298
Rendement tot einde looptijd -10,13%
Gemiddelde maturiteit in jaren 3,85
Gemiddelde koers $173,30

Marktprijs van het fonds per 23 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 23 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€44,90 €45,02 €44,96 €0,12 €45,05 €44,82 €47,60
Biedprijs €44,90
Laatprijs €45,02
Slotkoers €44,96
Bied-laatspread €0,12
Hoogste dagkoers €45,05
Laagste dagkoers €44,82
Hoogste punt in 52 weken €47,60
Laagste punt in 52 weken
€35,66
Laagste punt in 52 weken €35,66

NAV van het fonds per 23 jun 2021

NAV van het fonds per 23 jun 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
$53,61 CHF 49,15 €44,87 £38,38 $1 103,42 M 20 583 519 $1 688,79 M
NAV USD (Official NAV) $53,61
NAV CHF CHF 49,15
NAV EUR €44,87
NAV GBP £38,38
Activa in aandelencategorie $1 103,42 M
Aandelen in uitgifte 20 583 519
Totaal activa in fonds $1 688,79 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 23 jun 2021

Rendementen per 23 jun 2021
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,21%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,21%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 okt 2014
  • Aanvangsdatum van de index: 03 okt 2014

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 okt 2014
Fonds, netto 31 mei 2021 -1,07% -2,11% 1,99% 37,45% 48,28% 74,98% 82,47%
Verschil 31 mei 2021 -0,04% -0,02% -0,08% 0,03% -0,27% -1,81% -3,00%
Fonds, bruto 31 mei 2021 -1,03% -1,99% 2,20% 38,13% 50,51% 79,40% 88,60%
Verschil 31 mei 2021 0,00% 0,11% 0,14% 0,71% 1,96% 2,61% 3,13%
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
31 mei 2021 -1,03% -2,10% 2,06% 37,42% 48,55% 76,79% 85,48%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 okt 2014
Fonds, netto 31 mei 2021 -1,07% -2,11% 1,99% 37,45% 14,03% 11,84% 9,50%
Verschil 31 mei 2021 -0,04% -0,02% -0,08% 0,03% -0,07% -0,23% -0,27%
Fonds, bruto 31 mei 2021 -1,03% -1,99% 2,20% 38,13% 14,60% 12,40% 10,05%
Verschil 31 mei 2021 0,00% 0,11% 0,14% 0,71% 0,50% 0,33% 0,28%
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
31 mei 2021 -1,03% -2,10% 2,06% 37,42% 14,10% 12,07% 9,77%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto 1,99% 37,50% 13,52% -5,02% 12,06% 4,14% 0,48% 2,92% - - -
Verschil -0,08% 0,42% -0,17% -0,39% -0,56% -0,50% -0,19% -0,15% - - -
Fonds, bruto 2,20% 38,19% 14,09% -4,54% 12,62% 4,66% 0,99% 3,03% - - -
Verschil 0,14% 1,11% 0,39% 0,09% 0,00% 0,03% 0,31% -0,04% - - -
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
2,06% 37,08% 13,69% -4,63% 12,62% 4,63% 0,68% 3,06% - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
13,77% 0,24%
Standaarddeviatie 13,77%
Tracking-error 0,24%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 31 mei 2021

Grootste posities per 31 mei 2021

Naam van effect Weging
SEA LTD 1 12/01/2024 2,18%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0 09/14/2024 1,52%
TESLA INC 2 05/15/2024 1,46%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025 1,45%
SEA LTD 2.375 12/01/2025 1,26%
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026 1,16%
SIKA AG 0.15 06/05/2025 1,11%
AMERICA MOVIL BV 0 03/02/2024 1,10%
SQUARE INC 0.5 05/15/2023 0,97%
PALO ALTO NETWORKS 0.75 07/01/2023 0,91%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 31 mei 2021

Sector Weging
Informatietechnologie 25,12%
Duurzame consumptiegoederen 21,22%
Industrie 9,86%
Materialen 4,83%
Vastgoed 3,94%
Nutsbedrijven 3,30%
Financiële instellingen 2,18%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 1,11%
Niet-duurzame consumptiegoederen 1,08%
Energie 1,05%
Overige 26,31%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 31 mei 2021

Looptijdklassen in het fonds
per 31 mei 2021
Looptijd Weging
0 - 1 jaar 7,75%
1 - 2 jaar 10,12%
2 - 3 jaar 15,05%
3 - 5 jaar 46,18%
5 - 7 jaar 16,93%
7 - 10 jaar 1,88%
10 - 15 jaar 1,38%
20 - 30 jaar 0,70%

Kredietkwaliteitper 31 mei 2021

Kredietkwaliteit
per 31 mei 2021
Indicatieve Ratings* Weging
AAA 0,12%
AA+ 0,78%
AA 0,77%
AA- 0,45%
A+ 2,21%
A 5,99%
A- 10,37%
BBB+ 9,16%
BBB 5,87%
BBB- 13,40%
BB+ 8,93%
BB 5,97%
BB- 7,65%
B+ 7,25%
B 13,21%
B- 0,74%
CCC 1,79%
C 5,05%
NR 0,31%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

THE SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (HET "PRODUCT") WORDT NIET GESPONSORD, GOEDGEKEURD, VERKOCHT OF GEPROMOOT DOOR REFINITIV LIMITED OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN ("REFINITIV"). REFINITIV GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE, AAN DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN OF HET PUBLIEK BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID VAN BELEGGING IN EFFECTEN IN HET ALGEMEEN OF IN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN IN HET BIJZONDER, OF BETREFFENDE HET VERMOGEN VAN DE REFINITIV QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE INDEX (DE "INDEX") OM DE ALGEMENE PERFORMANCE VAN DE AANDELENMARKT TE VOLGEN. DE ENIGE RELATIE VAN REFINITIV MET STATE STREET GLOBAL ADVISORS (DE "LICENTIENEMER") IS HET IN LICENTIE GEVEN VAN DE INDEX, DIE WORDT VASTGESTELD, SAMENGESTELD EN BEREKEND DOOR REFINITIV OF DIENS LICENTIEGEVERS ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN). REFINITIV IS NIET VERPLICHT REKENING TE HOUDEN MET DE WENSEN VAN DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN) IN VERBAND MET HET VOORGAANDE. REFINITIV IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EN HEEFT NIET MEEGEWERKT AAN HET VASTSTELLEN VAN DE TIMING, PRIJZEN EN HET AANTAL PRODUCTEN DAT WORDT UITGEGEVEN, NOCH HET VASTSTELLEN OF BEREKENEN VAN DE WIJZE WAAROP HET PRODUCT/DE PRODUCTEN WORDEN OMGEZET IN CASH. REFINITIV HEEFT GEEN VERPLICHTING EN IS NIET AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT HET ADMINISTRATIEF BEHEER, DE MARKETING OF HET VERHANDELEN VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN.

REFINITIV GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE INDEX OF DE GEGEVENS DAARIN NAUWKEURIG EN/OF VOLLEDIG ZIJN. REFINITIV GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE WAT BETREFT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR DE LICENTIENEMER, DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN, OF ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN, DOOR HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS IN VERBAND MET DE IN LICENTIE GEGEVEN RECHTEN, NOCH WAT BETREFT ENIG ANDER GEBRUIK. REFINITIV GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE WAARBORGEN EN VERWERPT UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE IS REFINITIV IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF WINSTDERVING, ZELFS INDIEN REFINITIV WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.