Skip to main content

SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) GCVGx I2

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV
£29,30
per 28 feb 2024
Valuta shareclass
GBP
1 daags NAV-wijziging
£0,00 (-0,01%)
per 28 feb 2024
Totaal activa in fonds USD
$1 228,59 M
per 28 feb 2024
TER
0,55%

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde markt van converteerbare obligaties te volgen.

Beschrijving van index

De Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) index vertegenwoordigt het rendement dat wordt behaald bij het afdekken van de valutablootstelling van zijn moederindex, de Refinitiv Qualified Global Convertible Index, naar GBP. De index is voor 100% afgedekt naar GBP door de verkoop van termijncontracten van alle valuta's in de moederindex bij elke maandelijkse herbalancering op basis van de verwachte blootstelling aan elke valuta na de herbalancering. De Refinitiv Qualified Global Convertible Index werd ontwikkeld om een brede maatstaf te geven voor het rendement van belegbare wereldwijde converteerbare obligaties.

Fondsinformatie per 29 feb 2024

ISIN IE00BDT6FT30
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INGCVG
Aanvangsdatum 31 jan 2022
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass GBP
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,55%
Benchmark Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 29 feb 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primair) GBP 01 feb 2022 GCVGx BPBS405 GCVGx I2 GCVGx.DXE
London Stock Exchange GBP 02 feb 2022 GCVG BFMN692 GCVG LN GCVG.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 31 jan 2024

Huidig rendement 0,90%
Aantal posities 360
Rendement tot einde looptijd -3,82%
Gemiddelde maturiteit in jaren 2,77
Gemiddelde koers $112,90

Marktprijs van het fonds per 28 feb 2024

Biedprijs -
Laatprijs -
Slotkoers £29,39
Bied-laatspread -
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken £29,41
Laagste punt in 52 weken £26,29

NAV van het fonds per 28 feb 2024

NAV £29,30
Activa in aandelencategorie £4,42 M
Aandelen in uitgifte 150 830
Totaal activa in fonds USD $1 228,59 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 28 feb 2024

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,27%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 31 jan 2022
  • Aanvangsdatum van de index: 10 mei 2018

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
31 jan 2022
Fonds, netto 31 jan 2024 -0,30% 7,85% -0,30% 6,64% - - - -1,79%
Verschil 31 jan 2024 -0,09% -0,09% -0,09% -0,53% - - - -0,46%
Fonds, bruto 31 jan 2024 -0,25% 8,00% -0,25% 7,23% - - - -1,43%
Verschil 31 jan 2024 -0,04% 0,06% -0,04% 0,06% - - - -0,10%
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index
31 jan 2024 -0,21% 7,94% -0,21% 7,17% -3,44% 5,66% - -1,32%

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
31 jan 2022
Fonds, netto 31 jan 2024 -0,30% 7,85% -0,30% 6,64% - - - -3,54%
Verschil 31 jan 2024 -0,09% -0,09% -0,09% -0,53% - - - -0,91%
Fonds, bruto 31 jan 2024 -0,25% 8,00% -0,25% 7,23% - - - -2,83%
Verschil 31 jan 2024 -0,04% 0,06% -0,04% 0,06% - - - -0,20%
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index
31 jan 2024 -0,21% 7,94% -0,21% 7,17% -9,96% 31,71% - -2,63%

per 31 jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto -0,30% 12,33% -13,87% - - - - - - - -
Verschil -0,09% -0,53% -0,33% - - - - - - - -
Fonds, bruto -0,25% 12,95% -13,75% - - - - - - - -
Verschil -0,04% 0,09% -0,21% - - - - - - - -
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index
-0,21% 12,86% -13,55% -0,52% 32,51% 12,65% - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Grootste posities

Grootste posities per 31 jan 2024

Naam van effect Weging
PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/2025 2,77%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6 08/15/2025 1,27%
MONGODB INC 0.25 01/15/2026 0,95%
FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026 0,95%
SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030 0,92%
AMERICA MOVIL BV 0 03/02/2024 0,89%
AIRBNB INC 0 03/15/2026 0,78%
ZSCALER INC. 0.125 07/01/2025 0,76%
SAFRAN SA 94.701 05/15/2027 0,74%
CARNIVAL CORP 5.75 12/01/2027 0,71%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 31 jan 2024

Sector Weging
Sector Weging
IT 30,49%
Industrie 10,26%
Pharmaceutical 7,17%
Leisure 6,03%
Retail/Wholesale 5,54%
Telecom 5,54%
Services 5,20%
Transport 4,85%
Electronics 4,29%
Steel/Metals 3,79%
Property 3,44%
Banking/Finance 2,58%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 2,48%
Olie en gas 2,20%
Chemie 1,38%
Nutsbedrijven 1,24%
Food & Drink 1,15%
Verzekeringen 0,36%
Media 0,22%
Construction 0,20%
Overige 1,58%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 31 jan 2024

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 10,22%
1 - 2 jaar 28,44%
2 - 3 jaar 24,67%
3 - 5 jaar 28,56%
5 - 7 jaar 6,27%
7 - 10 jaar 1,30%
20 - 30 jaar 0,53%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 31 jan 2024

Kwaliteit Weging
Kwaliteit Weging
AAA 0,70%
AA+ 1,12%
AA 2,73%
AA- 0,36%
A+ 5,20%
A 4,87%
A- 5,09%
BBB+ 7,30%
BBB 10,62%
BBB- 11,39%
BB+ 2,43%
BB 6,48%
BB- 6,92%
B+ 8,07%
B 10,26%
B- 2,83%
CCC 1,09%
C 9,44%
NR 3,10%

*Bron: State Street Global Advisors, FinAPU.

FinAPU biedt een onafhankelijk risicobeoordelingsplatform van emittenten op basis van real-time beschikbare fundamentele informatie, waardoor emittenten en instrumenten op basis van eigen risico- en gevalideerde modellen kunnen worden geëvalueerd met behulp van gegevens van Refinitiv en Fitch Solutions. De indicatieve beoordelingen gelden vanaf de aangegeven datum, kunnen worden gewijzigd en mogen daarna niet meer als actueel worden beschouwd. Ga voor meer informatie naar finapu.com.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

THE SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (HET "PRODUCT") WORDT NIET GESPONSORD, GOEDGEKEURD, VERKOCHT OF GEPROMOOT DOOR REFINITIV LIMITED OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN ("REFINITIV"). REFINITIV GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE, AAN DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN OF HET PUBLIEK BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID VAN BELEGGING IN EFFECTEN IN HET ALGEMEEN OF IN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN IN HET BIJZONDER, OF BETREFFENDE HET VERMOGEN VAN DE REFINITIV QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE INDEX (DE "INDEX") OM DE ALGEMENE PERFORMANCE VAN DE AANDELENMARKT TE VOLGEN. DE ENIGE RELATIE VAN REFINITIV MET STATE STREET GLOBAL ADVISORS (DE "LICENTIENEMER") IS HET IN LICENTIE GEVEN VAN DE INDEX, DIE WORDT VASTGESTELD, SAMENGESTELD EN BEREKEND DOOR REFINITIV OF DIENS LICENTIEGEVERS ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN). REFINITIV IS NIET VERPLICHT REKENING TE HOUDEN MET DE WENSEN VAN DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN) IN VERBAND MET HET VOORGAANDE. REFINITIV IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EN HEEFT NIET MEEGEWERKT AAN HET VASTSTELLEN VAN DE TIMING, PRIJZEN EN HET AANTAL PRODUCTEN DAT WORDT UITGEGEVEN, NOCH HET VASTSTELLEN OF BEREKENEN VAN DE WIJZE WAAROP HET PRODUCT/DE PRODUCTEN WORDEN OMGEZET IN CASH. REFINITIV HEEFT GEEN VERPLICHTING EN IS NIET AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT HET ADMINISTRATIEF BEHEER, DE MARKETING OF HET VERHANDELEN VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN.

REFINITIV GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE INDEX OF DE GEGEVENS DAARIN NAUWKEURIG EN/OF VOLLEDIG ZIJN. REFINITIV GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE WAT BETREFT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR DE LICENTIENEMER, DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN, OF ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN, DOOR HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS IN VERBAND MET DE IN LICENTIE GEGEVEN RECHTEN, NOCH WAT BETREFT ENIG ANDER GEBRUIK. REFINITIV GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE WAARBORGEN EN VERWERPT UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE IS REFINITIV IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF WINSTDERVING, ZELFS INDIEN REFINITIV WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.