SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc) GCVC SE

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV

CHF 35,85

per 28 sep 2020

Valuta shareclass

CHF

1 daags NAV-wijziging

CHF +0,29 (+0,81%)

per 28 sep 2020

Totaal activa in fonds (miljoen)

$1 218,36 M

TER

0,55%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde markt van converteerbare obligaties te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index geeft het rendement weer dat wordt bereikt wanneer de valutablootstelling van de moederindex, de Refinitiv Qualified Global Convertible Index, wordt gehedged naar CHF. De index is 100% gehedged naar CHF door bij elke maandelijkse herbalancering termijncontracten te verkopen op alle valuta in de moederindex op basis van de verwachte blootstelling aan elke munt na herbalancering. De Refinitiv Qualified Global Convertible Index werd ontwikkeld als brede maatstaf voor het rendement van de belegbare wereldmarkt voor converteerbare obligaties.


Fondsinformatie per 28 sep 2020

Fondsinformatie per 28 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Currency Hedging Valuta shareclass Behandeling van inkomsten
IE00BDT6FS23 INSPF4C 17 jul 2018 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland Maandelijks CHF Accumulatie
ISIN IE00BDT6FS23
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF4C
Aanvangsdatum 17 jul 2018
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass CHF
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn
Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 DD+1 0,55% Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index 1 aandeel CHF Ja
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,55%
Benchmark Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
Ierland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gelaagde steekproef - Nee Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 28 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 28 sep 2020

Beurs SIX Swiss Exchange (Primair)
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 18 jul 2018
Beurs-ticker GCVC
SEDOL code BDT6FS2
Bloomberg code GCVC SE
Reuters code GCVC.S
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
SIX Swiss Exchange (Primair) CHF 18 jul 2018 GCVC BDT6FS2 GCVC SE GCVC.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 31 aug 2020

Fondskenmerken per 31 aug 2020
Huidig rendement Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
0,72% 257 -13,09% 3,76 $288,71
Huidig rendement 0,72%
Aantal posities 257
Rendement tot einde looptijd -13,09%
Gemiddelde maturiteit in jaren 3,76
Gemiddelde koers $288,71

Marktprijs van het fonds per 28 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 28 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
CHF 35,80 CHF 35,94 CHF 36,05 CHF 0,14 CHF 36,05 CHF 35,98 CHF 37,30
Biedprijs CHF 35,80
Laatprijs CHF 35,94
Slotkoers CHF 36,05
Bied-laatspread CHF 0,14
Hoogste dagkoers CHF 36,05
Laagste dagkoers CHF 35,98
Hoogste punt in 52 weken CHF 37,30
Laagste punt in 52 weken
CHF 24,66
Laagste punt in 52 weken CHF 24,66

NAV van het fonds per 28 sep 2020

NAV van het fonds per 28 sep 2020
NAV Activa in aandelencategorie (miljoen) Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds (miljoen)
CHF 35,85 CHF 31,41 M 876 164 $1 218,36 M
NAV CHF 35,85
Activa in aandelencategorie (miljoen) CHF 31,41 M
Aandelen in uitgifte 876 164
Totaal activa in fonds (miljoen) $1 218,36 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 17 jul 2018
  • Aanvangsdatum van de index: 30 apr 2018

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 jul 2018
Fonds, netto 31 aug 2020 6,38% 16,94% 19,12% 25,09% - - 22,42%
Verschil 31 aug 2020 0,11% 0,09% 0,23% 0,27% - - -0,44%
Fonds, bruto 31 aug 2020 6,43% 17,10% 19,56% 25,78% - - 23,85%
Verschil 31 aug 2020 0,16% 0,25% 0,66% 0,96% - - 1,00%
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
31 aug 2020 6,27% 16,85% 18,90% 24,82% - - 22,86%

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 jul 2018
Fonds, netto 31 aug 2020 6,38% 16,94% 19,12% 25,09% - - 9,99%
Verschil 31 aug 2020 0,11% 0,09% 0,23% 0,27% - - -0,18%
Fonds, bruto 31 aug 2020 6,43% 17,10% 19,56% 25,78% - - 10,59%
Verschil 31 aug 2020 0,16% 0,25% 0,66% 0,96% - - 0,42%
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
31 aug 2020 6,27% 16,85% 18,90% 24,82% - - 10,17%

per 31 aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto 19,12% 11,03% -7,45% - - - - - - - -
Verschil 0,23% -0,30% -0,25% - - - - - - - -
Fonds, bruto 19,56% 11,64% -7,21% - - - - - - - -
Verschil 0,66% 0,31% -0,02% - - - - - - - -
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
18,90% 11,34% -7,19% - - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc).


Posities

Posities
Grootste positiesper 31 aug 2020

Grootste posities per 31 aug 2020

Naam van effect Weging
TESLA INC 2 05/15/2024 2,53%
SEA LTD 2.25 07/01/2023 1,92%
SEA LTD 1 12/01/2024 1,65%
TESLA INC 1.25 03/01/2021 1,63%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025 1,40%
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026 1,36%
TESLA INC 2.375 03/15/2022 1,30%
ADVANCED MICRO DEVICES 2.125 09/01/2026 1,16%
MERCADOLIBRE INC 2 08/15/2028 1,09%
ATLASSIAN INC 0.625 05/01/2023 1,08%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 31 aug 2020

Sector Weging
Informatietechnologie 24,88%
Duurzame consumptiegoederen 19,06%
Industrie 8,84%
Materialen 6,46%
Vastgoed 5,11%
Financiële instellingen 2,78%
Nutsbedrijven 2,53%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 2,01%
Energie 1,48%
Niet-duurzame consumptiegoederen 1,09%
Overige 25,75%

Landenweging in het

Landenweging in het

Looptijdklassen in het fondsper 31 aug 2020

Looptijdklassen in het fonds
per 31 aug 2020
0 - 1 jaar 10,63%
1 - 2 jaar 10,18%
2 - 3 jaar 19,52%
3 - 5 jaar 42,00%
5 - 7 jaar 12,30%
7 - 10 jaar 3,44%
10 - 15 jaar 0,23%
15 - 20 jaar 0,94%
20 - 30 jaar 0,75%

Kredietkwaliteitper 31 aug 2020

Kredietkwaliteit
per 31 aug 2020
AAA 1,90%
A 4,82%
BBB 7,25%
BB 4,92%
B 6,31%
CCC 1,90%
NR 72,90%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

THE SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (HET "PRODUCT") WORDT NIET GESPONSORD, GOEDGEKEURD, VERKOCHT OF GEPROMOOT DOOR REFINITIV LIMITED OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN ("REFINITIV"). REFINITIV GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE, AAN DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN OF HET PUBLIEK BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID VAN BELEGGING IN EFFECTEN IN HET ALGEMEEN OF IN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN IN HET BIJZONDER, OF BETREFFENDE HET VERMOGEN VAN DE REFINITIV QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE INDEX (DE "INDEX") OM DE ALGEMENE PERFORMANCE VAN DE AANDELENMARKT TE VOLGEN. DE ENIGE RELATIE VAN REFINITIV MET STATE STREET GLOBAL ADVISORS (DE "LICENTIENEMER") IS HET IN LICENTIE GEVEN VAN DE INDEX, DIE WORDT VASTGESTELD, SAMENGESTELD EN BEREKEND DOOR REFINITIV OF DIENS LICENTIEGEVERS ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN). REFINITIV IS NIET VERPLICHT REKENING TE HOUDEN MET DE WENSEN VAN DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN) IN VERBAND MET HET VOORGAANDE. REFINITIV IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EN HEEFT NIET MEEGEWERKT AAN HET VASTSTELLEN VAN DE TIMING, PRIJZEN EN HET AANTAL PRODUCTEN DAT WORDT UITGEGEVEN, NOCH HET VASTSTELLEN OF BEREKENEN VAN DE WIJZE WAAROP HET PRODUCT/DE PRODUCTEN WORDEN OMGEZET IN CASH. REFINITIV HEEFT GEEN VERPLICHTING EN IS NIET AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT HET ADMINISTRATIEF BEHEER, DE MARKETING OF HET VERHANDELEN VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN.

REFINITIV GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE INDEX OF DE GEGEVENS DAARIN NAUWKEURIG EN/OF VOLLEDIG ZIJN. REFINITIV GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE WAT BETREFT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR DE LICENTIENEMER, DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN, OF ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN, DOOR HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS IN VERBAND MET DE IN LICENTIE GEGEVEN RECHTEN, NOCH WAT BETREFT ENIG ANDER GEBRUIK. REFINITIV GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE WAARBORGEN EN VERWERPT UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE IS REFINITIV IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF WINSTDERVING, ZELFS INDIEN REFINITIV WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc).