Skip to main content

SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPF1 GY

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV
€36,86
per 20 jun 2024
Valuta shareclass
EUR
1 daags NAV-wijziging
€0,00 (-0,01%)
per 20 jun 2024
Totaal activa in fonds USD
$1 407,81 M
per 20 jun 2024
TER
0,55%
per 31 mei 2024

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde markt van converteerbare obligaties te volgen.

Beschrijving van index

De Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index geeft het rendement weer dat wordt bereikt wanneer de valutablootstelling van de moederindex, de Refinitiv Qualified Global Convertible Index, wordt gehedged naar EUR. De index is 100% gehedged naar EUR door bij elke maandelijkse herbalancering termijncontracten te verkopen op alle valuta in de moederindex op basis van de verwachte blootstelling aan elke munt na herbalancering. De Refinitiv Qualified Global Convertible Index werd ontwikkeld als brede maatstaf voor het rendement van de belegbare wereldmarkt voor converteerbare obligaties.

Fondsinformatie per 20 jun 2024

ISIN IE00BDT6FP91
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF1E
Aanvangsdatum 23 mei 2018
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,55%
Benchmark Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 20 jun 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 24 mei 2018 SPF1 BFMN6B4 SPF1 GY SPF1.DE
Borsa Italiana EUR 25 mei 2018 GCVE BFMN6C5 GCVE IM GCVE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 31 mei 2024

Huidig rendement 1,01%
Aantal posities 348
Rendement tot einde looptijd -5,09%
Gemiddelde maturiteit in jaren 2,75
Gemiddelde koers $115,95

Marktprijs van het fonds per 20 jun 2024

Biedprijs €36,98
Laatprijs €37,14
Slotkoers €37,06
Bied-laatspread €0,16
Hoogste dagkoers €37,12
Laagste dagkoers €37,00
Hoogste punt in 52 weken €37,39
Laagste punt in 52 weken €33,15

NAV van het fonds per 20 jun 2024

NAV €36,86
Activa in aandelencategorie €499,62 M
Aandelen in uitgifte 13 555 742
Totaal activa in fonds USD $1 407,81 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 23 mei 2018
  • Aanvangsdatum van de index: 31 dec 2017

per 31 mei 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
23 mei 2018
Fonds, netto 31 mei 2024 1,23% 0,75% 2,09% 9,00% -4,25% 4,88% - 3,40%
Verschil 31 mei 2024 -0,16% -0,16% -0,30% -0,59% -0,51% -0,34% - -0,36%
Fonds, bruto 31 mei 2024 1,28% 0,89% 2,32% 9,60% -3,73% 5,46% - 3,97%
Verschil 31 mei 2024 -0,12% -0,02% -0,07% 0,01% 0,02% 0,23% - 0,21%
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
31 mei 2024 1,40% 0,90% 2,39% 9,58% -3,75% 5,22% - 3,76%

per 31 mei 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
23 mei 2018
Fonds, netto 31 mei 2024 1,23% 0,75% 2,09% 9,00% -12,23% 26,92% - 22,32%
Verschil 31 mei 2024 -0,16% -0,16% -0,30% -0,59% -1,40% -2,09% - -2,57%
Fonds, bruto 31 mei 2024 1,28% 0,89% 2,32% 9,60% -10,78% 30,45% - 26,43%
Verschil 31 mei 2024 -0,12% -0,02% -0,07% 0,01% 0,05% 1,44% - 1,54%
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
31 mei 2024 1,40% 0,90% 2,39% 9,58% -10,83% 29,01% - 24,89%

per 31 mei 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 2,09% 10,78% -19,51% -1,79% 32,74% 11,45% -7,51% - - - -
Verschil -0,30% -0,47% -0,47% -0,43% 0,27% -0,26% -0,29% - - - -
Fonds, bruto 2,32% 11,39% -19,07% -1,25% 33,47% 12,07% -7,20% - - - -
Verschil -0,07% 0,14% -0,02% 0,11% 1,00% 0,36% 0,02% - - - -
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
2,39% 11,25% -19,05% -1,35% 32,47% 11,71% -7,22% - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2024

Standaarddeviatie 9,72%
Tracking-error 0,17%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 31 mei 2024

Naam van effect Weging
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6 08/15/2025 1,45%
PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/2025 1,35%
DISH NETWORK CORP 11.75 11/15/2027 1,23%
SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030 1,19%
MICROSTRATEGY INC 0.75 12/15/2025 1,04%
FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026 0,95%
SAFRAN SA 94.701 05/15/2027 0,94%
AIRBNB INC 0 03/15/2026 0,76%
SOUTHERN CO 3.875 12/15/2025 0,76%
DUKE ENERGY CORP 4.125 04/15/2026 0,74%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 31 mei 2024

Sector Weging
Sector Weging
IT 27,28%
Industrie 11,66%
Pharmaceutical 6,72%
Leisure 6,53%
Retail/Wholesale 5,99%
Electronics 5,60%
Services 5,05%
Transport 4,65%
Telecom 3,77%
Steel/Metals 3,73%
Nutsbedrijven 3,36%
Property 3,03%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 2,95%
Banking/Finance 1,99%
Olie en gas 1,81%
Chemie 1,79%
Food & Drink 1,76%
Construction 0,93%
Media 0,20%
Verzekeringen 0,09%
Overige 1,10%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 31 mei 2024

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 12,91%
1 - 2 jaar 30,46%
2 - 3 jaar 18,76%
3 - 5 jaar 29,03%
5 - 7 jaar 7,14%
7 - 10 jaar 1,27%
20 - 30 jaar 0,44%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 31 mei 2024

Indicatieve Ratings* Weging
Indicatieve Ratings* Weging
AAA 0,71%
AA+ 3,00%
AA 0,66%
AA- 1,10%
A+ 2,92%
A 8,24%
A- 6,48%
BBB+ 12,43%
BBB 7,44%
BBB- 13,17%
BB+ 4,89%
BB 9,27%
BB- 5,94%
B+ 6,12%
B 4,96%
B- 2,98%
CCC 0,47%
C 5,82%
NR 3,41%

*Bron: State Street Global Advisors, FinAPU.

FinAPU biedt een onafhankelijk risicobeoordelingsplatform van emittenten op basis van real-time beschikbare fundamentele informatie, waardoor emittenten en instrumenten op basis van eigen risico- en gevalideerde modellen kunnen worden geëvalueerd met behulp van gegevens van Refinitiv en Fitch Solutions. De indicatieve beoordelingen gelden vanaf de aangegeven datum, kunnen worden gewijzigd en mogen daarna niet meer als actueel worden beschouwd. Ga voor meer informatie naar finapu.com.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

THE SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (HET "PRODUCT") WORDT NIET GESPONSORD, GOEDGEKEURD, VERKOCHT OF GEPROMOOT DOOR REFINITIV LIMITED OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN ("REFINITIV"). REFINITIV GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE, AAN DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN OF HET PUBLIEK BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID VAN BELEGGING IN EFFECTEN IN HET ALGEMEEN OF IN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN IN HET BIJZONDER, OF BETREFFENDE HET VERMOGEN VAN DE REFINITIV QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE INDEX (DE "INDEX") OM DE ALGEMENE PERFORMANCE VAN DE AANDELENMARKT TE VOLGEN. DE ENIGE RELATIE VAN REFINITIV MET STATE STREET GLOBAL ADVISORS (DE "LICENTIENEMER") IS HET IN LICENTIE GEVEN VAN DE INDEX, DIE WORDT VASTGESTELD, SAMENGESTELD EN BEREKEND DOOR REFINITIV OF DIENS LICENTIEGEVERS ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN). REFINITIV IS NIET VERPLICHT REKENING TE HOUDEN MET DE WENSEN VAN DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN) IN VERBAND MET HET VOORGAANDE. REFINITIV IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EN HEEFT NIET MEEGEWERKT AAN HET VASTSTELLEN VAN DE TIMING, PRIJZEN EN HET AANTAL PRODUCTEN DAT WORDT UITGEGEVEN, NOCH HET VASTSTELLEN OF BEREKENEN VAN DE WIJZE WAAROP HET PRODUCT/DE PRODUCTEN WORDEN OMGEZET IN CASH. REFINITIV HEEFT GEEN VERPLICHTING EN IS NIET AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT HET ADMINISTRATIEF BEHEER, DE MARKETING OF HET VERHANDELEN VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN.

REFINITIV GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE INDEX OF DE GEGEVENS DAARIN NAUWKEURIG EN/OF VOLLEDIG ZIJN. REFINITIV GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE WAT BETREFT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR DE LICENTIENEMER, DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN, OF ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN, DOOR HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS IN VERBAND MET DE IN LICENTIE GEGEVEN RECHTEN, NOCH WAT BETREFT ENIG ANDER GEBRUIK. REFINITIV GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE WAARBORGEN EN VERWERPT UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE IS REFINITIV IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF WINSTDERVING, ZELFS INDIEN REFINITIV WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.