Skip to main content

Dividenduitkeringen

Alvorens u belegt moet u de beleggingsdoelstellingen, risico’s, vergoedingen en kosten van de fondsen in overweging nemen. Een prospectus met deze en andere informatie kunt u inzien op ssga.com of vraag uw financieel adviseur. Lees deze zorgvuldig alvorens te beleggen.

{{ asOf }}
Uitkeringen in het verleden
Geen resultaten gevonden. Probeer een nieuwe zoekopdracht.

^ Toont Bloomberg Ticker Van primaire notering.

Dividenduitkeringen zijn de netto-inkomsten uit dividenden en opgebouwde rente van fondseffecten. Kapitaalwinstuitkeringen zijn de nettowinsten gerealiseerd uit de verkoop van fondseffecten. Dit overzicht bevat voor elk fonds de meest recente gedeclareerde dividenden en vermogenswinsten.

De ex-dividenddatum is de dag waarop aan alle gekochte en verkochte aandelen niet langer het recht verbonden is om het meest recent gedeclareerde dividend te ontvangen.

De registratiedatum is de datum waarop een fonds de boeken controleert om te bepalen wie de ‘geregistreerde aandeelhouders’ zijn. Beleggers die op deze datum als geregistreerde aandeelhouders zijn aangemerkt, zullen de dividenduitkering van het Fonds ontvangen.

De uitkeringsdatum is de datum waarop een fonds een dividend betaalt aan de geregistreerde aandeelhouders.

Aankondigingsdatum is de datum waarop dividenduitkeringen worden aangekondigd.

Uitkeringen betaald in januari, maar door een fonds gedeclareerd in oktober, november of december van het voorgaande jaar, die betaalbaar zijn aan aandeelhouders die in die maand geregistreerd stonden, kunnen voor u belastbaar zijn in het voorgaande jaar.

De bovenvermelde ETF’s hebben in het verleden dividenden uitgekeerd aan de beleggers en/of beleggen in de effecten van dividenduitkerende emittenten. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat deze ETF’s in de toekomst consistent dividenden zullen uitkeren aan de beleggers of dat zij in waarde zullen stijgen. Beleggers kunnen geld verliezen door in ETF’s te beleggen.

5608929.1.3.EMEA.INST

Exp. April 30, 2024