Skip to main content

SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) SPY5 FP

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV USD (Official NAV)
$548,02
per 20 jun 2024
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
-$1,38 (-0,25%)
per 20 jun 2024
Totaal activa in fonds USD
$15 554,78 M
per 20 jun 2024
TER
0,03%
per 31 mei 2024

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat erin het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor largecapaandelen te dupliceren.

Beschrijving van index

De S&P 500 Index is een vrij verhandelbare, voor kapitalisatie gewogen index van de 500 grootste bedrijven op de Amerikaanse markt. De index is ontwikkeld om blootstelling te verschaffen aan het large cap-segment van de Amerikaanse aandelenmarkt en bestrijkt 24 sectoren. De index vertegenwoordigt ongeveer 75% van de marktkapitalisatie van Amerikaanse aandelen.

Fondsinformatie per 21 jun 2024

ISIN IE00B6YX5C33
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY5E
Aanvangsdatum 19 mrt 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+1; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+1
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,03%
Benchmark S&P 500® Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Elk kwartaal
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 21 jun 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 20 mrt 2012 SPY5 B6YX5T0 SPY5 GY SPY5.DE
London Stock Exchange GBP 21 mrt 2012 SPX5 B757BB2 SPX5 LN SPX5.L
London Stock Exchange USD 21 mrt 2012 SPY5 B6YX5C3 SPY5 LN SPY5.L
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 SPY5 B7JCXX9 SPY5 IM SPY5.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 jan 2013 SPY5 B7F2RZ3 SPY5 SE SPY5.S
Euronext Paris EUR 08 dec 2014 SPY5 BSTL786 SPY5 FP SPY5.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 20 jun 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $928 364,08 M
Aantal posities 503
Gemiddelde koers/boekwaarde 4,68
Koers/winstverhouding boekjaar 1 22,69

Indexkenmerken per 20 jun 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,35%

Marktprijs van het fonds per 20 jun 2024

Biedprijs €513,42
Laatprijs €513,56
Slotkoers €513,60
Bied-laatspread €0,14
Hoogste dagkoers €515,00
Laagste dagkoers €512,62
Hoogste punt in 52 weken €515,00
Laagste punt in 52 weken €389,17

NAV van het fonds per 20 jun 2024

NAV USD (Official NAV) $548,02
NAV CHF CHF 487,93
NAV EUR €511,11
NAV GBP £432,02
Activa in aandelencategorie $11 495,47 M
Aandelen in uitgifte 20 976 497
Totaal activa in fonds USD $15 554,78 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 20 jun 2024

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,81%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 19 mrt 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 31 dec 1977

per 31 mei 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
19 mrt 2012
Fonds, netto 31 mei 2024 4,93% 3,85% 11,18% 27,81% 9,23% 15,42% 12,28% 13,14%
Verschil 31 mei 2024 0,02% 0,04% 0,08% 0,20% 0,17% 0,19% 0,21% 0,21%
Fonds, bruto 31 mei 2024 4,93% 3,85% 11,20% 27,88% 9,31% 15,51% 12,38% 13,25%
Verschil 31 mei 2024 0,02% 0,05% 0,09% 0,27% 0,26% 0,29% 0,31% 0,32%
Index
S&P 500® Index
31 mei 2024 4,91% 3,80% 11,10% 27,61% 9,05% 15,23% 12,06% 12,93%

per 31 mei 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
19 mrt 2012
Fonds, netto 31 mei 2024 4,93% 3,85% 11,18% 27,81% 30,33% 104,88% 218,37% 350,73%
Verschil 31 mei 2024 0,02% 0,04% 0,08% 0,20% 0,62% 1,71% 5,97% 9,97%
Fonds, bruto 31 mei 2024 4,93% 3,85% 11,20% 27,88% 30,63% 105,74% 221,20% 356,23%
Verschil 31 mei 2024 0,02% 0,05% 0,09% 0,27% 0,93% 2,56% 8,80% 15,48%
Index
S&P 500® Index
31 mei 2024 4,91% 3,80% 11,10% 27,61% 29,71% 103,17% 212,40% 340,75%

per 31 mei 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 11,18% 25,86% -18,36% 28,32% 17,97% 30,93% -4,72% 21,35% 11,51% 0,95% 13,16%
Verschil 0,08% 0,19% 0,15% 0,17% 0,22% 0,23% 0,23% 0,25% 0,29% 0,20% 0,17%
Fonds, bruto 11,20% 25,96% -18,29% 28,44% 18,08% 31,05% -4,63% 21,46% 11,61% 1,04% 13,32%
Verschil 0,09% 0,29% 0,22% 0,28% 0,33% 0,35% 0,31% 0,36% 0,39% 0,29% 0,32%
Index
S&P 500® Index
11,10% 25,67% -18,51% 28,16% 17,75% 30,70% -4,94% 21,10% 11,23% 0,75% 12,99%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2024

Standaarddeviatie 17,54%
Tracking-error 0,03%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 20 jun 2024

Naam van effect Weging
Microsoft Corporation 7,21%
NVIDIA Corporation 7,03%
Apple Inc. 6,63%
Amazon.com Inc. 3,70%
Meta Platforms Inc Class A 2,40%
Alphabet Inc. Class A 2,26%
Alphabet Inc. Class C 1,91%
Broadcom Inc. 1,66%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,62%
Eli Lilly and Company 1,54%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 20 jun 2024

Sector Weging
Informatietechnologie 32,65%
Financiële instellingen 12,38%
Gezondheidszorg 11,76%
Duurzame consumptiegoederen 9,82%
Communicatiediensten 9,20%
Industrie 8,21%
Niet-duurzame consumptiegoederen 5,80%
Energie 3,60%
Nutsbedrijven 2,28%
Materialen 2,18%
Vastgoed 2,11%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.