Skip to main content

Vanaf 1 november 2023 is de TER op dit fonds verlaagd naar 0,05%. Zie het aandeelhoudersbericht uitgegeven op 23 oktober 2023.

SPDR® S&P® 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPPE GY

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV
€13,92
per 15 jul 2024
Valuta shareclass
EUR
1 daags NAV-wijziging
+€0,04 (+0,28%)
per 15 jul 2024
Totaal activa in fonds USD
$16 301,61 M
per 15 jul 2024
TER
0,05%

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat erin het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor largecapaandelen te dupliceren.

Beschrijving van index

De S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index geeft een nauwkeurige raming van het rendement dat kan worden verkregen door de valutablootstelling van zijn moederindex, de S&P 500, te hedgen naar EUR. De index is 100% gehedged naar EUR op maandelijkse basis, door termijnverkopen op de USD tegen termijnrentevoeten op één maand. De S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index omvat een mechanisme dat tracht te verzekeren dat de index niet voor meer dan 105% te veel wordt gehedged, of ondermaats gehedged voor minder dan 95% van de valutablootstelling van de moederindex, waarbij geldt dat als een van de drempels wordt overschreden, in de loop van de maand een aanpassing aan de index wordt doorgevoerd om de dekkingsratio weer op 100% te krijgen nabeurs op de volgende werkdag.

Fondsinformatie per 15 jul 2024

ISIN IE00BYYW2V44
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPE
Aanvangsdatum 31 okt 2018
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+1; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+1
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,05%
Benchmark S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 15 jul 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 01 nov 2018 SPPE BYYW2V4 SPPE GY SPPE.DE
Borsa Italiana EUR 02 nov 2018 SPXE BFNC5W4 SPXE IM SPXE.MI
SIX Swiss Exchange EUR 16 jan 2019 SPXE BFNDQ79 SPXE SE SPXE.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 12 jul 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $963 868,73 M
Aantal posities 503
Gemiddelde koers/boekwaarde 4,81
Koers/winstverhouding boekjaar 1 23,36

Marktprijs van het fonds per 15 jul 2024

Biedprijs €13,98
Laatprijs €13,98
Slotkoers €13,98
Bied-laatspread €0,01
Hoogste dagkoers €14,00
Laagste dagkoers €13,92
Hoogste punt in 52 weken €14,00
Laagste punt in 52 weken €10,27

NAV van het fonds per 15 jul 2024

NAV €13,92
Activa in aandelencategorie €521,08 M
Aandelen in uitgifte 37 421 459
Totaal activa in fonds USD $16 301,61 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 31 okt 2018
  • Aanvangsdatum van de index: 30 jul 2018

per 30 jun 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
31 okt 2018
Fonds, netto 30 jun 2024 3,50% 3,77% 14,27% 21,63% 7,03% 12,20% - 12,10%
Verschil 30 jun 2024 0,02% 0,07% 0,14% 0,24% 0,16% 0,33% - 0,31%
Fonds, bruto 30 jun 2024 3,51% 3,79% 14,30% 21,72% 7,14% 12,32% - 12,22%
Verschil 30 jun 2024 0,03% 0,08% 0,17% 0,32% 0,27% 0,46% - 0,44%
Index
S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
30 jun 2024 3,48% 3,70% 14,13% 21,40% 6,87% 11,86% - 11,78%

per 30 jun 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
31 okt 2018
Fonds, netto 30 jun 2024 3,50% 3,77% 14,27% 21,63% 22,61% 77,84% - 90,95%
Verschil 30 jun 2024 0,02% 0,07% 0,14% 0,24% 0,55% 2,63% - 3,01%
Fonds, bruto 30 jun 2024 3,51% 3,79% 14,30% 21,72% 23,00% 78,82% - 92,16%
Verschil 30 jun 2024 0,03% 0,08% 0,17% 0,32% 0,93% 3,61% - 4,22%
Index
S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
30 jun 2024 3,48% 3,70% 14,13% 21,40% 22,06% 75,21% - 87,94%

per 30 jun 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 14,27% 22,39% -20,91% 27,13% 15,82% 27,13% -7,78% - - - -
Verschil 0,14% 0,11% 0,14% 0,17% 1,01% 0,26% -0,01% - - - -
Fonds, bruto 14,30% 22,52% -20,82% 27,28% 15,96% 27,28% -7,76% - - - -
Verschil 0,17% 0,24% 0,23% 0,32% 1,15% 0,41% 0,01% - - - -
Index
S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
14,13% 22,28% -21,05% 26,97% 14,81% 26,87% -7,77% - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Afwijking en tracking-error per 30 jun 2024

Standaarddeviatie 17,72%
Tracking-error 0,14%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 12 jul 2024

Naam van effect Weging
Microsoft Corporation 7,15%
Apple Inc. 7,05%
NVIDIA Corporation 6,74%
Amazon.com Inc. 3,77%
Meta Platforms Inc Class A 2,32%
Alphabet Inc. Class A 2,31%
Alphabet Inc. Class C 1,94%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,63%
Eli Lilly and Company 1,60%
Broadcom Inc. 1,57%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 12 jul 2024

Sector Weging
Informatietechnologie 32,92%
Financiële instellingen 12,44%
Gezondheidszorg 11,58%
Duurzame consumptiegoederen 10,08%
Communicatiediensten 9,10%
Industrie 8,05%
Niet-duurzame consumptiegoederen 5,68%
Energie 3,51%
Nutsbedrijven 2,29%
Materialen 2,17%
Vastgoed 2,17%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.