SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist) SPYJ GY

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$34,28
per 27 jan 2023
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,44 (+1,29%)
per 27 jan 2023
Totaal activa in fonds USD
$253,83 M
per 27 jan 2023
TER
0,40%
image load fail
per 31 dec 2022

Fondsdoelstelling


De doelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde markt van beursgenoteerde vastgoedeffecten te volgen.


Beschrijving van index


De Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index bestaat uit vastgoedbeleggingsfondsen ("REIT's") en beursgenoteerde vastgoedondernemingen ("REOC's") die wereldwijd worden verhandeld. De index meet de performance van op de beurs verhandelde vastgoedeffecten en wil optreden als gevolmachtigde voor directe beleggingen in vastgoed. Om in de index te kunnen worden opgenomen moet een onderneming zowel een eigenaar als exploitant van commercieel en/of residentieel vastgoed zijn.


Fondsinformatie per 28 jan 2023

ISIN IE00B8GF1M35
iNAV ticker
INSPYJE
Aanvangsdatum 23 okt 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,40%
Benchmark Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Elk kwartaal
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 28 jan 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 25 okt 2012 SPYJ B8H6P34 SPYJ GY SPYJ.DE
London Stock Exchange GBP 26 okt 2012 GBRE B88DGW0 GBRE LN GBRE.L
London Stock Exchange USD 26 okt 2012 GLRE B8GF1M3 GLRE LN GLRE.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 jan 2013 GBRE B8B0VY5 GBRE SE GBRE.S
Borsa Italiana EUR 02 mei 2013 GLRE B9MB757 GLRE IM GLRE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 26 jan 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $25 561,10 M
Aantal posities 253
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,48
Koers/winstverhouding boekjaar 1 24,47

Indexkenmerken per 26 jan 2023

Dividendrendement index
4,16%

Marktprijs van het fonds per 27 jan 2023

Biedprijs €31,38
Laatprijs €31,40
Slotkoers €31,38
Bied-laatspread €0,02
Hoogste dagkoers €31,39
Laagste dagkoers €31,12
Hoogste punt in 52 weken €38,98
Laagste punt in 52 weken €29,00

NAV van het fonds per 27 jan 2023

NAV USD (Official NAV) $34,28
NAV CHF CHF 31,64
NAV EUR €31,62
NAV GBP £27,74
Activa in aandelencategorie $231,03 M
Aandelen in uitgifte 6 740 209
Totaal activa in fonds USD $253,83 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 27 jan 2023

Distributierendement
2,61%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 23 okt 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 24 okt 2012
  • Start rendement: 24 okt 2012

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
24 okt 2012
Fonds, netto 31 dec 2022 -3,34% 6,58% -25,48% -25,48% -13,70% -3,07% 30,50% 35,80%
Verschil 31 dec 2022 -0,04% -0,10% -0,18% -0,18% -0,34% -1,17% -3,74% -4,09%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -3,31% 6,68% -25,18% -25,18% -12,66% -1,11% 35,82% 41,44%
Verschil 31 dec 2022 -0,01% 0,01% 0,12% 0,12% 0,70% 0,78% 1,57% 1,54%
Index
31 dec 2022 -3,30% 6,68% -25,30% -25,30% -13,36% -1,90% 34,25% 39,90%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
24 okt 2012
Fonds, netto 31 dec 2022 -3,34% 6,58% -25,48% -25,48% -4,79% -0,62% 2,70% 3,05%
Verschil 31 dec 2022 -0,04% -0,10% -0,18% -0,18% -0,13% -0,24% -0,29% -0,30%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -3,31% 6,68% -25,18% -25,18% -4,41% -0,22% 3,11% 3,46%
Verschil 31 dec 2022 -0,01% 0,01% 0,12% 0,12% 0,25% 0,16% 0,12% 0,11%
Index
31 dec 2022 -3,30% 6,68% -25,30% -25,30% -4,67% -0,38% 2,99% 3,35%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -25,48% 30,00% -10,92% 20,78% -7,01% 7,39% 3,08% 0,60% 18,31% 2,19% 4,06%
Verschil -0,18% -0,21% 0,00% -0,32% -0,51% -0,09% -0,64% -0,11% -0,50% -0,40% -0,15%
Fonds, bruto -25,18% 30,52% -10,56% 21,27% -6,63% 7,82% 3,49% 1,00% 18,78% 2,59% 4,14%
Verschil 0,12% 0,31% 0,36% 0,17% -0,13% 0,34% -0,23% 0,29% -0,03% 0,01% -0,07%
Index
-25,30% 30,21% -10,92% 21,10% -6,50% 7,48% 3,72% 0,71% 18,81% 2,59% 4,21%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie 23,29%
Tracking-error 0,18%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 26 jan 2023

Naam van effect Weging
Prologis Inc. 8,50%
Equinix Inc. 4,85%
Public Storage 3,38%
Realty Income Corporation 3,08%
Simon Property Group Inc. 2,97%
Welltower Inc 2,53%
Digital Realty Trust Inc. 2,25%
AvalonBay Communities Inc. 1,76%
Alexandria Real Estate Equities Inc. 1,69%
Equity Residential 1,53%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 26 jan 2023

Sector Weging
Industrial/Office 31,43%
Detailhandel 18,13%
Residentieel 14,34%
Gediversifieerd 9,83%
REOC 8,05%
Gezondheidszorg 7,83%
Self storage 6,97%
Hotels 3,41%
Unassigned 0,02%

Landenweging


Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Dow Jones Global Real Estate Securities is een handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") en is in licentie gegeven door S&P Dow Jones Indices LLC en de daarmee verbonden ondernemingen ("S&P Dow Jones Indices") en State Street Global Advisors. De SPDR Dow Jones Global Real Estate Securities wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Dow Jones of S&P Dow Jones Indices.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.