Skip to main content

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc) SPY2 GY

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$18,05
per 26 feb 2024
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,15 (-0,82%)
per 26 feb 2024
Totaal activa in fonds USD
$259,88 M
per 26 feb 2024
TER
0,40%

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde markt van beursgenoteerde vastgoedeffecten te volgen.

Beschrijving van index

De Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index bestaat uit vastgoedbeleggingsfondsen ("REIT's") en beursgenoteerde vastgoedondernemingen ("REOC's") die wereldwijd worden verhandeld. De index meet de performance van op de beurs verhandelde vastgoedeffecten en wil optreden als gevolmachtigde voor directe beleggingen in vastgoed. Om in de index te kunnen worden opgenomen moet een onderneming zowel een eigenaar als exploitant van commercieel en/of residentieel vastgoed zijn.

Fondsinformatie per 27 feb 2024

ISIN IE00BH4GR342
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY2E
Aanvangsdatum 16 okt 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,40%
Benchmark Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 27 feb 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 17 okt 2019 SPY2 BKF2SZ1 SPY2 GY SPY2.DE
London Stock Exchange USD 18 okt 2019 GLRA BH4GR34 GLRA LN GLRA.L
SIX Swiss Exchange CHF 09 dec 2019 GLRA BKF2T03 GLRA SE GLRA.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 26 feb 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $30 600,59 M
Aantal posities 229
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,46
Koers/winstverhouding boekjaar 1 27,26

Indexkenmerken per 26 feb 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

4,13%

Marktprijs van het fonds per 26 feb 2024

Biedprijs -
Laatprijs -
Slotkoers €16,66
Bied-laatspread -
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €17,52
Laagste punt in 52 weken €14,46

NAV van het fonds per 26 feb 2024

NAV USD (Official NAV) $18,05
NAV CHF CHF 15,90
NAV EUR €16,64
Activa in aandelencategorie $33,95 M
Aandelen in uitgifte 1 880 483
Totaal activa in fonds USD $259,88 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 16 okt 2019
  • Aanvangsdatum van de index: 24 okt 2012

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
16 okt 2019
Fonds, netto 31 jan 2024 -4,13% 16,16% -4,13% -3,23% 1,09% - - -2,14%
Verschil 31 jan 2024 -0,06% -0,17% -0,06% -0,32% -0,21% - - -0,21%
Fonds, bruto 31 jan 2024 -4,10% 16,28% -4,10% -2,85% 1,49% - - -1,75%
Verschil 31 jan 2024 -0,02% -0,05% -0,02% 0,07% 0,19% - - 0,18%
Index
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
31 jan 2024 -4,08% 16,33% -4,08% -2,91% 1,30% 0,14% 3,28% -1,93%

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
16 okt 2019
Fonds, netto 31 jan 2024 -4,13% 16,16% -4,13% -3,23% 3,30% - - -8,87%
Verschil 31 jan 2024 -0,06% -0,17% -0,06% -0,32% -0,66% - - -0,85%
Fonds, bruto 31 jan 2024 -4,10% 16,28% -4,10% -2,85% 4,55% - - -7,30%
Verschil 31 jan 2024 -0,02% -0,05% -0,02% 0,07% 0,59% - - 0,73%
Index
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
31 jan 2024 -4,08% 16,33% -4,08% -2,91% 3,96% 0,69% 38,12% -8,03%

per 31 jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto -4,13% 10,34% -25,50% 30,01% -10,96% -0,11% - - - - -
Verschil -0,06% -0,34% -0,19% -0,20% -0,04% -0,10% - - - - -
Fonds, bruto -4,10% 10,78% -25,20% 30,52% -10,60% -0,03% - - - - -
Verschil -0,02% 0,10% 0,11% 0,32% 0,31% -0,01% - - - - -
Index
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
-4,08% 10,68% -25,30% 30,21% -10,92% -0,02% -6,50% 7,48% 3,72% 0,71% 18,81%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Afwijking en tracking-error per 31 jan 2024

Standaarddeviatie 20,01%
Tracking-error 0,14%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 26 feb 2024

Naam van effect Weging
Prologis Inc. 9,27%
Equinix Inc. 6,23%
Welltower Inc. 3,86%
Simon Property Group Inc. 3,69%
Public Storage 3,35%
Realty Income Corporation 3,29%
Digital Realty Trust Inc. 3,17%
Extra Space Storage Inc. 2,23%
Mitsui Fudosan Co. Ltd. 1,94%
AvalonBay Communities Inc. 1,88%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 26 feb 2024

Sector Weging
Detailhandel 18,71%
Industrial Reit 17,01%
Residentieel 14,06%
Data Center Reit 9,53%
REOC 8,38%
Gezondheidszorg 8,05%
Gediversifieerd 7,80%
Self storage 7,01%
Office Reit 6,03%
Hotels 3,42%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Dow Jones Global Real Estate Securities is een handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") en is in licentie gegeven door S&P Dow Jones Indices LLC en de daarmee verbonden ondernemingen ("S&P Dow Jones Indices") en State Street Global Advisors. De SPDR Dow Jones Global Real Estate Securities wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Dow Jones of S&P Dow Jones Indices.