Skip to main content
logo-etf

Belangrijke informatie over State Street Global Advisors en social media

Let op, communicatie in de financiële dienstverlening staat onder streng toezicht. State Street Global Advisors (“State Street” of “we” of “wij”) kan naar eigen inzicht om verschillende redenen besluiten opmerkingen te verwijderen. We verwijderen spam, waarbij een groot aantal berichten over hetzelfde onderwerp ook kan worden behandeld als spam.

Blijf weg van: uzelf in positieve of negatieve zin in uw opmerkingen uitlaten over specifieke effecten of beleggingen. Blijf weg van discussies over beleggingsadvies of handelsstrategieën. Plaats nooit persoonsgegevens of rekeninggegevens op locaties die openbaar toegankelijk zijn via social media.

Houdt u aan het onderwerp: we vragen uw dringend alleen opmerkingen te plaatsen die bijdragen aan het doel van onze social media-pagina.

De community van de social media van State Street wordt gemodereerd. State Street verzoekt u de dialoog te voeren over het onderwerp en geen discussie op te starten over beleggingsadvies, specifieke effecten of beleggingsstrategieën. De moderatie door State Street vindt plaats op het moment dat de markten geopend zijn (maandag tot en met vrijdag van 9:30 uur tot en met 16:00 uur lokale tijd).

Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot activiteiten of zakelijke betrekkingen van State Street of van werknemers van State Street, transactieverzoeken of vragen over rekeningen dienen niet plaats te vinden via social media.

Lees onze voorwaarden inzake social media en ons privacybeleid, deze zijn van toepassing op uw communicatie. Klik hier voor het juridische beleid en het privacybeleid van State Street Global Advisors.

State Street behoudt zich het recht voor deze richtlijnen op ieder moment naar eigen goeddunken te wijzigen.

State Street is niet gelieerd aan social media-websites en ondersteunt of onderschrijft geen producten, diensten, advertenties, meningen of verklaringen die zijn geplaatst of mogelijk worden geplaatst op social media-websites, inclusief social media-websites waarop State Street actief deelneemt.

URL’s of externe social media-websites die niet van State Street zijn, zijn niet gelieerd aan State Street, tenzij anders wordt aangegeven. State Street is niet betrokken geweest bij het opstellen van de content die wordt aangeboden op niet-gelieerde websites en geeft geen garanties af ten aanzien van en is niet verantwoordelijk voor de content op dergelijke websites.

De visies, ervaringen, meningen of opmerkingen van externe gebruikers op social media-websites zijn de visies, ervaringen, meningen of opmerkingen van de personen die deze hebben geplaatst, en geven niet de visie van State Street weer.

Social media-websites die zijn gekoppeld aan deze pagina kunnen materiaal en documenten bevatten die toekomstgerichte verklaringen bevatten die zijn gebaseerd op meningen, verwachtingen en voorspellingen op de datum waarop deze zijn opgesteld. State Street is niet verplicht toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, en gebruikers dienen de "per" data van alle materialen die worden gepubliceerd te controleren. Daadwerkelijke resultaten kunnen materieel afwijken van de resultaten die worden verwacht in toekomstgerichte verklaringen.
De social media-websites van State Street kunnen verwijzingen bevatten naar externe auteursrechten, indices en handelsmerken, die het eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren.

De S&P 500® Index is een product van S&P Dow Jones Indices LLC of van een gelieerde onderneming ervan (“S&P DJI”) en is in licentie gegeven voor gebruik door State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 en de 500 zijn handelsmerken van Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”);P”); Dow Jones® is een geregistreerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) en is in licentie gegeven voor gebruik door S&P Dow Jones Indices; en deze handelsmerken zijn in licentie gegeven voor gebruik door S&P DJI en in sublicentie gegeven voor bepaalde doeleinden door State Street Global Advisors. Het fonds wordt niet ondersteund, aanbevolen, verkocht of gepromoot door S&P DJI, Dow Jones, S&P of hun respectieve gelieerde ondernemingen, en geen van deze partijen doen enige uitspraak over de raadzaamheid om te beleggen in dergelijke producten, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid in verband hiermee, met inbegrip van aansprakelijkheid voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van deze indices.

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, neem dan contact met ons op via SPDRsocialmedia@ssga.com .

Risicowaarschuwingen

Marketingcommunicatie - enkel voor gebruik door professionele klanten

Beleggen houdt risico’s in, waaronder het risico van verlies van de hoofdsom.

Voor specifieke informatie over de fondsen van SFDR, ga naar www.ssga.com/etfs.

De verschafte informatie vormt geen beleggingsadvies zoals gedefinieerd onder de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (2014/65/EU) of de geldende Zwitserse regelgeving en er mag niet als dusdanig op worden vertrouwd. De informatie mag niet worden beschouwd als een verzoek tot het kopen of een aanbod voor het verkopen van een belegging. Er wordt geen rekening gehouden met de specifieke beleggingsdoelstellingen, strategieën, belastingstatus, risicobereidheid of beleggingshorizon van enige belegger of enige potentiële belegger. Als u beleggingsadvies nodig hebt, dient u uw belasting- en financiële of een andere professionele adviseur te raadplegen.

Alle informatie is afkomstig van SSGA, tenzij anders vermeld, en werd verkregen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar de juistheid ervan wordt niet gegarandeerd. Wij geven geen garantie over de actuele juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor beslissingen op basis van deze informatie en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd.

De hierin vermelde handels- en dienstmerken zijn de eigendom van hun respectieve eigenaars. Externe gegevensleveranciers geven geen garanties en doen geen verklaringen van enige aard over de nauwkeurigheid, volledigheid of stiptheid van de gegevens en kunnen niet aansprakelijkheid worden gesteld bij schade van enige aard in verband met het gebruik van die gegevens.

België: State Street Global Advisors Belgium, Terhulpsesteenweg 185, 1170 Brussel, België. T: +32 2 663 2036. State Street Global Advisors Belgium is een bijkantoor van State Street Global Advisors Europe Limited, ingeschreven in Ierland met het ondernemingsnummer 49934, een onderneming met statutaire zetel te 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, waaraan een vergunning is verleend door, en die onder toezicht van, de Central Bank of Ireland.

Frankrijk: State Street Global Advisors Europe Limited, Frans filiaal (“State Street Global Advisors France”) is een filiaal van State Street Global Advisors Europe Limited, ingeschreven in Ierland met het ondernemingsnummer 49934, een onderneming met statutaire zetel te 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, waaraan een vergunning is verleend door, en die onder toezicht van, de Central Bank of Ireland. State Street Global Advisors France is ingeschreven in Frankrijk onder KVK-nummer RCS Nanterre 899 183 289 en heeft zijn statutaire zetel te Coeur Défense - Tour A - La Défense 4, 33e étage, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92 931 Paris La Défense Cedex, Frankrijk. T: +33 1 44 45 40 00. F: +33 1 44 45 41 92.

Duitsland: State Street Global Advisors Europe Limited, vestiging in Duitsland, Brienner Strasse 59, D-80333 München, Duitsland ("State Street Global Advisors Germany"). T: +49 (0)89 55878 400. State Street Global Advisors Germany is een filiaal van State Street Global Advisors Europe Limited, is ingeschreven in Ierland met ondernemingsnummer 49934, heeft een vergunning van en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland, en is gevestigd op 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2.

Ierland: State Street Global Advisors Europe Limited staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Maatschappelijke zetel: 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Registratienummer: 49934. T: +353 (0)1 776 3000. F: +353 (0)1 776 3300.

Italië: State Street Global Advisors Europe Limited, Italy Branch (“State Street Global Advisors Italy”) is een filiaal van State Street Global Advisors Europe Limited, is ingeschreven in Ierland met ondernemingsnummer 49934, heeft een vergunning van en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland, en is gevestigd op 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. State Street Global Advisors Limited Italy is gevestigd in Italië met bedrijfsnummer 11871450968 - REA: 2628603 en btw-nummer 11871450968 en is gevestigd te Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milaan, Italië. T: +39 02 32066 100. F: +39 02 32066 155.

Nederland: State Street Global Advisors Netherlands, Apollo Building, 7th floor Herikerbergweg 29, 1101 CN Amsterdam, Nederland. T: +31 20 7181 000. State Street Global Advisors Netherlands is een filiaal van State Street Global Advisors Europe Limited, is ingeschreven in Ierland met ondernemingsnummer 49934, heeft een vergunning van en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland, en is gevestigd op 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2.

Zwitserland: State Street Global Advisors AG, Beethovenstr. 19, CH-8027 Zürich. Ingeschreven bij het handelsregister van Zürich onder nummer CHE-105.078.458. T: +41 (0)44 245 70 00. F: +41 (0)44 245 70 16.

Verenigd Koninkrijk: State Street Global Advisors Limited. Heeft een vergunning van en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority. Gevestigd in Engeland. Registratienummer 2509928. Btw-nummer 5776591 81. Maatschappelijke zetel: 20 Churchill Place, Canary Wharf, Londen, E14 5HJ. T: 020 3395 6000. F: 020 3395 6350.

© 2023 State Street Corporation.

Alle rechten voorbehouden.

Ref: 5641767.1.1.EMEA.INST

Vervaldatum: 30-06-2024