Skip to main content

ETF-model portefeuilles

ETF-modelportefeuilles van State Street Beproefde en op institutionele expertise gebaseerde oplossingen

Iedere ETF-modelportefeuille wordt ontworpen, opgebouwd en beheerd door onze Investment Solutions Group (ISG). Dit team is ook verantwoordelijk voor het beheren van kapitaal voor centrale banken, pensioenfondsen, staatsfondsen, stichtingen en andere grote instellingen. Het team streeft naar een variërend bereik aan beleggingsresultaten om diversificatiemogelijkheden te bieden over een breed scala aan vermogenscategorieën en risicoprofielen.

ETF-Modelportefeuille oplossingen

Met SSGA-ETFmodelportefeuilles kunt u uw klanten consistente beleggingsinzichten van institutionele kwaliteit bieden, zodat u minder tijd hoeft te besteden aan geldbeheer en meer tijd kunt wijden aan het opbouwen vanwaardevolle relaties om uw zakelijke activiteiten verder uit te breiden.

Via ons toegewijde klantenservicemodel bieden we tijdige, end-to-end ondersteuning om u te helpen bij het leveren van portefeuillebeheer en inzichten op institutioneel niveau aan uw klanten. Dit omvat training over het selecteren en implementeren van modellen; praktijk management middelen; toegang tot onze kapitaalmarkten en portefeuillebeheerteams; en portfoliobeoordelingen

More on Insights

Maak gebruik van onze expertise

Connect