Skip to main content
Beleggingsmogelijkheden

SPDR Sector ETF's

SPDR biedt een brede reeks Sector ETFs aan op de wereldwijde, Europese of Amerikaanse aandelen. Met meer dan $260 miljard aan vermogen onder beheer, is State Street SPDR ETF’s marktleider in sectorbeleggen.

Sector & Equity Compass

More Sectors Insights

Q1 Sector Picks

Onze Sector Picks voor dit Kwartaal

Bezoek de onderstaande fondspagina’s om in te spelen op onze Sector Picks van dit kwartaal

Sector ETF Momentum Map

Actiever worden met sector beleggen

Activeer uw sector-beleggingen.

Hoe belangrijk zijn sectoren in termen van risico, prijsvorming en rendement? Tim Edwards van S&P Dow Jones indices legt samen met Rebecca Chesworth van SPDR ETF’s uit waarom beleggers actiever worden met sectorbeleggen.

Ongeveer de helft van de het verschil in aandelenrendementen kan aan sectortrends worden toegeschreven.

Tim Edwards, S&P Dow Jones-Indices, sector-effecten in de S&P 500®, maart 2019.

De basis van sectorbeleggen

Selectieve marktblootstelling

Met sectoren kunt u gericht beleggen in kansen op de markt (sentiment, macro-economische factoren, thema's of stijl). Regionale sectoren bieden ook de mogelijkheid om in te zetten op verschillende fasen van de economische cyclus in verschillende regio's, bv. VS vs. Europa.

Uiteenlopende sector performance

Verschil in performance is kenmerkend voor sectorbeleggen. Zoals gezegd, worden sectoren door verschillende factoren beïnvloed. Dat betekent dat hun rendementen over een bepaalde periode uiteen zullen lopen. Volgens S&P verklaart het sectorrendement ongeveer de helft van het verschil in aandelenrendement. Daaruit volgt dat de helft van de toegevoegde waarde die afkomstig is van de aandelenselectie, kan worden behaald door de juiste sector te selecteren.

Risicobeheer

Risicodiversificatie1: Sectorbeleggingen bieden een lager en andere correlatie met de bredere markt. Die verschillen benutten, kan het risico in een portefeuille doen dalen.concentratierisico ten opzichte van individuele aandelen.

Gevarieerde correlaties tussen sectoren: Elke sector heeft een andere correlatie met de bredere markt. Door deze verschillen te benutten, kan het risico in een portefeuille gecontroleerd worden.

Implementatietools

Omdat ondernemingen in één sector vaak dezelfde economische activiteiten omvatten, hebben zij vaak stijlkenmerken met elkaar gemeen. Die kennis kan worden gebruikt om een beleggingsvisie te implementeren, vooral in verband met macro-economische verwachtingen.

Sectorbeleggen toepassen

ETF's gebruiken om sectorvisies te implementeren

Met sectorbeleggen is het mogelijk portefeuilles af te stemmen op bredere trends in de markt en om te investeren in specifieke factoren en stijlen.

Sectoren zijn bijzonder geschikt om op specifieke economische variabelen te mikken. Met ETF’s kunnen beleggers op een eenvoudige en kostenefficiënte manier macro-economische visies implementeren.2

  • Sectoren bieden een selectieve blootstelling, waarbij de onderlinge sectorrendementen sterk van elkaar verschillen.
  • Met sectoren kan beter ingespeeld worden op thematische trends dan met individuele aandelen.
  • Economische visies en marktopinies kunnen efficiënt geïmplementeerd worden met ETF’s.

Sector ETF's kunnen gebruikt worden als tools om bepaalde sectorthema's te implementeren.

Meer informatie

Diversificatie garandeert geen winst of bescherming tegen verlies.
2 Als ETF's frequent worden verhandeld, kan dat de provisies en andere kosten aanzienlijk verhogen, zodat zij de besparingen van lage kosten kunnen tenietdoen.
3 Bron: State Street Global Advisors, op 30 September 2023.