Skip to main content
Expertise

Sectorbeleggen Nauwkeurig gepositioneerde beleggingen en waardevolle inzichten van de marktleider

Het uiteenlopen van resultaten over de verschillende sectoren kan kansen bieden aan beleggers om alfa te genereren, risico's te beheren of cyclische of thematische trends te benutten. Als de eerste en grootste aanbieder van sector-ETF's1 biedt State Street SPDR doelgerichte en efficiënte strategieën waarmee beleggers op ieder moment van de economische cyclus en met grote nauwkeurigheid hun visie tot uiting kunnen brengen.;

Toonaangevend in sectorbeleggen

Vanaf het moment dat wij in 1998 het eerste palet van sector-ETF's op de markt brachten, hebben wij als doel om onze expertise in het indexbeleggen, het opbouwen van portefeuilles en het beheren van liquiditeit te gebruiken om efficiënte mogelijkheden aan te bieden voor het uitvoeren van sectorbeleggingsstrategieën. We zijn een van de grootste vermogensmanagers ter wereld, waardoor wij de hulpmiddelen en de kennis hebben om op schaalbare wijze sector-ETF's aan te bieden aan alle beleggers, ongeacht hun omvang.

Wij dragen zorg voor liquiditeit in diverse sectoren

Om de efficiëntie van onze sector-ETF's te maximaliseren, hebben wij als doel om de spreads laag te houden en de liquiditeit van deze ETF's te verhogen.

Large-cap benchmarks

Onze sector-ETF's zijn samengesteld op basis van de Global Industry Classification Standard (GICS) en op basis van benchmarks met de nadruk op large-caps, wat ten goede komt aan de liquiditeit van het gehele fonds.

Handelscapaciteiten

We benutten onze wereldwijde handelscapaciteiten en kennis van de kapitaalmarkten om transacties zo efficiënt mogelijk uit te voeren, en werken met de beste market makers voor het uitvoeren van transacties voor klanten.

Totale beleggingskosten

Het liquiditeitsprofiel van onze sector-ETF's kan bijdragen aan het verlagen van de transactiekosten, waardoor de totale kosten die gepaard gaan met de belegging lager worden. Dit is een belangrijke overweging bij het uitvoeren van sectorrotatie-strategieën.

Meer informatie over sectorbeleggen met ETF's

Bekijk hoe beleggers sector-ETF's gebruiken om kansen te benutten die ontstaan door het uiteenlopen van rendementen over de sectoren, hun risico's te beheersen door diversificatie, zich te positioneren al naar gelang de staat van de economische cyclus of om thematische visies op de markt tot uiting te brengen.

Betrouwbaar gedurende de gehele economische cyclus

Onze sector-ETF's zijn ontworpen om de posities te kunnen innemen die beleggers nodig hebben, ongeacht in welke fase de economische cyclus zich bevindt, om op een efficiënte manier de beoogde risico- en rendementsdoelstellingen te behalen. Dit is onafhankelijk van het feit of zij hun portefeuille nu samenstellen via een top-down, bottom-up of technische aanpak.

Intelligente constructie van de ETF's

Onze sector-ETF's zijn opgebouwd volgens de veel gebruikte Global Industry Classification Standard (GICS) en gebaseerd op bekende indices.

Professioneel beheer

Het managementteam van onze portefeuille streeft naar een zo laag mogelijke tracking error voor alle sectorbeleggingsproducten.

Voortdurend in beweging

Wij laten ons palet van sectorbeleggingsproducten aansluiten op veranderingen binnen de GICS. Zo hebben we in 2018 een sector-ETF gelanceerd voor de sector Communicatiediensten, omdat deze sector werd opgenomen in de GICS.

Meest recente inzichten

Wij bieden beleggers verschillende manieren om kansen te benutten als gevolg van uiteenlopende rendementen van verschillende sectoren, maar ook om te profiteren van de verschillende correlaties van sectoren met de bredere markten en met elkaar.

View All Sector Insights

Ons aanbod

Onze sector-ETF's zijn ontworpen om op een efficiënte manier uw visie tot uiting te brengen, of u nu uw kernportefeuille wilt verstevigen door een strategische sectorallocatie, of naar tactische mogelijkheden zoekt om kansen in de markt te benutten. Wij bieden beleggingsmogelijkheden met sector-ETF's uit 30 sectoren, opgebouwd uit de MSCI World-, MSCI Europe- en S&P 500-indices.