Expertise

Sectorbeleggen Nauwkeurig gepositioneerde beleggingen en waardevolle inzichten van de marktleider

Het uiteenlopen van resultaten over de verschillende sectoren kan kansen bieden aan beleggers om alfa te genereren, risico's te beheren of cyclische of thematische trends te benutten. Als de eerste en grootste aanbieder van sector-ETF's1 biedt State Street SPDR doelgerichte en efficiënte strategieën waarmee beleggers op ieder moment van de economische cyclus en met grote nauwkeurigheid hun visie tot uiting kunnen brengen.;


Toonaangevend in sectorbeleggen


Vanaf het moment dat wij in 1998 het eerste palet van sector-ETF's op de markt brachten, hebben wij als doel om onze expertise in het indexbeleggen, het opbouwen van portefeuilles en het beheren van liquiditeit te gebruiken om efficiënte mogelijkheden aan te bieden voor het uitvoeren van sectorbeleggingsstrategieën. We zijn een van de grootste vermogensmanagers ter wereld, waardoor wij de hulpmiddelen en de kennis hebben om op schaalbare wijze sector-ETF's aan te bieden aan alle beleggers, ongeacht hun omvang.


Wij dragen zorg voor liquiditeit in diverse sectoren


Om de efficiëntie van onze sector-ETF's te maximaliseren, hebben wij als doel om de spreads laag te houden en de liquiditeit van deze ETF's te verhogen.

Large-cap benchmarks


Handelscapaciteiten


Totale beleggingskosten


Meer informatie over sectorbeleggen met ETF's


Bekijk hoe beleggers sector-ETF's gebruiken om kansen te benutten die ontstaan door het uiteenlopen van rendementen over de sectoren, hun risico's te beheersen door diversificatie, zich te positioneren al naar gelang de staat van de economische cyclus of om thematische visies op de markt tot uiting te brengen.


Betrouwbaar gedurende de gehele economische cyclus


Onze sector-ETF's zijn ontworpen om de posities te kunnen innemen die beleggers nodig hebben, ongeacht in welke fase de economische cyclus zich bevindt, om op een efficiënte manier de beoogde risico- en rendementsdoelstellingen te behalen. Dit is onafhankelijk van het feit of zij hun portefeuille nu samenstellen via een top-down, bottom-up of technische aanpak.

Intelligente constructie van de ETF's


Professioneel beheer


Voortdurend in beweging


Meest recente inzichten


Wij bieden beleggers verschillende manieren om kansen te benutten als gevolg van uiteenlopende rendementen van verschillende sectoren, maar ook om te profiteren van de verschillende correlaties van sectoren met de bredere markten en met elkaar.


Ons aanbod


Onze sector-ETF's zijn ontworpen om op een efficiënte manier uw visie tot uiting te brengen, of u nu uw kernportefeuille wilt verstevigen door een strategische sectorallocatie, of naar tactische mogelijkheden zoekt om kansen in de markt te benutten. Wij bieden beleggingsmogelijkheden met sector-ETF's uit 30 sectoren, opgebouwd uit de MSCI World-, MSCI Europe- en S&P 500-indices.