Behoud uw aandelenexposure, verminder de CO2

SPDR MSCI Climate Paris Aligned ETF's. Ontwikkeld om in lijn te blijven met de klimaatnormen van de toekomst.


Fondsen ontdekken

*ETF’s onder beheer van State Street Global Advisors zijn de oudste ETF's in de VS, Hongkong, Australië en Singapore. State Street Global Advisors lanceerde de eerste ETF in de VS op 22 januari 1993; de eerste ETF in Hongkong op 11 november 1999; de eerste ETF in Australië op 24 augustus 2001; en de eerste ETF in Singapore op 11 april 2002.

Aan beleggen zijn risico’s verbonden, waaronder het risico van het verlies van het belegde bedrag.

Dit werk mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, gekopieerd of doorgestuurd, noch mag enig element van de inhoud ervan worden bekendgemaakt aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSGA.

Diversificatie garandeert geen winst of bescherming tegen verlies.

2020 State Street Corporation - Alle rechten voorbehouden.

Traceercode: 3894066.1.1.EMEA.INST

Vervaldatum: 30 november 2023