Skip to main content
Beleggen in op het Klimaatakkoord afgestemde ETF’s

Beleggen in op het Klimaatakkoord afgestemde ETF’s

SPDR ETF’s bieden een breed palet aandelenposities die zijn ontwikkeld om de blootstelling aan fossiele brandstoffen te verminderen, transitie- en fysieke risico’s te verminderen, kansen te benutten die de transitie naar een koolstofarme economie oplevert en waarmee wordt gestreefd naar overeenstemming met de eisen van het Klimaatakkoord, dat is vastgesteld krachtens het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (het “Klimaatakkoord”). Deze fondsen bieden beleggers een kostenefficiënte aanpak om de kern van hun aandelenportefeuille te decarboniseren.

Beleggen in op het Klimaatakkoord afgestemde ETF’s

Naar onze mening kan klimaatverandering zowel risico’s als kansen opleveren voor de bedrijven waarin we namens onze klanten beleggen, en die bedrijven dienen hier dan ook een goed inzicht in te hebben en daarnaar te handelen.

SPDR ETF’s helpen onze klanten die klimaatgerelateerde risico's willen verminderen en profiteren van klimaatgerelateerde kansen als een manier om hun portefeuilles te transformeren. We hebben een heel palet aan aandelen-ETF’s ontwikkeld om klanten te helpen de klimaatrisico’s te verkleinen en hierop te anticiperen, en hun portefeuilles te positioneren voor de transitie naar een koolstofarme economie.

Maak uw portefeuille koolstofarm

We weten dat we aan de slag moeten met klimaatverandering. Met de op het Klimaatakkoord afgestemde SPDR MSCI ETF’s kunnen beleggers hun portefeuille decarboniseren overeenkomstig de klimaatdoelen, en deze fondsen worden ontwikkeld en aangepast naarmate economieën zich aan de gevolgen van klimaatverandering aanpassen. Meer informatie over de fondsen met Rebecca Chesworth van SPDR ETF’s en Saurabh Katiyar van MSCI. 

Video (3:38)

Product van samenwerking met MSCI

De op het Klimaatakkoord afgestemde indices van MSCI hebben als doel om klimaatverandering holistisch aan te pakken, door de positie in fysieke en transitierisico’s met betrekking tot klimaatverandering te verkleinen en de beoogde positie in duurzame beleggingskansen te vergroten. De indices zijn afgestemd op een scenario van een temperatuurstijging van 1,5 graden en hebben zowel de aanbevelingen van de Taskforce voor de openbaarmaking van klimaatgerelateerde financiële informatie (TCFD) als de minimale vereisten van de EU Paris-Aligned Benchmark geïmplementeerd.

Meer informatie over klimaatbeleggen

Meer ESG-producten van SPDR

Neem contact op

Neem contact op voor meer informatie