Important Information: USDE SE will be delisted from SIX Swiss on 11 October 2021, with its last trading date on 8 October 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) SPPD GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV

€8,28

per 16 mei 2022

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,01 (+0,15%)

per 16 mei 2022

Totaal activa in fonds

$4 166,72 M

per 16 mei 2022

TER

0,40%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat erin het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor bepaalde aandelen met hoog dividend te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index geeft een nauwkeurige raming van het rendement dat kan worden verkregen door de valutablootstelling van zijn moederindex, de S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, te hedgen naar EUR. De index is 100% gehedged naar EUR op maandelijkse basis, door termijnverkopen op de USD tegen termijnrentevoeten op één maand. De S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index omvat een mechanisme dat tracht te verzekeren dat de index niet voor meer dan 105% te veel wordt gehedged, of ondermaats gehedged voor minder dan 95% van de valutablootstelling van de moederindex, waarbij geldt dat als een van de drempels wordt overschreden, in de loop van de maand een aanpassing aan de index wordt doorgevoerd om de dekkingsratio weer op 100% te krijgen nabeurs op de volgende werkdag.


Fondsinformatie per 17 mei 2022

Fondsinformatie per 17 mei 2022
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Currency Hedging Valuta shareclass Behandeling van inkomsten
IE00B979GK47 INSPPD 14 jun 2019 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden Maandelijks EUR Distributie
ISIN IE00B979GK47
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPD
Aanvangsdatum 14 jun 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn
Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 Handelsdag 0,40% S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index 1 aandeel EUR Ja
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,40%
Benchmark S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Beleggingsbeheerder sub-beleggingsmanager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA
Ierland State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gerepliceerd Elk kwartaal Nee
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Elk kwartaal
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 17 mei 2022

Beurs- en ticker-informatie per 17 mei 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 17 jun 2019 SPPD B979GX7 SPPD GY SPPD.DE
Borsa Italiana EUR 20 apr 2020 USDE BLDRDV6 USDE IM USDE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 16 mei 2022

Fondskenmerken per 16 mei 2022
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$60 526,50 M 119 2,65 16,17
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $60 526,50 M
Aantal posities 119
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,65
Koers/winstverhouding boekjaar 1 16,17

Marktprijs van het fonds per 16 mei 2022

Marktprijs van het fonds per 16 mei 2022
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€8,23 €8,24 €8,23 €0,00 €8,26 €8,22 €8,88
Biedprijs €8,23
Laatprijs €8,24
Slotkoers €8,23
Bied-laatspread €0,00
Hoogste dagkoers €8,26
Laagste dagkoers €8,22
Hoogste punt in 52 weken €8,88
Laagste punt in 52 weken
€7,83
Laagste punt in 52 weken €7,83

NAV van het fonds per 16 mei 2022

NAV van het fonds per 16 mei 2022
NAV Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
€8,28 €111,14 M 13 426 973 $4 166,72 M
NAV €8,28
Activa in aandelencategorie €111,14 M
Aandelen in uitgifte 13 426 973
Totaal activa in fonds $4 166,72 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 16 mei 2022

Rendementen per 16 mei 2022
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

2,21%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

2,21%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 jun 2019
  • Aanvangsdatum van de index: 27 mrt 2019

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 jun 2019
Fonds, netto 30 apr 2022 -3,49% -1,74% -4,06% 1,91% - - 25,98%
Verschil 30 apr 2022 -0,02% 0,04% 0,03% 0,04% - - 1,59%
Fonds, bruto 30 apr 2022 -3,46% -1,64% -3,94% 2,32% - - 27,41%
Verschil 30 apr 2022 0,02% 0,14% 0,16% 0,44% - - 3,02%
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
30 apr 2022 -3,48% -1,78% -4,09% 1,88% 22,73% - 24,39%

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 jun 2019
Fonds, netto 30 apr 2022 -3,49% -1,74% -4,06% 1,91% - - 8,36%
Verschil 30 apr 2022 -0,02% 0,04% 0,03% 0,04% - - 0,48%
Fonds, bruto 30 apr 2022 -3,46% -1,64% -3,94% 2,32% - - 8,78%
Verschil 30 apr 2022 0,02% 0,14% 0,16% 0,44% - - 0,90%
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
30 apr 2022 -3,48% -1,78% -4,09% 1,88% 7,06% - 7,88%

per 30 apr 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -4,06% 23,39% -0,63% 7,10% - - - - - - -
Verschil 0,03% -0,04% 1,25% 0,01% - - - - - - -
Fonds, bruto -3,94% 23,88% -0,23% 7,31% - - - - - - -
Verschil 0,16% 0,45% 1,65% 0,22% - - - - - - -
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
-4,09% 23,43% -1,88% 7,09% - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 16 mei 2022

Grootste posities per 16 mei 2022

Naam van effect Weging
Leggett & Platt Incorporated 2,02%
International Business Machines Corporation 2,01%
Amcor PLC 1,93%
Exxon Mobil Corporation 1,85%
National Retail Properties Inc. 1,79%
Walgreens Boots Alliance Inc 1,69%
UGI Corporation 1,68%
3M Company 1,65%
Realty Income Corporation 1,61%
Franklin Resources Inc. 1,60%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 16 mei 2022

Sector Weging
Industrie 17,00%
Niet-duurzame consumptiegoederen 16,73%
Financiële instellingen 15,04%
Nutsbedrijven 14,58%
Materialen 9,37%
Duurzame consumptiegoederen 7,94%
Gezondheidszorg 5,75%
Vastgoed 5,63%
Energie 3,38%
Informatietechnologie 3,21%
Communicatiediensten 1,36%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.