SPDR® MSCI ACWI EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPP1 GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV

€12,79

per 30 sep 2020

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,05 (+0,38%)

per 30 sep 2020

Totaal activa in fonds (miljoen)

$1 995,57 M

TER

0,45%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de aandelenmarkten van ontwikkelde en opkomende markten te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index, geeft een zorgvuldige raming van het rendement dat kan worden verkregen door de valutablootstelling van zijn moederindex, de MSCI ACWI Index, te hedgen naar EUR, de 'thuismunt' van de gehedgede index. De blootstelling van de index aan componenten uit ontwikkelde landen wordt voor 100% gehedged naar EUR door middel van de verkoop van 1-maands Forwardcontracten op elke valuta. De moederindex is samengesteld uit large- en midcapaandelen uit ongeveer 23 ontwikkelde landen en zo'n 26 opkomende landen.


Fondsinformatie per 30 sep 2020

Fondsinformatie per 30 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Currency Hedging Valuta shareclass Behandeling van inkomsten
IE00BF1B7389 INSPP1 30 sep 2019 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland Maandelijks EUR Accumulatie
ISIN IE00BF1B7389
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPP1
Aanvangsdatum 30 sep 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn
Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 DD+1 0,45% MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index 1 aandeel EUR Ja
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
Ierland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Geoptimaliseerd - Nee Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Bezig met zoeken Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Bezig met zoeken
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 30 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 30 sep 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 01 okt 2019
Beurs-ticker SPP1
SEDOL code BF1B738
Bloomberg code SPP1 GY
Reuters code SPP1.DE
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 02 okt 2019
Beurs-ticker EACW
SEDOL code BF2WTW3
Bloomberg code EACW.IM
Reuters code EACW.MI
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 23 okt 2019
Beurs-ticker EACW
SEDOL code BF1C3B1
Bloomberg code EACW SE
Reuters code EACW.S
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 01 okt 2019 SPP1 BF1B738 SPP1 GY SPP1.DE
Borsa Italiana EUR 02 okt 2019 EACW BF2WTW3 EACW.IM EACW.MI
SIX Swiss Exchange EUR 23 okt 2019 EACW BF1C3B1 EACW SE EACW.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 29 sep 2020

Fondskenmerken per 29 sep 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$254 602,73 M 2 477 2,38 21,05
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $254 602,73 M
Aantal posities 2 477
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,38
Koers/winstverhouding boekjaar 1 21,05

Marktprijs van het fonds per 30 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 30 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€12,82 €12,87 €12,84 €0,04 - - €13,44
Biedprijs €12,82
Laatprijs €12,87
Slotkoers €12,84
Bied-laatspread €0,04
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €13,44
Laagste punt in 52 weken
€9,07
Laagste punt in 52 weken €9,07

NAV van het fonds per 30 sep 2020

NAV van het fonds per 30 sep 2020
NAV Activa in aandelencategorie (miljoen) Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds (miljoen)
€12,79 €92,81 M 7 255 964 $1 995,57 M
NAV €12,79
Activa in aandelencategorie (miljoen) €92,81 M
Aandelen in uitgifte 7 255 964
Totaal activa in fonds (miljoen) $1 995,57 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Posities

Posities
Grootste positiesper 29 sep 2020

Grootste posities per 29 sep 2020

Naam van effect Weging
Apple Inc. 3,89%
Microsoft Corporation 2,93%
Amazon.com Inc. 2,59%
Facebook Inc. Class A 1,23%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 0,97%
Alphabet Inc. Class C 0,91%
Alphabet Inc. Class A 0,85%
Johnson & Johnson 0,76%
Tencent Holdings Ltd. 0,73%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,72%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 29 sep 2020

Sector Weging
Informatietechnologie 21,66%
Duurzame consumptiegoederen 12,85%
Gezondheidszorg 12,63%
Financiële instellingen 12,55%
Industrie 9,71%
Communicatiediensten 9,32%
Niet-duurzame consumptiegoederen 7,89%
Materialen 4,78%
Nutsbedrijven 3,03%
Energie 2,85%
Vastgoed 2,75%
Unassigned 0,00%

Landenweging in het

Landenweging in het

Fund Footnote

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.