Speciale kennisgeving voor fondsen met een Russische exposure: als marktnoteringen, officiële slotkoersen en/of informatie verstrekt door goedgekeurde prijsinformatiebronnen niet direct beschikbaar zijn of onbetrouwbaar worden geacht voor een portefeuille-instrument, dan wordt dat instrument gewaardeerd tegen Fair Value zoals bepaald in te goeder trouw in overeenstemming met SSGA's procedures voor het bepalen van de Fair Value. Bepaalde fondsbeleggingen zijn tegen nul gewaardeerd, maar worden mogelijk nog niet als zodanig weergegeven in de holdingsfile.


SPDR® MSCI ACWI EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPP1 GY

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV
€15,51
per 02 feb 2023
Valuta shareclass
EUR
1 daags NAV-wijziging
+€0,17 (+1,09%)
per 02 feb 2023
Totaal activa in fonds USD
$2 677,97 M
per 02 feb 2023
TER
0,45%

Fondsdoelstelling


De doelstelling van het fonds is het rendement van de aandelenmarkten van ontwikkelde en opkomende markten te volgen.


Beschrijving van index


De MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index, geeft een zorgvuldige raming van het rendement dat kan worden verkregen door de valutablootstelling van zijn moederindex, de MSCI ACWI Index, te hedgen naar EUR, de 'thuismunt' van de gehedgede index. De blootstelling van de index aan componenten uit ontwikkelde landen wordt voor 100% gehedged naar EUR door middel van de verkoop van 1-maands Forwardcontracten op elke valuta. De moederindex is samengesteld uit large- en midcapaandelen uit ongeveer 23 ontwikkelde landen en zo'n 26 opkomende landen.


Fondsinformatie per 03 feb 2023

ISIN IE00BF1B7389
iNAV ticker
INSPP1
Aanvangsdatum 30 sep 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 03 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 01 okt 2019 SPP1 BF1B738 SPP1 GY SPP1.DE
Borsa Italiana EUR 02 okt 2019 EACW BF2WTW3 EACW.IM EACW.MI
SIX Swiss Exchange EUR 23 okt 2019 EACW BF1C3B1 EACW SE EACW.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 01 feb 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $271 663,24 M
Aantal posities 2 369
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,53
Koers/winstverhouding boekjaar 1 15,42

Marktprijs van het fonds per 02 feb 2023

Biedprijs €15,54
Laatprijs €15,55
Slotkoers €15,54
Bied-laatspread €0,02
Hoogste dagkoers €15,54
Laagste dagkoers €15,39
Hoogste punt in 52 weken €16,90
Laagste punt in 52 weken €13,33

NAV van het fonds per 02 feb 2023

NAV €15,51
Activa in aandelencategorie €388,42 M
Aandelen in uitgifte 25 043 502
Totaal activa in fonds USD $2 677,97 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 30 sep 2019
  • Aanvangsdatum van de index: 30 aug 2019

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
30 sep 2019
Fonds, netto 31 dec 2022 -5,20% 6,08% -17,40% -17,40% 11,27% - - 19,13%
Verschil 31 dec 2022 -0,03% -0,05% 0,10% 0,10% 0,09% - - 0,03%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -5,17% 6,20% -17,03% -17,03% 12,78% - - 20,88%
Verschil 31 dec 2022 0,00% 0,07% 0,47% 0,47% 1,60% - - 1,78%
Index
31 dec 2022 -5,17% 6,13% -17,50% -17,50% 11,18% - - 19,10%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
30 sep 2019
Fonds, netto 31 dec 2022 -5,20% 6,08% -17,40% -17,40% 3,62% - - 5,53%
Verschil 31 dec 2022 -0,03% -0,05% 0,10% 0,10% 0,03% - - 0,01%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -5,17% 6,20% -17,03% -17,03% 4,09% - - 6,00%
Verschil 31 dec 2022 0,00% 0,07% 0,47% 0,47% 0,49% - - 0,48%
Index
31 dec 2022 -5,17% 6,13% -17,50% -17,50% 3,60% - - 5,52%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -17,40% 20,91% 11,41% 7,06% - - - - - - -
Verschil 0,10% 0,04% -0,09% -0,06% - - - - - - -
Fonds, bruto -17,03% 21,45% 11,91% 7,18% - - - - - - -
Verschil 0,47% 0,59% 0,42% 0,06% - - - - - - -
Index
-17,50% 20,87% 11,50% 7,12% - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie 18,33%
Tracking-error 0,21%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 01 feb 2023

Naam van effect Weging
Apple Inc. 3,86%
Microsoft Corporation 2,93%
Amazon.com Inc. 1,57%
Alphabet Inc. Class A 0,99%
Alphabet Inc. Class C 0,92%
NVIDIA Corporation 0,85%
Tesla Inc 0,79%
Exxon Mobil Corporation 0,78%
UnitedHealth Group Incorporated 0,75%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,73%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 01 feb 2023

Sector Weging
Informatietechnologie 20,84%
Financiële instellingen 15,18%
Gezondheidszorg 12,42%
Duurzame consumptiegoederen 11,25%
Industrie 10,00%
Niet-duurzame consumptiegoederen 7,17%
Communicatiediensten 7,16%
Energie 5,25%
Materialen 5,20%
Nutsbedrijven 2,90%
Vastgoed 2,63%

Landenweging


Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.