Speciale kennisgeving voor fondsen met een Russische exposure: als marktnoteringen, officiële slotkoersen en/of informatie verstrekt door goedgekeurde prijsinformatiebronnen niet direct beschikbaar zijn of onbetrouwbaar worden geacht voor een portefeuille-instrument, dan wordt dat instrument gewaardeerd tegen Fair Value zoals bepaald in te goeder trouw in overeenstemming met SSGA's procedures voor het bepalen van de Fair Value. Bepaalde fondsbeleggingen zijn tegen nul gewaardeerd, maar worden mogelijk nog niet als zodanig weergegeven in de holdingsfile.


SPDR® MSCI ACWI EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPP1 GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV

€15,20

per 17 mei 2022

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,25 (+1,65%)

per 17 mei 2022

Totaal activa in fonds

$2 919,56 M

per 17 mei 2022

TER

0,45%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de aandelenmarkten van ontwikkelde en opkomende markten te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index, geeft een zorgvuldige raming van het rendement dat kan worden verkregen door de valutablootstelling van zijn moederindex, de MSCI ACWI Index, te hedgen naar EUR, de 'thuismunt' van de gehedgede index. De blootstelling van de index aan componenten uit ontwikkelde landen wordt voor 100% gehedged naar EUR door middel van de verkoop van 1-maands Forwardcontracten op elke valuta. De moederindex is samengesteld uit large- en midcapaandelen uit ongeveer 23 ontwikkelde landen en zo'n 26 opkomende landen.


Fondsinformatie per 18 mei 2022

Fondsinformatie per 18 mei 2022
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Currency Hedging Valuta shareclass Behandeling van inkomsten
IE00BF1B7389 INSPP1 30 sep 2019 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland Maandelijks EUR Accumulatie
ISIN IE00BF1B7389
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPP1
Aanvangsdatum 30 sep 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn
Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 DD+1 0,45% MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index 1 aandeel EUR Ja
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Beleggingsbeheerder sub-beleggingsmanager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA
Ierland State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Geoptimaliseerd - Nee
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 18 mei 2022

Beurs- en ticker-informatie per 18 mei 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 01 okt 2019 SPP1 BF1B738 SPP1 GY SPP1.DE
Borsa Italiana EUR 02 okt 2019 EACW BF2WTW3 EACW.IM EACW.MI
SIX Swiss Exchange EUR 23 okt 2019 EACW BF1C3B1 EACW SE EACW.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 mei 2022

Fondskenmerken per 17 mei 2022
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$299 856,01 M 2 349 2,52 14,84
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $299 856,01 M
Aantal posities 2 349
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,52
Koers/winstverhouding boekjaar 1 14,84

Marktprijs van het fonds per 17 mei 2022

Marktprijs van het fonds per 17 mei 2022
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€15,15 €15,16 €15,16 €0,01 €15,19 €15,06 €17,57
Biedprijs €15,15
Laatprijs €15,16
Slotkoers €15,16
Bied-laatspread €0,01
Hoogste dagkoers €15,19
Laagste dagkoers €15,06
Hoogste punt in 52 weken €17,57
Laagste punt in 52 weken
€14,52
Laagste punt in 52 weken €14,52

NAV van het fonds per 17 mei 2022

NAV van het fonds per 17 mei 2022
NAV Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
€15,20 €441,39 M 29 033 022 $2 919,56 M
NAV €15,20
Activa in aandelencategorie €441,39 M
Aandelen in uitgifte 29 033 022
Totaal activa in fonds $2 919,56 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 17 mei 2022

Rendementen per 17 mei 2022
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 30 sep 2019
  • Aanvangsdatum van de index: 30 aug 2019

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
30 sep 2019
Fonds, netto 30 apr 2022 -6,47% -6,78% -10,89% -1,81% - - 28,51%
Verschil 30 apr 2022 0,09% 0,06% 0,18% 0,21% - - 0,13%
Fonds, bruto 30 apr 2022 -6,44% -6,68% -10,76% -1,37% - - 30,01%
Verschil 30 apr 2022 0,13% 0,16% 0,31% 0,65% - - 1,63%
Index
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
30 apr 2022 -6,57% -6,84% -11,07% -2,01% 28,37% - 28,38%

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
30 sep 2019
Fonds, netto 30 apr 2022 -6,47% -6,78% -10,89% -1,81% - - 10,20%
Verschil 30 apr 2022 0,09% 0,06% 0,18% 0,21% - - 0,04%
Fonds, bruto 30 apr 2022 -6,44% -6,68% -10,76% -1,37% - - 10,70%
Verschil 30 apr 2022 0,13% 0,16% 0,31% 0,65% - - 0,54%
Index
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
30 apr 2022 -6,57% -6,84% -11,07% -2,01% 8,68% - 10,16%

per 30 apr 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -10,89% 20,91% 11,41% 7,06% - - - - - - -
Verschil 0,18% 0,04% -0,09% -0,06% - - - - - - -
Fonds, bruto -10,76% 21,45% 11,91% 7,18% - - - - - - -
Verschil 0,31% 0,59% 0,42% 0,06% - - - - - - -
Index
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
-11,07% 20,87% 11,50% 7,12% - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 17 mei 2022

Grootste posities per 17 mei 2022

Naam van effect Weging
Apple Inc. 4,11%
Microsoft Corporation 3,18%
Amazon.com Inc. 1,72%
Alphabet Inc. Class A 1,19%
Alphabet Inc. Class C 1,15%
Tesla Inc 1,04%
Meta Platforms Inc. Class A 0,82%
UnitedHealth Group Incorporated 0,79%
Johnson & Johnson 0,77%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,76%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 17 mei 2022

Sector Weging
Informatietechnologie 21,32%
Financiële instellingen 14,56%
Gezondheidszorg 12,34%
Duurzame consumptiegoederen 10,98%
Industrie 9,47%
Communicatiediensten 7,91%
Niet-duurzame consumptiegoederen 7,36%
Materialen 5,23%
Energie 5,23%
Nutsbedrijven 2,99%
Vastgoed 2,62%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.