SPDR® MSCI ACWI USD Hdg UCITS ETF (Acc) SPP2 GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV

$18,72

per 14 jun 2021

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,04 (+0,22%)

per 14 jun 2021

Totaal activa in fonds

$3 095,03 M

TER

0,45%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de aandelenmarkten van ontwikkelde en opkomende markten te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

Der "MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index" stellt eine möglichst genaue Einschätzung der Wertentwicklung dar, die bei Absicherung der Währungsrisiken seines Mutterindex, des MSCI ACWI Index, gegenüber dem USD (die „Basiswährung“ des abgesicherten Index) erreicht werden kann. Das Engagement des Index in Anlagewerten aus Industrieländern wird zu 100% gegenüber dem USD abgesichert, indem jeder Devisenterminkontrakt zum einmonatigen Terminkurs verkauft wird. Der Mutterindex besteht aus Aktien großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus rund 23 Märkten der Industrieländer und rund 26 Märkten der Schwellenländer.


Fondsinformatie per 14 jun 2021

Fondsinformatie per 14 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Currency Hedging Valuta shareclass Behandeling van inkomsten
IE00BF1B7272 INSPY3 21 okt 2020 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden Maandelijks USD Accumulatie
ISIN IE00BF1B7272
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY3
Aanvangsdatum 21 okt 2020
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn
Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 DD+1 0,45% MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index 1 aandeel USD Ja
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
Ierland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Geoptimaliseerd - Nee Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja - Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK -
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 14 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 14 jun 2021

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 22 okt 2020
Beurs-ticker SPP2
SEDOL code BF1B727
Bloomberg code SPP2 GY
Reuters code SPP2.DE
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) USD 22 okt 2020 SPP2 BF1B727 SPP2 GY SPP2.DE

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 14 jun 2021

Fondskenmerken per 14 jun 2021
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$283 417,81 M 2 418 2,91 19,09
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $283 417,81 M
Aantal posities 2 418
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,91
Koers/winstverhouding boekjaar 1 19,09

Marktprijs van het fonds per 14 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 14 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
$18,68 $18,70 $18,69 $0,02 - - $18,74
Biedprijs $18,68
Laatprijs $18,70
Slotkoers $18,69
Bied-laatspread $0,02
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken $18,74
Laagste punt in 52 weken
$14,24
Laagste punt in 52 weken $14,24

NAV van het fonds per 14 jun 2021

NAV van het fonds per 14 jun 2021
NAV Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
$18,72 $55,18 M 2 947 602 $3 095,03 M
NAV $18,72
Activa in aandelencategorie $55,18 M
Aandelen in uitgifte 2 947 602
Totaal activa in fonds $3 095,03 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 14 jun 2021

Grootste posities per 14 jun 2021

Naam van effect Weging
Apple Inc. 3,29%
Microsoft Corporation 2,84%
Amazon.com Inc. 2,16%
Facebook Inc. Class A 1,24%
Alphabet Inc. Class C 1,14%
Alphabet Inc. Class A 1,12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,83%
JPMorgan Chase & Co. 0,70%
Tesla Inc 0,70%
Tencent Holdings Ltd. 0,67%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 14 jun 2021

Sector Weging
Informatietechnologie 21,30%
Financiële instellingen 14,38%
Duurzame consumptiegoederen 12,67%
Gezondheidszorg 11,57%
Industrie 9,87%
Communicatiediensten 9,30%
Niet-duurzame consumptiegoederen 6,91%
Materialen 5,15%
Energie 3,55%
Vastgoed 2,66%
Nutsbedrijven 2,61%
Unassigned 0,03%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.