Skip to main content

SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) ZPR5 GY

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$26,85
per 23 mei 2024
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,03 (-0,12%)
per 23 mei 2024
Totaal activa in fonds USD
$193,45 M
per 23 mei 2024
TER
0,42%
per 30 apr 2024

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van kortlopende (0-5 jaar) in USD luidende groeimarktobligaties.

Beschrijving van index

De ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index volgt het rendement van in Amerikaanse dollar luidende obligaties uit opkomende markten, die publiek zijn uitgegeven in de Amerikaanse binnenlandse markt.

Fondsinformatie per 24 mei 2024

ISIN IE00BP46NG52
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR5E
Aanvangsdatum 12 nov 2014
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,42%
Benchmark ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 24 mei 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 13 nov 2014 ZPR5 BP4JJT9 ZPR5 GY ZPR5.DE
London Stock Exchange GBP 14 nov 2014 SEMH BQ5BMM5 SEMH LN SEMH.L
London Stock Exchange USD 14 nov 2014 EMH5 BP46NG5 EMH5 LN EMH5.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 aug 2015 EMH5 BWK1TX2 EMH5 SE EMH5.S
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 EMH5 BYVB5D7 EMH5 IM EMH5.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 23 mei 2024

Huidig rendement 4,78%
Effectieve convexiteit 0,08%
Effectieve duur 2,33
Aantal posities 239
Rendement tot einde looptijd 6,08%
Gemiddelde maturiteit in jaren 2,64
Gemiddelde koers $97,42

Marktprijs van het fonds per 23 mei 2024

Biedprijs €24,84
Laatprijs €24,90
Slotkoers €24,87
Bied-laatspread €0,06
Hoogste dagkoers €24,91
Laagste dagkoers €24,82
Hoogste punt in 52 weken €25,12
Laagste punt in 52 weken €23,61

NAV van het fonds per 23 mei 2024

NAV USD (Official NAV) $26,85
NAV CHF CHF 24,53
NAV EUR €24,80
NAV GBP £21,13
Activa in aandelencategorie $89,70 M
Aandelen in uitgifte 3 340 457
Totaal activa in fonds USD $193,45 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 23 mei 2024

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

3,85%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 12 nov 2014
  • Aanvangsdatum van de index: 01 mei 2012

per 30 apr 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
12 nov 2014
Fonds, netto 30 apr 2024 -0,57% 0,53% 0,50% 5,26% -0,44% 0,79% - 1,67%
Verschil 30 apr 2024 -0,05% -0,06% -0,14% -0,31% 0,16% -0,14% - -0,28%
Fonds, bruto 30 apr 2024 -0,53% 0,63% 0,64% 5,70% -0,02% 1,21% - 2,10%
Verschil 30 apr 2024 -0,01% 0,04% 0,00% 0,13% 0,58% 0,29% - 0,14%
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

Vóór 29 mei 2020 was de benchmark van dit fonds de ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

30 apr 2024 -0,52% 0,59% 0,64% 5,57% -0,60% 0,93% 2,02% 1,96%

per 30 apr 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
12 nov 2014
Fonds, netto 30 apr 2024 -0,57% 0,53% 0,50% 5,26% -1,30% 4,02% - 17,01%
Verschil 30 apr 2024 -0,05% -0,06% -0,14% -0,31% 0,48% -0,71% - -3,14%
Fonds, bruto 30 apr 2024 -0,53% 0,63% 0,64% 5,70% -0,05% 6,23% - 21,75%
Verschil 30 apr 2024 -0,01% 0,04% 0,00% 0,13% 1,73% 1,49% - 1,60%
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

Vóór 29 mei 2020 was de benchmark van dit fonds de ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

30 apr 2024 -0,52% 0,59% 0,64% 5,57% -1,79% 4,73% 22,13% 20,15%

per 30 apr 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 0,50% 6,10% -6,85% -0,34% 2,53% 5,39% 0,07% 3,98% 4,56% 1,81% -1,23%
Verschil -0,14% -0,32% 1,16% -0,51% -0,76% -0,54% -0,45% -0,41% -0,37% -0,37% -0,14%
Fonds, bruto 0,64% 6,55% -6,46% 0,07% 2,96% 5,83% 0,49% 4,41% 5,00% 2,24% -1,18%
Verschil 0,00% 0,12% 1,55% -0,09% -0,33% -0,10% -0,03% 0,02% 0,07% 0,06% -0,09%
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

Vóór 29 mei 2020 was de benchmark van dit fonds de ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

0,64% 6,43% -8,01% 0,16% 3,29% 5,92% 0,52% 4,39% 4,92% 2,18% -1,09%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).

Vóór 29 mei 2020 was de benchmark van dit fonds de ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2024

Standaarddeviatie 4,07%
Tracking-error 1,10%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 23 mei 2024

Naam van effect Weging
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026 1,45%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/2028 1,38%
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 9.758 11/13/2025 1,37%
REPUBLIC OF TURKIYE 7.375 02/05/2025 1,28%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,25%
KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027 1,24%
KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027 1,23%
REPUBLIC OF TURKIYE 9.875 01/15/2028 1,21%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/2024 1,08%
CHINA DEVELOPMENT BANK 1 10/27/2025 1,05%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 23 mei 2024

Sector Weging
Niet-corporates 99,86%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,14%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 23 mei 2024

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 15,07%
1 - 2 jaar 24,21%
2 - 3 jaar 16,07%
3 - 5 jaar 44,34%
5 - 7 jaar 0,31%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 23 mei 2024

Kwaliteit Weging
AAA 0,79%
AA1 1,05%
AA2 16,89%
AA3 2,32%
A1 17,18%
A2 1,96%
A3 2,21%
BAA1 0,37%
BAA2 15,77%
BAA3 3,59%
BA1 6,77%
BA2 4,39%
BA3 6,00%
B1 3,08%
B2 1,08%
B3 15,14%
CAA1 1,25%
CAA3 0,15%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bron: ICE Data Indices, LLC (“ICE Data Indices”) en zijn indexen mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt van andere doeleinden. De gegevens van ICE Data Indices worden versterkt zonder meer. ICE Data Indices, zijn filialen en zijn externe leveranciers geven geen garanties, hebben dit rapport niet opgesteld of goedgekeurd, aanvaarden geen aansprakelijkheid en spreken geen waardering uit over SSGA noch garanderen, controleren of bekrachtigen ze de producten van SSGA. Raadpleeg het fondsensupplement voor de volledige disclaimer.

Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).

Vóór 29 mei 2020 was de benchmark van dit fonds de ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.