SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) ZPR6 GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV

€30,28

per 18 jun 2021

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

€0,00 (+0,00%)

per 18 jun 2021

Totaal activa in fonds

$252,57 M

TER

0,47%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van kortlopende (0-5 jaar) in USD luidende groeimarktobligaties.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index volgt het rendement van in Amerikaanse dollar luidende obligaties uit opkomende markten, die publiek zijn uitgegeven in de Amerikaanse binnenlandse markt.


Fondsinformatie per 18 jun 2021

Fondsinformatie per 18 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Currency Hedging Valuta shareclass Behandeling van inkomsten
IE00BJL36X53 INZPR6 14 jun 2019 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland Maandelijks EUR Accumulatie
ISIN IE00BJL36X53
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR6
Aanvangsdatum 14 jun 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn
Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 Handelsdag 0,47% ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index 1 aandeel EUR Ja
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,47%
Benchmark ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
Ierland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gelaagde steekproef - Nee Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 18 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 18 jun 2021

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 17 jun 2019 ZPR6 BJL36X5 ZPR6 GY ZPR6.DE
Borsa Italiana EUR 18 jun 2019 EMHE BJRDKT3 EMHE IM SPEMHE.MI
SIX Swiss Exchange EUR 29 aug 2019 EMHE BJRDKS2 EMHE SE EMHE.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 jun 2021

Fondskenmerken per 17 jun 2021
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
4,18% 0,10% 2,55 259 2,11% 2,78 $104,94
Huidig rendement 4,18%
Effectieve convexiteit 0,10%
Effectieve duur 2,55
Aantal posities 259
Rendement tot einde looptijd 2,11%
Gemiddelde maturiteit in jaren 2,78
Gemiddelde koers $104,94

Marktprijs van het fonds per 18 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 18 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€30,34 €30,43 €30,38 €0,09 €30,45 €30,35 €30,52
Biedprijs €30,34
Laatprijs €30,43
Slotkoers €30,38
Bied-laatspread €0,09
Hoogste dagkoers €30,45
Laagste dagkoers €30,35
Hoogste punt in 52 weken €30,52
Laagste punt in 52 weken
€29,16
Laagste punt in 52 weken €29,16

NAV van het fonds per 18 jun 2021

NAV van het fonds per 18 jun 2021
NAV Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
€30,28 €100,85 M 3 330 355 $252,57 M
NAV €30,28
Activa in aandelencategorie €100,85 M
Aandelen in uitgifte 3 330 355
Totaal activa in fonds $252,57 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 18 jun 2021

Rendementen per 18 jun 2021
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 jun 2019
  • Aanvangsdatum van de index: 03 aug 2015

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 jun 2019
Fonds, netto 31 mei 2021 0,51% 0,80% 0,48% 5,05% - - 0,85%
Verschil 31 mei 2021 -0,06% -0,08% -0,27% -0,60% - - -1,47%
Fonds, bruto 31 mei 2021 0,55% 0,92% 0,68% 5,55% - - 1,78%
Verschil 31 mei 2021 -0,02% 0,03% -0,07% -0,11% - - -0,54%
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
31 mei 2021 0,58% 0,89% 0,75% 5,66% 5,28% 6,19% 2,32%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 jun 2019
Fonds, netto 31 mei 2021 0,51% 0,80% 0,48% 5,05% - - 0,43%
Verschil 31 mei 2021 -0,06% -0,08% -0,27% -0,60% - - -0,75%
Fonds, bruto 31 mei 2021 0,55% 0,92% 0,68% 5,55% - - 0,90%
Verschil 31 mei 2021 -0,02% 0,03% -0,07% -0,11% - - -0,27%
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
31 mei 2021 0,58% 0,89% 0,75% 5,66% 1,73% 1,21% 1,18%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto 0,48% 0,86% -0,50% - - - - - - - -
Verschil -0,27% -0,98% -0,22% - - - - - - - -
Fonds, bruto 0,68% 1,34% -0,24% - - - - - - - -
Verschil -0,07% -0,50% 0,03% - - - - - - - -
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
0,75% 1,84% -0,28% -2,28% 2,35% 3,43% - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 17 jun 2021

Grootste posities per 17 jun 2021

Naam van effect Weging
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,37%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025 1,35%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.375 10/26/2021 1,30%
KSA SUKUK LTD 2.894 04/20/2022 1,26%
REPUBLIC OF TURKEY 7.375 02/05/2025 1,25%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/2025 1,12%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 10/11/2022 1,07%
RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/2023 1,03%
KUWAIT INTL BOND 2.75 03/20/2022 1,02%
RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/2026 0,98%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 17 jun 2021

Sector Weging
Niet-corporates 98,08%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 1,34%
Overige 0,58%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 17 jun 2021

Looptijdklassen in het fonds
per 17 jun 2021
Looptijd Weging
0 - 1 jaar 15,52%
1 - 2 jaar 17,64%
2 - 3 jaar 19,75%
3 - 5 jaar 46,86%
5 - 7 jaar 0,23%

Kredietkwaliteitper 17 jun 2021

Kredietkwaliteit
per 17 jun 2021
Kwaliteit Weging
Aaa 1,84%
Aa 17,53%
A 16,07%
Baa 25,91%
lager dan BAA 38,41%
Geen rating 0,25%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bron: ICE Data Indices, LLC (“ICE Data Indices”) en zijn indexen mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt van andere doeleinden. De gegevens van ICE Data Indices worden versterkt zonder meer. ICE Data Indices, zijn filialen en zijn externe leveranciers geven geen garanties, hebben dit rapport niet opgesteld of goedgekeurd, aanvaarden geen aansprakelijkheid en spreken geen waardering uit over SSGA noch garanderen, controleren of bekrachtigen ze de producten van SSGA. Raadpleeg het fondsensupplement voor de volledige disclaimer.

Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

Vóór 29 mei 2020 was de benchmark van dit fonds de ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.