SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) ZPR6 GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV

€28,88

per 02 jun 2020

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,05 (+0,17%)

per 02 jun 2020

Totaal activa in fonds (miljoen)

$204,12 M

TER

0,47%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van kortlopende (0-5 jaar) in USD luidende groeimarktobligaties.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index volgt het rendement van in Amerikaanse dollar luidende obligaties uit opkomende markten, die publiek zijn uitgegeven in de Amerikaanse binnenlandse markt.


Fondsinformatie per 02 jun 2020

Fondsinformatie per 02 jun 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Currency Hedging Valuta shareclass Behandeling van inkomsten
IE00BJL36X53 INZPR6 14 jun 2019 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland Maandelijks EUR Accumulatie
ISIN IE00BJL36X53
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR6
Aanvangsdatum 14 jun 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn
Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 Handelsdag 0,47% ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index 1 aandeel EUR Ja
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,47%
Benchmark ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
Ierland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gelaagde steekproef - Nee Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Bezig met zoeken Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Bezig met zoeken
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 03 jun 2020

Beurs- en ticker-informatie per 03 jun 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 17 jun 2019
Beurs-ticker ZPR6
SEDOL code BJL36X5
Bloomberg code ZPR6 GY
Reuters code ZPR6.DE
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 18 jun 2019
Beurs-ticker EMHE
SEDOL code BJRDKT3
Bloomberg code EMHE IM
Reuters code SPEMHE.MI
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 29 aug 2019
Beurs-ticker EMHE
SEDOL code BJRDKS2
Bloomberg code EMHE SE
Reuters code EMHE.S
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 17 jun 2019 ZPR6 BJL36X5 ZPR6 GY ZPR6.DE
Borsa Italiana EUR 18 jun 2019 EMHE BJRDKT3 EMHE IM SPEMHE.MI
SIX Swiss Exchange EUR 29 aug 2019 EMHE BJRDKS2 EMHE SE EMHE.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 02 jun 2020

Fondskenmerken per 02 jun 2020
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
4,47% 0,09% 2,51 243 3,46% 2,76 $103,03
Huidig rendement 4,47%
Effectieve convexiteit 0,09%
Effectieve duur 2,51
Aantal posities 243
Rendement tot einde looptijd 3,46%
Gemiddelde maturiteit in jaren 2,76
Gemiddelde koers $103,03

Marktprijs van het fonds per 02 jun 2020

Marktprijs van het fonds per 02 jun 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€29,06 €29,20 €29,13 €0,14 €29,13 €28,91 €30,36
Biedprijs €29,06
Laatprijs €29,20
Slotkoers €29,13
Bied-laatspread €0,14
Hoogste dagkoers €29,13
Laagste dagkoers €28,91
Hoogste punt in 52 weken €30,36
Laagste punt in 52 weken
€26,48
Laagste punt in 52 weken €26,48

NAV van het fonds per 02 jun 2020

NAV van het fonds per 02 jun 2020
NAV Activa in aandelencategorie (miljoen) Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds (miljoen)
€28,88 €66,25 M 2 294 027 $204,12 M
NAV €28,88
Activa in aandelencategorie (miljoen) €66,25 M
Aandelen in uitgifte 2 294 027
Totaal activa in fonds (miljoen) $204,12 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Posities

Posities
Grootste positiesper 02 jun 2020

Grootste posities per 02 jun 2020

Naam van effect Weging
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.375 10/26/2021 1,75%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025 1,51%
KSA SUKUK LTD 2.894 04/20/2022 1,42%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 10/11/2022 1,14%
KUWAIT INTL BOND 2.75 03/20/2022 1,12%
RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/2023 1,10%
REPUBLIC OF POLAND 5 03/23/2022 1,09%
UNITED MEXICAN STATES 4 10/02/2023 1,05%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/2024 1,04%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 02 jun 2020

Sector Weging
Niet-corporates 99,87%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,13%

Landenweging in het

Landenweging in het

Looptijdklassen in het fondsper 02 jun 2020

Looptijdklassen in het fonds
per 02 jun 2020
0 - 1 jaar 14,21%
1 - 2 jaar 19,80%
2 - 3 jaar 21,21%
3 - 5 jaar 44,77%

Kredietkwaliteitper 02 jun 2020

Kredietkwaliteit
per 02 jun 2020
Aaa 0,44%
Aa 19,36%
A 16,33%
Baa 28,03%
Below Baa 35,03%
Geen rating 0,82%

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten


Fund Footnote

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.