SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPPQ GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV

€28,19

per 20 mei 2022

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,03 (+0,12%)

per 20 mei 2022

Totaal activa in fonds

$114,56 M

per 20 mei 2022

TER

0,35%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

Het doel van het Fonds is het volgen van het rendement op de markt voor vastrentende, in US-dollar luidende high-yield bedrijfsobligaties.


Het fonds is geclassificeerd als een artikel 8-fonds onder SFDR.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) vormt een goede schatting van het rendement dat kan worden behaald door de valutablootstelling van zijn moederindex, de Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index, af te dekken naar EUR. De index wordt voor 100% afgedekt naar EUR door de valuta van de moederindex via een termijncontract te verkopen tegen het 1-maands termijntarief.


Fondsinformatie per 23 mei 2022

Fondsinformatie per 23 mei 2022
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Currency Hedging Valuta shareclass Behandeling van inkomsten
IE00BYTH5602 INSPPQE 24 mrt 2022 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden Maandelijks EUR Accumulatie
ISIN IE00BYTH5602
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPQE
Aanvangsdatum 24 mrt 2022
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn
Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 Handelsdag 0,35% Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) 1 aandeel EUR Ja
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,35%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Beleggingsbeheerder sub-beleggingsmanager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA
Ierland State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef - Nee
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 23 mei 2022

Beurs- en ticker-informatie per 23 mei 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 25 mrt 2022 SPPQ BYTH560 SPPQ GY SPPQ.DE
Borsa Italiana EUR 28 mrt 2022 SJNE BMCDYS6 SJNE IM SJNE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 20 mei 2022

Fondskenmerken per 20 mei 2022
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
6,20% 0,14% 4,25 433 7,80% 5,96 $90,35
Huidig rendement 6,20%
Effectieve convexiteit 0,14%
Effectieve duur 4,25
Aantal posities 433
Rendement tot einde looptijd 7,80%
Gemiddelde maturiteit in jaren 5,96
Gemiddelde koers $90,35

Marktprijs van het fonds per 20 mei 2022

Marktprijs van het fonds per 20 mei 2022
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€28,16 €28,30 €28,23 €0,14 €28,30 €28,19 €30,40
Biedprijs €28,16
Laatprijs €28,30
Slotkoers €28,23
Bied-laatspread €0,14
Hoogste dagkoers €28,30
Laagste dagkoers €28,19
Hoogste punt in 52 weken €30,40
Laagste punt in 52 weken
€28,03
Laagste punt in 52 weken €28,03

NAV van het fonds per 20 mei 2022

NAV van het fonds per 20 mei 2022
NAV Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
€28,19 €10,01 M 355 246 $114,56 M
NAV €28,19
Activa in aandelencategorie €10,01 M
Aandelen in uitgifte 355 246
Totaal activa in fonds $114,56 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 20 mei 2022

Grootste posities per 20 mei 2022

Naam van effect Weging
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.25 07/01/2026 1,91%
UNICREDIT SPA 5.459 06/30/2035 1,23%
CHEMOURS CO 5.75 11/15/2028 1,12%
TRANSOCEAN INC 7.5 01/15/2026 1,11%
TRANSOCEAN INC 11.5 01/30/2027 1,10%
DEUTSCHE BANK NY 4.875 12/01/2032 0,98%
TELECOM ITALIA SPA 5.303 05/30/2024 0,98%
ARCONIC CORP 6.125 02/15/2028 0,97%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 0,95%
CAESARS RESORT / FINCO 5.75 07/01/2025 0,94%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 20 mei 2022

Sector Weging
Corporate - Consumer Cyclical 24,33%
Corporate - Communications 12,90%
Corporate - Energy 12,85%
Corporate - Technology 11,66%
Corporate - Basic Industry 9,92%
Corporate - Capital Goods 7,94%
Corporate - Consumer Non-Cyclical 6,29%
Corporate - Banking 5,73%
Corporate - Transportation 2,62%
Corporate - REITS 1,70%
Corporate - Finance Companies 1,18%
Corporate - Insurance 1,03%
Corporate - Electric 0,64%
Corporate - Other Financial 0,22%
Corporate - Brokerage Assetmanagers Exchanges 0,15%
Corporate - Industrial Other 0,07%
Overige 0,77%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 20 mei 2022

Looptijdklassen in het fonds
per 20 mei 2022
Looptijd Weging
0 - 1 jaar 1,66%
1 - 2 jaar 3,41%
2 - 3 jaar 7,97%
3 - 5 jaar 33,45%
5 - 7 jaar 26,20%
7 - 10 jaar 22,33%
10 - 15 jaar 1,76%
15 - 20 jaar 1,01%
20 - 30 jaar 2,22%

Kredietkwaliteitper 20 mei 2022

Kredietkwaliteit
per 20 mei 2022
Kwaliteit Weging
BBB of hoger 1,52%
BB 57,95%
B 31,66%
CCC of lager 8,87%

Fund Footnote

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 29 oktober 2021 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.