SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPPQ GY

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV
€28,99
per 03 feb 2023
Valuta shareclass
EUR
1 daags NAV-wijziging
-€0,15 (-0,52%)
per 03 feb 2023
Totaal activa in fonds USD
$196,44 M
per 03 feb 2023
TER
0,35%

Fondsdoelstelling


Het doel van het Fonds is het volgen van het rendement op de markt voor vastrentende, in US-dollar luidende high-yield bedrijfsobligaties.


Beschrijving van index


De Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) vormt een goede schatting van het rendement dat kan worden behaald door de valutablootstelling van zijn moederindex, de Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index, af te dekken naar EUR. De index wordt voor 100% afgedekt naar EUR door de valuta van de moederindex via een termijncontract te verkopen tegen het 1-maands termijntarief.


Fondsinformatie per 05 feb 2023

ISIN IE00BYTH5602
iNAV ticker
INSPPQE
Aanvangsdatum 24 mrt 2022
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,35%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 05 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 25 mrt 2022 SPPQ BYTH560 SPPQ GY SPPQ.DE
Borsa Italiana EUR 28 mrt 2022 SJNE BMCDYS6 SJNE IM SJNE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 02 feb 2023

Huidig rendement 6,42%
Effectieve convexiteit 0,04%
Effectieve duur 3,82
Aantal posities 604
Rendement tot einde looptijd 7,62%
Gemiddelde maturiteit in jaren 5,58
Gemiddelde koers $92,80

Marktprijs van het fonds per 03 feb 2023

Biedprijs €28,95
Laatprijs €29,13
Slotkoers €29,04
Bied-laatspread €0,18
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €30,40
Laagste punt in 52 weken €26,31

NAV van het fonds per 03 feb 2023

NAV €28,99
Activa in aandelencategorie €48,34 M
Aandelen in uitgifte 1 667 863
Totaal activa in fonds USD $196,44 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Grootste posities

Grootste posities per 02 feb 2023

Naam van effect Weging
CLARIV SCI HLD CORP 3.875 07/01/2028 1,53%
BALL CORP 2.875 08/15/2030 1,02%
UNICREDIT SPA 5.459 06/30/2035 1,02%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 1,00%
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029 0,86%
ARCONIC CORP 6.125 02/15/2028 0,86%
VODAFONE GROUP PLC 4.125 06/04/2081 0,81%
CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 0,79%
GRIFOLS ESCROW ISSUER 4.75 10/15/2028 0,79%
CAESARS ENTERTAIN INC 7 02/15/2030 0,78%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 02 feb 2023

Sector Weging
Corporate - Consumer Cyclical 26,50%
Corporate - Energy 13,57%
Corporate - Technology 10,93%
Corporate - Communications 10,61%
Corporate - Capital Goods 8,28%
Corporate - Basic Industry 8,08%
Corporate - Consumer Non-Cyclical 6,97%
Corporate - REITS 4,37%
Corporate - Banking 3,84%
Corporate - Transportation 2,59%
Corporate - Finance Companies 1,98%
Corporate - Electric 1,15%
Corporate - Other Financial 0,36%
Corporate - Industrial Other 0,29%
Corporate - Brokerage Assetmanagers Exchanges 0,19%
Corporate - Insurance 0,06%
Overige 0,22%

Landenweging


Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 02 feb 2023

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 0,68%
1 - 2 jaar 4,28%
2 - 3 jaar 14,32%
3 - 5 jaar 30,65%
5 - 7 jaar 27,59%
7 - 10 jaar 17,51%
10 - 15 jaar 2,00%
15 - 20 jaar 1,21%
20 - 30 jaar 1,76%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 02 feb 2023

Kwaliteit Weging
AAA 0,22%
BAA3 0,08%
BA1 26,44%
BA2 10,99%
BA3 17,10%
B1 11,25%
B2 14,57%
B3 11,32%
CAA1 3,05%
CAA2 2,94%
CAA3 0,79%
CCC of lager 0,04%
Geen rating 1,21%

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 29 oktober 2021 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.