Special Notice for Funds With Russian Exposure: If market quotations, official closing prices, and/or information furnished by approved pricing sources are not readily available or are deemed unreliable for a portfolio instrument, then that instrument will be valued at fair value as determined in good faith in accordance with SSGA’s fair value pricing procedures.  Certain fund holdings have been fair valued at zero but may not yet be reflected as such in the fund holdings file. 


SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Dist) SPFE GY

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV
€26,70
per 27 jan 2023
Valuta shareclass
EUR
1 daags NAV-wijziging
-€0,04 (-0,13%)
per 27 jan 2023
Totaal activa in fonds USD
$2 662,26 M
per 27 jan 2023
TER
0,10%
image load fail
per 31 dec 2022

Fondsdoelstelling


Het fonds wil de performance volgen van de wereldmarkten voor vastrentende schuldeffecten van investment grade (hoge kwaliteit).


Beschrijving van index


De Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) levert zo nauwkeurig mogelijk het rendement van de basisindex, waarbij alle valuta-exposure gehedged wordt naar EUR. De index is 100% gehedged naar EUR, door maandelijks 1-maands valuta-forwardcontracten te verkopen van alle valuta die in de basisindex vertegenwoordigd zijn. De basisindex is samengesteld uit staatsobligaties, overheids-gerelateerde- en bedrijfsobligaties en gesecuritiseerde obligaties van uitgevende instellingen uit zowel ontwikkelde als opkomende markten.


Fondsinformatie per 30 jan 2023

ISIN IE00BF1QPL78
iNAV ticker
INSPFE
Aanvangsdatum 14 feb 2018
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 30 jan 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 15 feb 2018 SPFE BF1QPK6 SPFE GY SPFE.DE
Borsa Italiana EUR 20 feb 2018 GLAE BF2RW29 GLAE IM GLAE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 26 jan 2023

Huidig rendement 2,31%
Effectieve convexiteit 0,81%
Effectieve duur 6,73
Aantal posities 8 658
Rendement tot einde looptijd 3,43%
Gemiddelde maturiteit in jaren 8,44
Gemiddelde koers $92,95

Marktprijs van het fonds per 27 jan 2023

Biedprijs €26,70
Laatprijs €26,74
Slotkoers €26,72
Bied-laatspread €0,04
Hoogste dagkoers €26,75
Laagste dagkoers €26,68
Hoogste punt in 52 weken €30,18
Laagste punt in 52 weken €25,55

NAV van het fonds per 27 jan 2023

NAV €26,70
Activa in aandelencategorie €440,29 M
Aandelen in uitgifte 16 487 390
Totaal activa in fonds USD $2 662,26 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 27 jan 2023

Distributierendement
1,48%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 feb 2018
  • Aanvangsdatum van de index: 30 nov 2005

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 feb 2018
Fonds, netto 31 dec 2022 -1,47% 0,16% -13,31% -13,31% -12,08% - - -7,23%
Verschil 31 dec 2022 -0,06% -0,10% -0,05% -0,05% -0,47% - - -0,66%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -1,46% 0,19% -13,23% -13,23% -11,81% - - -6,78%
Verschil 31 dec 2022 -0,05% -0,07% 0,04% 0,04% -0,20% - - -0,20%
Index
31 dec 2022 -1,41% 0,26% -13,27% -13,27% -11,61% -8,07% - -6,57%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 feb 2018
Fonds, netto 31 dec 2022 -1,47% 0,16% -13,31% -13,31% -4,20% - - -1,53%
Verschil 31 dec 2022 -0,06% -0,10% -0,05% -0,05% -0,17% - - -0,14%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -1,46% 0,19% -13,23% -13,23% -4,10% - - -1,43%
Verschil 31 dec 2022 -0,05% -0,07% 0,04% 0,04% -0,07% - - -0,04%
Index
31 dec 2022 -1,41% 0,26% -13,27% -13,27% -4,03% -1,67% - -1,38%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -13,31% -2,34% 3,86% 5,04% 0,45% - - - - - -
Verschil -0,05% -0,11% -0,38% -0,06% -0,12% - - - - - -
Fonds, bruto -13,23% -2,24% 3,96% 5,14% 0,54% - - - - - -
Verschil 0,04% -0,01% -0,28% 0,04% -0,03% - - - - - -
Index
-13,27% -2,23% 4,24% 5,10% 0,57% 1,06% 2,44% 0,68% 7,57% - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR hedged).


Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie 4,79%
Tracking-error 0,12%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 26 jan 2023

Naam van effect Weging
TREASURY BILL 0 04/13/2023 0,69%
TREASURY BILL 0 03/09/2023 0,43%
TREASURY BILL 0 02/09/2023 0,37%
TREASURY BILL 0 05/11/2023 0,37%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032 0,26%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 06/20/2032 0,25%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2029 0,25%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 03/20/2032 0,25%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2031 0,24%
Fannie Mae 2 05/01/2051 0,24%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 26 jan 2023

Sector Weging
Treasury 55,03%
Door hypotheek gedekte effecten 12,29%
Bedrijven - Industrieel 9,21%
Bedrijven - Financieel 6,88%
Instantie 5,89%
Niet-corporates 5,40%
Bedrijven - Nutsbedrijven 1,51%
CMBS 0,72%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,68%
Door activa gedekte effecten 0,06%
Overige 2,34%

Landenweging


Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 26 jan 2023

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 2,76%
1 - 2 jaar 10,50%
2 - 3 jaar 10,56%
3 - 5 jaar 18,21%
5 - 7 jaar 14,26%
7 - 10 jaar 21,80%
10 - 15 jaar 5,64%
15 - 20 jaar 5,91%
20 - 30 jaar 8,97%
> 30 jaar 1,38%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 26 jan 2023

Kwaliteit Weging
AAA 41,91%
A1 22,20%
AA1 1,85%
A2 3,01%
AA2 5,40%
A3 5,46%
AA3 5,91%
BAA1 4,03%
BAA2 7,53%
BAA3 2,69%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR hedged).

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.