SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPFF GY

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV
€30,17
per 27 jan 2023
Valuta shareclass
EUR
1 daags NAV-wijziging
-€0,03 (-0,11%)
per 27 jan 2023
Totaal activa in fonds USD
$2 662,26 M
per 27 jan 2023
TER
0,10%

Fondsdoelstelling


Het fonds wil de performance volgen van de wereldmarkten voor vastrentende schuldeffecten van investment grade (hoge kwaliteit).


Beschrijving van index


De Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) levert zo nauwkeurig mogelijk het rendement van de basisindex, waarbij alle valuta-exposure gehedged wordt naar EUR. De index is 100% gehedged naar EUR, door maandelijks 1-maands valuta-forwardcontracten te verkopen van alle valuta die in de basisindex vertegenwoordigd zijn. De basisindex is samengesteld uit staatsobligaties, overheids-gerelateerde- en bedrijfsobligaties en gesecuritiseerde obligaties van uitgevende instellingen uit zowel ontwikkelde als opkomende markten.


Fondsinformatie per 28 jan 2023

ISIN IE000AQ7A2X6
iNAV ticker
INSPFF
Aanvangsdatum 09 jan 2023
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 28 jan 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 10 jan 2023 SPFF BP830K5 SPFF GY SPFFG.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 26 jan 2023

Huidig rendement 2,31%
Effectieve convexiteit 0,81%
Effectieve duur 6,73
Aantal posities 8 658
Rendement tot einde looptijd 3,43%
Gemiddelde maturiteit in jaren 8,44
Gemiddelde koers $92,95

Marktprijs van het fonds per 27 jan 2023

Biedprijs €30,14
Laatprijs €30,20
Slotkoers €30,17
Bied-laatspread €0,06
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €30,39
Laagste punt in 52 weken €29,93

NAV van het fonds per 27 jan 2023

NAV €30,17
Activa in aandelencategorie €0,25 M
Aandelen in uitgifte 8 335
Totaal activa in fonds USD $2 662,26 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Grootste posities

Grootste posities per 26 jan 2023

Naam van effect Weging
TREASURY BILL 0 04/13/2023 0,69%
TREASURY BILL 0 03/09/2023 0,43%
TREASURY BILL 0 02/09/2023 0,37%
TREASURY BILL 0 05/11/2023 0,37%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032 0,26%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 06/20/2032 0,25%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2029 0,25%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 03/20/2032 0,25%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2031 0,24%
Fannie Mae 2 05/01/2051 0,24%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 26 jan 2023

Sector Weging
Treasury 55,03%
Door hypotheek gedekte effecten 12,29%
Bedrijven - Industrieel 9,21%
Bedrijven - Financieel 6,88%
Instantie 5,89%
Niet-corporates 5,40%
Bedrijven - Nutsbedrijven 1,51%
CMBS 0,72%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,68%
Door activa gedekte effecten 0,06%
Overige 2,34%

Landenweging


Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 26 jan 2023

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 2,76%
1 - 2 jaar 10,50%
2 - 3 jaar 10,56%
3 - 5 jaar 18,21%
5 - 7 jaar 14,26%
7 - 10 jaar 21,80%
10 - 15 jaar 5,64%
15 - 20 jaar 5,91%
20 - 30 jaar 8,97%
> 30 jaar 1,38%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 26 jan 2023

Kwaliteit Weging
AAA 41,91%
A1 22,20%
AA1 1,85%
A2 3,01%
AA2 5,40%
A3 5,46%
AA3 5,91%
BAA1 4,03%
BAA2 7,53%
BAA3 2,69%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief “Bloomberg”). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, “Barclays”), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged), en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.