Skip to main content

SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) UEDV NA

De resultaten van een portefeuille met effecten, waarin bedrijven zijn uitgesloten die niet voldoen aan de ESG-criteria zoals deze gelden voor deze specifieke portefeuille, kunnen achterblijven bij de resultaten van een portefeuille met effecten waarin dergelijke bedrijven wel zijn opgenomen. De ESG-criteria van een portefeuille kunnen ervoor zorgen dat de portefeuille belegd is in sectoren of effecten die een lager resultaat behalen dan de markt als geheel. 

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$20,86
per 12 jun 2024
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,06 (+0,28%)
per 12 jun 2024
Totaal activa in fonds USD
$25,03 M
per 12 jun 2024
TER
0,35%

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkt te volgen van bepaalde aandeleneffecten met een hoog dividendrendement.

Beschrijving van index

De index meet de gewogen prestaties van het dividendrendement van S&P DJI ESG Score-gescreende bedrijven binnen de S&P Composite 1500 die voldoen aan specifieke ESG-criteria en die gedurende ten minste 20 jaar een beleid van managed dividenden hebben gevolgd waarbij de dividenden elk jaar consequent worden verhoogd.

Fondsinformatie per 13 jun 2024

ISIN IE00BYTH5R14
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPD6E
Aanvangsdatum 03 jun 2021
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+1; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+1
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,35%
Benchmark S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Elk kwartaal
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 13 jun 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 07 jun 2021 ZPD6 BYTH5R1 ZPD6 GY ZPD6.DE
Euronext Amsterdam EUR 08 jun 2021 UEDV BLFHF30 UEDV NA UEDV.AS
London Stock Exchange GBP 08 jun 2021 UGDV BLFHF29 UGDV LN UGDV.L
London Stock Exchange USD 08 jun 2021 UEDV BLFHF18 UEDV LN UEDV.L
Borsa Italiana EUR 21 jun 2021 UEDV BLFHF41 UEDV IM UEDV.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 11 jun 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $82 425,88 M
Aantal posities 86
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,82
Koers/winstverhouding boekjaar 1 17,42

Indexkenmerken per 12 jun 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,93%

Marktprijs van het fonds per 12 jun 2024

Biedprijs €19,22
Laatprijs €19,40
Slotkoers €19,31
Bied-laatspread €0,19
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €19,96
Laagste punt in 52 weken €16,91

NAV van het fonds per 12 jun 2024

NAV USD (Official NAV) $20,86
NAV EUR €19,23
NAV GBP £16,24
Activa in aandelencategorie $25,03 M
Aandelen in uitgifte 1 200 000
Totaal activa in fonds USD $25,03 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 12 jun 2024

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

1,97%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 03 jun 2021
  • Aanvangsdatum van de index: 30 apr 2021

per 31 mei 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
03 jun 2021
Fonds, netto 31 mei 2024 1,47% 2,37% 4,07% 13,46% - - - 3,64%
Verschil 31 mei 2024 0,00% 0,02% 0,02% 0,07% - - - 0,08%
Fonds, bruto 31 mei 2024 1,50% 2,46% 4,22% 13,85% - - - 4,00%
Verschil 31 mei 2024 0,03% 0,11% 0,17% 0,47% - - - 0,44%
Index
S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
31 mei 2024 1,47% 2,36% 4,05% 13,39% - - - 3,55%

per 31 mei 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
03 jun 2021
Fonds, netto 31 mei 2024 1,47% 2,37% 4,07% 13,46% - - - 11,28%
Verschil 31 mei 2024 0,00% 0,02% 0,02% 0,07% - - - 0,26%
Fonds, bruto 31 mei 2024 1,50% 2,46% 4,22% 13,85% - - - 12,45%
Verschil 31 mei 2024 0,03% 0,11% 0,17% 0,47% - - - 1,43%
Index
S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
31 mei 2024 1,47% 2,36% 4,05% 13,39% - - - 11,01%

per 31 mei 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 4,07% 1,82% -0,07% 5,08% - - - - - - -
Verschil 0,02% 0,08% 0,09% 0,04% - - - - - - -
Fonds, bruto 4,22% 2,18% 0,28% 5,30% - - - - - - -
Verschil 0,17% 0,44% 0,44% 0,26% - - - - - - -
Index
S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
4,05% 1,74% -0,16% 5,04% - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Grootste posities

Grootste posities per 11 jun 2024

Naam van effect Weging
Best Buy Co. Inc. 2,97%
T. Rowe Price Group 2,71%
Realty Income Corporation 2,41%
Eversource Energy 2,26%
Edison International 2,23%
AbbVie Inc. 2,23%
Kimberly-Clark Corporation 2,06%
Essex Property Trust Inc. 2,04%
International Business Machines Corporation 2,02%
Federal Realty Investment Trust 2,02%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 11 jun 2024

Sector Weging
Niet-duurzame consumptiegoederen 18,80%
Industrie 16,71%
Nutsbedrijven 11,25%
Financiële instellingen 9,16%
Materialen 9,05%
Informatietechnologie 8,34%
Gezondheidszorg 8,21%
Duurzame consumptiegoederen 8,11%
Vastgoed 6,47%
Energie 3,89%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.