SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) UEDV NA

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$20,62
per 27 jan 2023
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,03 (-0,15%)
per 27 jan 2023
Totaal activa in fonds USD
$41,25 M
per 27 jan 2023
TER
0,35%

Fondsdoelstelling


De doelstelling van het Fonds is het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkt te volgen van bepaalde aandeleneffecten met een hoog dividendrendement.


Beschrijving van index


De index meet de gewogen prestaties van het dividendrendement van S&P DJI ESG Score-gescreende bedrijven binnen de S&P Composite 1500 die voldoen aan specifieke ESG-criteria en die gedurende ten minste 20 jaar een beleid van managed dividenden hebben gevolgd waarbij de dividenden elk jaar consequent worden verhoogd.


Fondsinformatie per 28 jan 2023

ISIN IE00BYTH5R14
iNAV ticker
INZPD6E
Aanvangsdatum 03 jun 2021
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,35%
Benchmark S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Elk kwartaal
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 28 jan 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 07 jun 2021 ZPD6 BYTH5R1 ZPD6 GY ZPD6.DE
Euronext Amsterdam EUR 08 jun 2021 UEDV BLFHF30 UEDV NA UEDV.AS
London Stock Exchange GBP 08 jun 2021 UGDV BLFHF29 UGDV LN UGDV.L
London Stock Exchange USD 08 jun 2021 UEDV BLFHF18 UEDV LN UEDV.L
Borsa Italiana EUR 21 jun 2021 UEDV BLFHF41 UEDV IM UEDV.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 26 jan 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $90 379,62 M
Aantal posities 83
Gemiddelde koers/boekwaarde 3,40
Koers/winstverhouding boekjaar 1 17,09

Indexkenmerken per 26 jan 2023

Dividendrendement index
2,76%

Marktprijs van het fonds per 27 jan 2023

Biedprijs €18,93
Laatprijs €18,98
Slotkoers €18,96
Bied-laatspread €0,04
Hoogste dagkoers €19,01
Laagste dagkoers €18,96
Hoogste punt in 52 weken €20,86
Laagste punt in 52 weken €17,27

NAV van het fonds per 27 jan 2023

NAV USD (Official NAV) $20,62
NAV EUR €19,02
NAV GBP £16,69
Activa in aandelencategorie $41,25 M
Aandelen in uitgifte 2 000 000
Totaal activa in fonds USD $41,25 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 27 jan 2023

Distributierendement
1,93%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 03 jun 2021
  • Aanvangsdatum van de index: 30 apr 2021

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
03 jun 2021
Fonds, netto 31 dec 2022 -3,37% 13,89% -0,07% -0,07% - - - 5,02%
Verschil 31 dec 2022 0,03% -0,01% 0,09% 0,09% - - - 0,14%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -3,34% 13,99% 0,28% 0,28% - - - 5,60%
Verschil 31 dec 2022 0,06% 0,09% 0,44% 0,44% - - - 0,72%
Index
31 dec 2022 -3,40% 13,90% -0,16% -0,16% - - - 4,87%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
03 jun 2021
Fonds, netto 31 dec 2022 -3,37% 13,89% -0,07% -0,07% - - - 3,15%
Verschil 31 dec 2022 0,03% -0,01% 0,09% 0,09% - - - 0,09%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -3,34% 13,99% 0,28% 0,28% - - - 3,51%
Verschil 31 dec 2022 0,06% 0,09% 0,44% 0,44% - - - 0,45%
Index
31 dec 2022 -3,40% 13,90% -0,16% -0,16% - - - 3,06%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -0,07% 5,08% - - - - - - - - -
Verschil 0,09% 0,04% - - - - - - - - -
Fonds, bruto 0,28% 5,30% - - - - - - - - -
Verschil 0,44% 0,26% - - - - - - - - -
Index
-0,16% 5,04% - - - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Grootste posities

Grootste posities per 26 jan 2023

Naam van effect Weging
Exxon Mobil Corporation 3,92%
International Business Machines Corporation 3,31%
Chevron Corporation 3,15%
Cardinal Health Inc. 3,02%
Consolidated Edison Inc. 2,63%
AbbVie Inc. 2,59%
Realty Income Corporation 2,52%
Franklin Resources Inc. 2,40%
Aflac Incorporated 2,25%
Kimberly-Clark Corporation 2,09%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 26 jan 2023

Sector Weging
Niet-duurzame consumptiegoederen 20,93%
Industrie 18,52%
Financiële instellingen 12,10%
Gezondheidszorg 9,00%
Materialen 8,15%
Duurzame consumptiegoederen 7,81%
Energie 7,07%
Nutsbedrijven 6,80%
Informatietechnologie 5,29%
Vastgoed 3,81%
Communicatiediensten 0,53%

Landenweging


Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.