Skip to main content

SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) GEDV NA

De resultaten van een portefeuille met effecten, waarin bedrijven zijn uitgesloten die niet voldoen aan de ESG-criteria zoals deze gelden voor deze specifieke portefeuille, kunnen achterblijven bij de resultaten van een portefeuille met effecten waarin dergelijke bedrijven wel zijn opgenomen. De ESG-criteria van een portefeuille kunnen ervoor zorgen dat de portefeuille belegd is in sectoren of effecten die een lager resultaat behalen dan de markt als geheel. 

Beleggingen in opkomende of ontwikkelende markten kunnen volatieler en minder liquide zijn dan beleggingen in ontwikkelde markten en kunnen blootstelling aan economische structuren inhouden die over het algemeen minder gespreid en volgroeid zijn, en aan politieke systemen die minder stabiel zijn dan die van meer ontwikkelde landen.

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$19,44
per 17 mei 2024
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,01 (+0,05%)
per 17 mei 2024
Totaal activa in fonds USD
$17,01 M
per 17 mei 2024
TER
0,45%

Fondsdoelstelling

 De doelstelling van het Fonds is het rendement van aandelen met een hoog dividendrendement wereldwijd te volgen.

Beschrijving van index

De index meet de naar dividendrendement gewogen prestaties van 100 van de hoogste dividendrenderende S&P DJI ESG Score-gescreende bedrijven binnen de S&P Global BMI die voldoen aan specifieke ESG- en fundamentele criteria en die een beheerd dividendbeleid hebben gevolgd van stijgende of stabiele dividenden voor ten minste tien opeenvolgende jaren.

Fondsinformatie per 18 mei 2024

ISIN IE00BYTH5S21
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPD3E
Aanvangsdatum 03 jun 2021
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,45%
Benchmark S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Elk kwartaal
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 18 mei 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 07 jun 2021 ZPD3 BYTH5S2 ZPD3 GY ZPD3.DE
Euronext Amsterdam EUR 08 jun 2021 GEDV BLFHDZ8 GEDV NA GEDV.AS
London Stock Exchange USD 08 jun 2021 GEDV BLFHF07 GEDV LN GEDV.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 16 mei 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $40 531,45 M
Aantal posities 97
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,46
Koers/winstverhouding boekjaar 1 12,91

Indexkenmerken per 16 mei 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

5,23%

Marktprijs van het fonds per 17 mei 2024

Biedprijs €17,74
Laatprijs €17,92
Slotkoers €17,83
Bied-laatspread €0,18
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €17,96
Laagste punt in 52 weken €15,41

NAV van het fonds per 17 mei 2024

NAV USD (Official NAV) $19,44
NAV EUR €17,88
Activa in aandelencategorie $17,01 M
Aandelen in uitgifte 875 000
Totaal activa in fonds USD $17,01 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 17 mei 2024

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

3,78%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 03 jun 2021
  • Aanvangsdatum van de index: 30 apr 2021

per 30 apr 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
03 jun 2021
Fonds, netto 30 apr 2024 -2,61% 0,42% -1,44% 5,86% - - - 1,25%
Verschil 30 apr 2024 0,08% -0,01% -0,02% 0,05% - - - -0,04%
Fonds, bruto 30 apr 2024 -2,57% 0,53% -1,29% 6,34% - - - 1,70%
Verschil 30 apr 2024 0,12% 0,10% 0,13% 0,52% - - - 0,41%
Index
S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
30 apr 2024 -2,69% 0,43% -1,42% 5,81% 2,83% - - 1,29%

per 30 apr 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
03 jun 2021
Fonds, netto 30 apr 2024 -2,61% 0,42% -1,44% 5,86% - - - 3,67%
Verschil 30 apr 2024 0,08% -0,01% -0,02% 0,05% - - - -0,13%
Fonds, bruto 30 apr 2024 -2,57% 0,53% -1,29% 6,34% - - - 5,03%
Verschil 30 apr 2024 0,12% 0,10% 0,13% 0,52% - - - 1,24%
Index
S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
30 apr 2024 -2,69% 0,43% -1,42% 5,81% 8,74% - - 3,79%

per 30 apr 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto -1,44% 8,60% -2,17% -1,00% - - - - - - -
Verschil -0,02% -0,06% 0,07% -0,12% - - - - - - -
Fonds, bruto -1,29% 9,09% -1,73% -0,75% - - - - - - -
Verschil 0,13% 0,42% 0,51% 0,14% - - - - - - -
Index
S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
-1,42% 8,66% -2,24% -0,89% - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Grootste posities

Grootste posities per 16 mei 2024

Naam van effect Weging
Highwoods Properties Inc. 3,16%
Verizon Communications Inc. 2,26%
ONEOK Inc. 2,00%
Vanguard International Semiconductor Corp 1,93%
Pfizer Inc. 1,88%
LyondellBasell Industries NV 1,77%
LG Uplus Corp 1,77%
Entergy Corporation 1,61%
Eversource Energy 1,60%
Boston Properties Inc. 1,59%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 16 mei 2024

Sector Weging
Financiële instellingen 26,92%
Nutsbedrijven 12,87%
Communicatiediensten 11,48%
Vastgoed 11,32%
Energie 8,61%
Industrie 7,79%
Duurzame consumptiegoederen 5,85%
Gezondheidszorg 4,96%
Niet-duurzame consumptiegoederen 3,82%
Materialen 3,20%
Informatietechnologie 3,17%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.