Skip to main content

SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) EEDV NA

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

NAV EUR (Official NAV)
€20,14
per 26 feb 2024
Valuta shareclass
EUR
1 daags NAV-wijziging
-€0,10 (-0,48%)
per 26 feb 2024
Totaal activa in fonds EUR
€6,04 M
per 26 feb 2024
TER
0,30%

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het rendement te volgen van bepaalde aandeleneffecten met een hoog dividend die zijn uitgegeven door bedrijven uit de eurozone.

Beschrijving van index

De index meet de naar dividendrendement gewogen prestaties van 40 van de hoogste dividendrendementerende S&P DJI ESG Score-gescreende bedrijven uit de eurozone binnen de S&P Europe BMI die voldoen aan specifieke ESG-criteria en die een beheerd dividendbeleid hebben gevolgd van stijgende of stabiele dividenden voor ten minste tien opeenvolgende jaren.

Fondsinformatie per 27 feb 2024

ISIN IE00BYTH5T38
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPD9
Aanvangsdatum 03 jun 2021
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 27 feb 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 07 jun 2021 ZPD9 BYTH5T3 ZPD9 GY ZPD9.DE
Euronext Amsterdam EUR 08 jun 2021 EEDV BLFHDY7 EEDV NA EEDV.AS

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 26 feb 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €41 846,21 M
Aantal posities 37
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,06
Koers/winstverhouding boekjaar 1 15,22

Indexkenmerken per 26 feb 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,29%

Marktprijs van het fonds per 26 feb 2024

Biedprijs -
Laatprijs -
Slotkoers €20,16
Bied-laatspread -
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €20,27
Laagste punt in 52 weken €17,68

NAV van het fonds per 26 feb 2024

NAV EUR (Official NAV) €20,14
NAV USD $21,86
Activa in aandelencategorie €6,04 M
Aandelen in uitgifte 300 000
Totaal activa in fonds EUR €6,04 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 26 feb 2024

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

3,06%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 03 jun 2021
  • Aanvangsdatum van de index: 30 apr 2021

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
03 jun 2021
Fonds, netto 31 jan 2024 1,73% 12,21% 1,73% 10,01% - - - 3,04%
Verschil 31 jan 2024 -0,05% -0,15% -0,05% 0,30% - - - 0,20%
Fonds, bruto 31 jan 2024 1,76% 12,30% 1,76% 10,34% - - - 3,35%
Verschil 31 jan 2024 -0,03% -0,07% -0,03% 0,63% - - - 0,51%
Index
S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
31 jan 2024 1,78% 12,37% 1,78% 9,71% - - - 2,84%

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
03 jun 2021
Fonds, netto 31 jan 2024 1,73% 12,21% 1,73% 10,01% - - - 8,30%
Verschil 31 jan 2024 -0,05% -0,15% -0,05% 0,30% - - - 0,56%
Fonds, bruto 31 jan 2024 1,76% 12,30% 1,76% 10,34% - - - 9,17%
Verschil 31 jan 2024 -0,03% -0,07% -0,03% 0,63% - - - 1,42%
Index
S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
31 jan 2024 1,78% 12,37% 1,78% 9,71% - - - 7,74%

per 31 jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 1,73% 16,16% -13,58% 6,05% - - - - - - -
Verschil -0,05% 0,35% 0,35% -0,14% - - - - - - -
Fonds, bruto 1,76% 16,51% -13,32% 6,23% - - - - - - -
Verschil -0,03% 0,70% 0,61% 0,04% - - - - - - -
Index
S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
1,78% 15,81% -13,93% 6,19% - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Grootste posities

Grootste posities per 26 feb 2024

Naam van effect Weging
Assicurazioni Generali S.p.A. 5,79%
Sanofi 5,09%
Allianz SE 5,08%
Kone Oyj Class B 5,05%
Terna S.p.A. 4,80%
Bouygues SA 4,80%
UPM-Kymmene Oyj 4,53%
Teleperformance SE 4,20%
Deutsche Post AG 3,89%
Munich Reinsurance Company 3,88%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 26 feb 2024

Sector Weging
Industrie 29,22%
Financiële instellingen 20,66%
Nutsbedrijven 14,79%
Gezondheidszorg 12,88%
Materialen 12,26%
Informatietechnologie 5,01%
Niet-duurzame consumptiegoederen 3,95%
Vastgoed 1,22%

Landenweging

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.