Skip to main content

SPDR® MSCI World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPFH GY

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV
€10,91
per 19 feb 2024
Valuta shareclass
EUR
1 daags NAV-wijziging
+€0,01 (+0,06%)
per 19 feb 2024
Totaal activa in fonds USD
$5 129,41 M
per 19 feb 2024
TER
0,17%

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van grote en middelgrote aandelen in ontwikkelde markten wereldwijd te volgen.

Beschrijving van index

De MSCI World 100% Hedged to EUR Index vertegenwoordigt een schatting die zeer dicht in de buurt komt van de prestaties die kunnen worden behaald door de valutaposities van de moederindex van de index, namelijk de MSCI World Index, af te dekken naar euro’s, die de basisvaluta zijn van de afgedekte index. De index wordt voor 100% afgedekt naar EUR door iedere vreemde valuta via een termijncontract te verkopen door middel van gewogen 1-maands termijncontracten. De moederindex omvat aandelen van grote en middelgrote bedrijven uit 23 landen uit ontwikkelde markten (DM) en de lokale prestaties van de moederindex worden berekend op basis van verschillende valuta.

Fondsinformatie per 20 feb 2024

ISIN IE000BZ1HVL2
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFHE
Aanvangsdatum 19 jul 2023
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,17%
Benchmark MSCI World 100% Hedged to EUR Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 20 feb 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 20 jul 2023 SPFH BRRF244 SPFH GY SPFH.DE
Borsa Italiana EUR 21 jul 2023 SWRE BRRF255 SWRE IM SWRE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 19 feb 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $501 256,00 M
Aantal posities 1 455
Gemiddelde koers/boekwaarde 3,08
Koers/winstverhouding boekjaar 1 18,55

Marktprijs van het fonds per 19 feb 2024

Biedprijs -
Laatprijs -
Slotkoers €10,95
Bied-laatspread -
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €10,98
Laagste punt in 52 weken €9,18

NAV van het fonds per 19 feb 2024

NAV €10,91
Activa in aandelencategorie €132,62 M
Aandelen in uitgifte 12 152 976
Totaal activa in fonds USD $5 129,41 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Grootste posities

Grootste posities per 19 feb 2024

Naam van effect Weging
Microsoft Corporation 4,56%
Apple Inc. 4,55%
NVIDIA Corporation 2,87%
Amazon.com Inc. 2,52%
Meta Platforms Inc Class A 1,67%
Alphabet Inc. Class A 1,32%
Alphabet Inc. Class C 1,19%
Eli Lilly and Company 1,00%
Tesla Inc. 0,92%
Broadcom Inc. 0,87%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 19 feb 2024

Sector Weging
Informatietechnologie 23,90%
Financiële instellingen 15,10%
Gezondheidszorg 12,30%
Industrie 11,03%
Duurzame consumptiegoederen 10,79%
Communicatiediensten 7,48%
Niet-duurzame consumptiegoederen 6,64%
Energie 4,29%
Materialen 3,81%
Nutsbedrijven 2,37%
Vastgoed 2,29%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.