Skip to main content

SPDR® MSCI World UCITS ETF SWRD NA

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$29,91
per 22 sep 2023
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,07 (-0,22%)
per 22 sep 2023
Totaal activa in fonds USD
$2 987,33 M
per 22 sep 2023
TER
0,12%
per 31 aug 2023

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van grote en middelgrote aandelen in ontwikkelde markten wereldwijd te volgen.

Beschrijving van index

De index bevat large- en midcapbedrijven uit diverse ontwikkelde landen. De index dekt zo'n 85% van de voor free float gecorrigeerde marktkapitalisatie in elk land. Effecten worden gewogen volgens marktkapitalisatie.

Fondsinformatie per 25 sep 2023

ISIN IE00BFY0GT14
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPWE
Aanvangsdatum 28 feb 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,12%
Benchmark MSCI World Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 25 sep 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 01 mrt 2019 SPPW BFY0GT1 SPPW GY SPPW.DE
Borsa Italiana EUR 04 mrt 2019 SWRD BGR32D0 SWRD IM SWRD.MI
Euronext Amsterdam EUR 04 mrt 2019 SWRD BJDW5N3 SWRD NA SWRD.AS
London Stock Exchange GBP 04 mrt 2019 SWLD BGR32C9 SWLD LN SWLD.L
London Stock Exchange USD 04 mrt 2019 SWRD BF3THV8 SWRD LN SWRD.L
SIX Swiss Exchange USD 19 jun 2019 SWRD BHRWRZ1 SWRD SE SWRD.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 22 sep 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $403 081,84 M
Aantal posities 1 486
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,79
Koers/winstverhouding boekjaar 1 17,02

Indexkenmerken per 22 sep 2023

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,01%

Marktprijs van het fonds per 22 sep 2023

Biedprijs €28,26
Laatprijs €28,27
Slotkoers €28,27
Bied-laatspread €0,01
Hoogste dagkoers €28,27
Laagste dagkoers €28,14
Hoogste punt in 52 weken €29,21
Laagste punt in 52 weken €24,48

NAV van het fonds per 22 sep 2023

NAV USD (Official NAV) $29,91
NAV EUR €28,07
NAV GBP £24,39
Activa in aandelencategorie $2 975,59 M
Aandelen in uitgifte 99 469 549
Totaal activa in fonds USD $2 987,33 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 28 feb 2019
  • Aanvangsdatum van de index: 01 okt 2008

per 31 aug 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
28 feb 2019
Fonds, netto 31 aug 2023 -2,35% 7,07% 16,25% 15,83% 8,60% - - 10,27%
Verschil 31 aug 2023 0,03% 0,08% 0,14% 0,22% 0,19% - - 0,16%
Fonds, bruto 31 aug 2023 -2,34% 7,10% 16,34% 15,97% 8,73% - - 10,40%
Verschil 31 aug 2023 0,04% 0,11% 0,23% 0,36% 0,32% - - 0,29%
Index
MSCI World Index
31 aug 2023 -2,39% 6,99% 16,11% 15,60% 8,41% 8,33% 9,28% 10,11%

per 31 aug 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
28 feb 2019
Fonds, netto 31 aug 2023 -2,35% 7,07% 16,25% 15,83% 28,06% - - 55,33%
Verschil 31 aug 2023 0,03% 0,08% 0,14% 0,22% 0,66% - - 1,01%
Fonds, bruto 31 aug 2023 -2,34% 7,10% 16,34% 15,97% 28,52% - - 56,17%
Verschil 31 aug 2023 0,04% 0,11% 0,23% 0,36% 1,12% - - 1,85%
Index
MSCI World Index
31 aug 2023 -2,39% 6,99% 16,11% 15,60% 27,40% 49,17% 142,79% 54,32%

per 31 aug 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds, netto 16,25% -17,86% 21,96% 15,83% 15,14% - - - - - -
Verschil 0,14% 0,28% 0,15% -0,07% 0,15% - - - - - -
Fonds, bruto 16,34% -17,76% 22,11% 15,97% 15,26% - - - - - -
Verschil 0,23% 0,38% 0,29% 0,07% 0,26% - - - - - -
Index
MSCI World Index
16,11% -18,14% 21,82% 15,90% 15,00% -8,71% 22,40% 7,51% -0,87% 4,94% 26,68%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Afwijking en tracking-error per 31 aug 2023

Standaarddeviatie 17,27%
Tracking-error 0,10%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 22 sep 2023

Naam van effect Weging
Apple Inc. 4,99%
Microsoft Corporation 4,07%
Amazon.com Inc. 2,15%
NVIDIA Corporation 1,86%
Alphabet Inc. Class A 1,40%
Tesla Inc. 1,26%
Alphabet Inc. Class C 1,25%
Meta Platforms Inc. Class A 1,21%
Exxon Mobil Corporation 0,86%
UnitedHealth Group Incorporated 0,85%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 22 sep 2023

Sector Weging
Informatietechnologie 21,52%
Financiële instellingen 15,07%
Gezondheidszorg 12,84%
Duurzame consumptiegoederen 10,90%
Industrie 10,79%
Niet-duurzame consumptiegoederen 7,32%
Communicatiediensten 7,28%
Energie 5,10%
Materialen 4,06%
Nutsbedrijven 2,76%
Vastgoed 2,34%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.