SPDR® MSCI Japan UCITS ETF JPJY FP

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV JPY (Official NAV)

JPY ¥6 115,02

per 18 jun 2021

Valuta shareclass

JPY

1 daags NAV-wijziging

JPY -¥47,87 (-0,78%)

per 18 jun 2021

Totaal activa in fonds

JPY ¥21 268,06 M

TER

0,12%

image load fail

per 31 mei 2021


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van de Japanse aandelenmarkt.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De MSCI Japan Index is ontwikkeld om de performance te meten van de large- en mid-cap segmenten van de Japanse markt. De index dekt ongeveer 85% van de voor vrij verkeer aangepaste marktkapitalisatie in Japan.


Fondsinformatie per 18 jun 2021

Fondsinformatie per 18 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BZ0G8B96 INZPDJE 30 nov 2015 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden JPY Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BZ0G8B96
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDJE
Aanvangsdatum 30 nov 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass JPY
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,12% MSCI Japan Index 1 aandeel EUR, GBP, JPY Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,12%
Benchmark MSCI Japan Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, JPY
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Sub-Investment Manager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe I plc Geoptimaliseerd - Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 18 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 18 jun 2021

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 01 dec 2015 ZPDJ BZ0G8B9 ZPDJ GY ZPDJ.DE
London Stock Exchange GBP 02 dec 2015 JPJP BZ096C5 JPJP LN JPJP.L
Euronext Paris JPY 16 apr 2020 JPJY BMPRP26 JPJY FP JPJY.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 18 jun 2021

Fondskenmerken per 18 jun 2021
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
JPY ¥4 483 547,50 M 272 1,46 16,14
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) JPY ¥4 483 547,50 M
Aantal posities 272
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,46
Koers/winstverhouding boekjaar 1 16,14

Indexkenmerken per 18 jun 2021

Indexkenmerken per 18 jun 2021
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,98%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,98%

Marktprijs van het fonds per 18 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 18 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€46,27 €46,28 €46,29 €0,02 - - €48,25
Biedprijs €46,27
Laatprijs €46,28
Slotkoers €46,29
Bied-laatspread €0,02
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €48,25
Laagste punt in 52 weken
€37,03
Laagste punt in 52 weken €37,03

NAV van het fonds per 18 jun 2021

NAV van het fonds per 18 jun 2021
NAV JPY (Official NAV) NAV EUR NAV USD Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
JPY ¥6 115,02 €46,79 $55,47 JPY ¥19 323,46 M 3 160 000 JPY ¥21 268,06 M
NAV JPY (Official NAV) JPY ¥6 115,02
NAV EUR €46,79
NAV USD $55,47
Activa in aandelencategorie JPY ¥19 323,46 M
Aandelen in uitgifte 3 160 000
Totaal activa in fonds JPY ¥21 268,06 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 30 nov 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 30 sep 2008

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
30 nov 2015
Fonds, netto 31 mei 2021 1,60% 3,72% 7,58% 26,84% 20,29% 54,31% 34,68%
Verschil 31 mei 2021 -0,04% -0,06% -0,05% -0,28% -1,12% -2,41% -2,25%
Fonds, bruto 31 mei 2021 1,61% 3,75% 7,63% 26,99% 21,08% 56,26% 36,59%
Verschil 31 mei 2021 -0,03% -0,03% 0,01% -0,12% -0,32% -0,46% -0,34%
Index
MSCI Japan Index
31 mei 2021 1,64% 3,78% 7,63% 27,12% 21,40% 56,72% 36,93%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
30 nov 2015
Fonds, netto 31 mei 2021 1,60% 3,72% 7,58% 26,84% 6,35% 9,06% 5,56%
Verschil 31 mei 2021 -0,04% -0,06% -0,05% -0,28% -0,33% -0,34% -0,32%
Fonds, bruto 31 mei 2021 1,61% 3,75% 7,63% 26,99% 6,58% 9,34% 5,83%
Verschil 31 mei 2021 -0,03% -0,03% 0,01% -0,12% -0,09% -0,06% -0,05%
Index
MSCI Japan Index
31 mei 2021 1,64% 3,78% 7,63% 27,12% 6,68% 9,40% 5,88%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto 7,58% 8,49% 17,84% -15,29% 19,28% -1,03% -2,07% - - - -
Verschil -0,05% -0,28% -0,64% -0,14% -0,47% -0,29% 0,03% - - - -
Fonds, bruto 7,63% 8,63% 18,19% -15,04% 19,64% -0,73% -2,05% - - - -
Verschil 0,01% -0,13% -0,29% 0,11% -0,11% 0,01% 0,06% - - - -
Index
MSCI Japan Index
7,63% 8,76% 18,48% -15,15% 19,75% -0,74% -2,10% 9,48% 54,58% 21,57% -18,73%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
16,86% 0,14%
Standaarddeviatie 16,86%
Tracking-error 0,14%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 18 jun 2021

Grootste posities per 18 jun 2021

Naam van effect Weging
Toyota Motor Corp. 4,78%
Sony Group Corporation 3,03%
Keyence Corporation 2,52%
SoftBank Group Corp. 2,25%
Recruit Holdings Co. Ltd. 1,71%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1,69%
Tokyo Electron Ltd. 1,68%
Nintendo Co. Ltd. 1,67%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1,56%
HitachiLtd. 1,36%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 18 jun 2021

Sector Weging
Industrie 21,80%
Duurzame consumptiegoederen 18,88%
Informatietechnologie 13,95%
Gezondheidszorg 10,18%
Financiële instellingen 8,84%
Communicatiediensten 8,76%
Niet-duurzame consumptiegoederen 7,26%
Materialen 5,01%
Vastgoed 3,64%
Nutsbedrijven 1,05%
Energie 0,65%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

Wij hebben opgemerkt dat de performance vóór februari 2016 voor dit fonds incorrect is opgegeven. Zie de 'Kennisgeving van gecorrigeerde resultaten' voor volledige details en de gecorrigeerde in het verleden behaalde resultaten.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.