Skip to main content

SPDR® MSCI Japan UCITS ETF JPJY FP

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV JPY (Official NAV)
JPY ¥9 127,96
per 20 jun 2024
Valuta shareclass
JPY
1 daags NAV-wijziging
- JPY ¥9,04 (-0,10%)
per 20 jun 2024
Totaal activa in fonds JPY
JPY ¥100 616,95 M
per 20 jun 2024
TER
0,12%
per 31 mei 2024

Fondsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van de Japanse aandelenmarkt.

Beschrijving van index

De MSCI Japan Index is ontwikkeld om de performance te meten van de large- en mid-cap segmenten van de Japanse markt. De index dekt ongeveer 85% van de voor vrij verkeer aangepaste marktkapitalisatie in Japan.

Fondsinformatie per 21 jun 2024

ISIN IE00BZ0G8B96
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDJE
Aanvangsdatum 30 nov 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass JPY
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus DD+1
TER 0,12%
Benchmark MSCI Japan Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, JPY
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 21 jun 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 01 dec 2015 ZPDJ BZ0G8B9 ZPDJ GY ZPDJ.DE
London Stock Exchange GBP 02 dec 2015 JPJP BZ096C5 JPJP LN JPJP.L
Euronext Paris JPY 16 apr 2020 JPJY BMPRP26 JPJY FP JPJY.PA
SIX Swiss Exchange JPY 01 nov 2021 JPJY BN7DJQ1 JPJY SW JPJY.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 20 jun 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) JPY ¥7 915 731,00 M
Aantal posities 203
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,49
Koers/winstverhouding boekjaar 1 15,55

Indexkenmerken per 20 jun 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,98%

Marktprijs van het fonds per 20 jun 2024

Biedprijs €53,79
Laatprijs €53,78
Slotkoers €53,78
Bied-laatspread -
Hoogste dagkoers €53,86
Laagste dagkoers €53,66
Hoogste punt in 52 weken €57,23
Laagste punt in 52 weken €45,93

NAV van het fonds per 20 jun 2024

NAV JPY (Official NAV) JPY ¥9 127,96
NAV EUR €53,63
NAV USD $57,50
Activa in aandelencategorie JPY ¥94 507,49 M
Aandelen in uitgifte 10 353 624
Totaal activa in fonds JPY JPY ¥100 616,95 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 30 nov 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 30 sep 2008

per 31 mei 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
30 nov 2015
Fonds, netto 31 mei 2024 1,20% 4,28% 19,26% 33,27% 15,41% 15,62% - 8,94%
Verschil 31 mei 2024 0,00% -0,01% -0,04% -0,15% -0,16% -0,19% - -0,27%
Fonds, bruto 31 mei 2024 1,21% 4,32% 19,32% 33,43% 15,55% 15,78% - 9,17%
Verschil 31 mei 2024 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% -0,03% -0,02% - -0,04%
Index
MSCI Japan Index
31 mei 2024 1,20% 4,29% 19,30% 33,43% 15,58% 15,80% 10,87% 9,21%

per 31 mei 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
30 nov 2015
Fonds, netto 31 mei 2024 1,20% 4,28% 19,26% 33,27% 53,74% 106,63% - 107,06%
Verschil 31 mei 2024 0,00% -0,01% -0,04% -0,15% -0,66% -1,70% - -4,36%
Fonds, bruto 31 mei 2024 1,21% 4,32% 19,32% 33,43% 54,29% 108,13% - 110,75%
Verschil 31 mei 2024 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% -0,11% -0,21% - -0,67%
Index
MSCI Japan Index
31 mei 2024 1,20% 4,29% 19,30% 33,43% 54,40% 108,34% 180,66% 111,43%

per 31 mei 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 19,26% 28,40% -4,65% 13,27% 8,49% 17,84% -15,29% 19,28% -1,03% -2,07% -
Verschil -0,04% -0,16% -0,15% -0,17% -0,28% -0,64% -0,14% -0,47% -0,29% 0,03% -
Fonds, bruto 19,32% 28,55% -4,53% 13,41% 8,63% 18,19% -15,04% 19,64% -0,73% -2,05% -
Verschil 0,02% 0,00% -0,04% -0,03% -0,13% -0,29% 0,11% -0,11% 0,01% 0,06% -
Index
MSCI Japan Index
19,30% 28,56% -4,49% 13,44% 8,76% 18,48% -15,15% 19,75% -0,74% -2,10% 9,48%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2024

Standaarddeviatie 12,44%
Tracking-error 0,41%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 20 jun 2024

Naam van effect Weging
Toyota Motor Corp. 5,59%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2,93%
Tokyo Electron Ltd. 2,81%
Sony Group Corporation 2,72%
HitachiLtd. 2,70%
Keyence Corporation 2,30%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2,15%
Recruit Holdings Co. Ltd. 2,09%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1,89%
SoftBank Group Corp. 1,80%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 20 jun 2024

Sector Weging
Industrie 23,06%
Duurzame consumptiegoederen 18,08%
Informatietechnologie 15,68%
Financiële instellingen 14,31%
Gezondheidszorg 7,62%
Communicatiediensten 6,99%
Niet-duurzame consumptiegoederen 5,38%
Materialen 4,25%
Vastgoed 2,51%
Nutsbedrijven 1,19%
Energie 0,93%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

Wij hebben opgemerkt dat de performance vóór februari 2016 voor dit fonds incorrect is opgegeven. Zie de 'Kennisgeving van gecorrigeerde resultaten' voor volledige details en de gecorrigeerde in het verleden behaalde resultaten.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.