SPDR® MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF ZPDW GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV

€42,89

per 16 mei 2022

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,05 (+0,11%)

per 16 mei 2022

Totaal activa in fonds

JPY ¥35 025,23 M

per 16 mei 2022

TER

0,17%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van de Japanse aandelenmarkt. De naar EUR afgedekte aandelencategorie streeft ernaar dit te doen door de performance van de MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index te volgen.

Valuta-afdekking - Maandelijks


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index vertegenwoordigt een nauwe schatting van de performance die kan worden gerealiseerd door de valutablootstelling van de bovenliggende index, de MSCI Japan Index, naar EUR af te dekken. De index is 100% naar EUR afgedekt door de JPY op termijn volgens het termijntarief van één maand te verkopen. De bovenliggende index bestaat uit Japanse large- en mid-cap aandelen.


Fondsinformatie per 17 mei 2022

Fondsinformatie per 17 mei 2022
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Currency Hedging Valuta shareclass Behandeling van inkomsten
IE00BZ0G8C04 INZPDWE 30 nov 2015 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden Maandelijks EUR Accumulatie
ISIN IE00BZ0G8C04
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDWE
Aanvangsdatum 30 nov 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn
Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 DD+1 0,17% MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index 1 aandeel EUR Ja
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus DD+1
TER 0,17%
Benchmark MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Beleggingsbeheerder sub-beleggingsmanager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA
Ierland State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Geoptimaliseerd - Nee
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 17 mei 2022

Beurs- en ticker-informatie per 17 mei 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 01 dec 2015 ZPDW BZ0G8C0 ZPDW GY ZPDW.DE
London Stock Exchange EUR 02 dec 2015 JPEH BZ096F8 JPEH LN JPEH.L
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 JPEH BYVB5S2 JPEH IM JPEH.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 16 mei 2022

Fondskenmerken per 16 mei 2022
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
JPY ¥4 639 272,00 M 256 1,27 12,39
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) JPY ¥4 639 272,00 M
Aantal posities 256
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,27
Koers/winstverhouding boekjaar 1 12,39

Marktprijs van het fonds per 16 mei 2022

Marktprijs van het fonds per 16 mei 2022
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€42,77 €42,82 €42,80 €0,06 - - €48,04
Biedprijs €42,77
Laatprijs €42,82
Slotkoers €42,80
Bied-laatspread €0,06
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €48,04
Laagste punt in 52 weken
€40,03
Laagste punt in 52 weken €40,03

NAV van het fonds per 16 mei 2022

NAV van het fonds per 16 mei 2022
NAV Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
€42,89 €13,40 M 312 384 JPY ¥35 025,23 M
NAV €42,89
Activa in aandelencategorie €13,40 M
Aandelen in uitgifte 312 384
Totaal activa in fonds JPY ¥35 025,23 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 30 nov 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 01 nov 2015

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
30 nov 2015
Fonds, netto 30 apr 2022 -2,64% 0,34% -4,80% 1,25% 23,33% 32,64% 26,95%
Verschil 30 apr 2022 0,00% -0,28% -0,27% -0,56% -1,29% -2,70% -3,39%
Fonds, bruto 30 apr 2022 -2,62% 0,38% -4,75% 1,43% 24,13% 34,44% 29,31%
Verschil 30 apr 2022 0,01% -0,24% -0,22% -0,39% -0,49% -0,90% -1,04%
Index
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
30 apr 2022 -2,63% 0,62% -4,53% 1,81% 24,62% 35,34% 30,35%

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
30 nov 2015
Fonds, netto 30 apr 2022 -2,64% 0,34% -4,80% 1,25% 7,24% 5,81% 3,79%
Verschil 30 apr 2022 0,00% -0,28% -0,27% -0,56% -0,37% -0,43% -0,43%
Fonds, bruto 30 apr 2022 -2,62% 0,38% -4,75% 1,43% 7,47% 6,10% 4,09%
Verschil 30 apr 2022 0,01% -0,24% -0,22% -0,39% -0,14% -0,14% -0,13%
Index
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
30 apr 2022 -2,63% 0,62% -4,53% 1,81% 7,61% 6,24% 4,22%

per 30 apr 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -4,80% 12,49% 7,49% 16,73% -16,15% 18,62% -2,95% -2,12% - - -
Verschil -0,27% -0,28% -0,37% -0,99% 0,06% -0,56% -0,46% -0,04% - - -
Fonds, bruto -4,75% 12,68% 7,69% 17,14% -15,86% 19,04% -2,61% -2,09% - - -
Verschil -0,22% -0,08% -0,17% -0,58% 0,35% -0,14% -0,12% -0,01% - - -
Index
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
-4,53% 12,76% 7,87% 17,72% -16,21% 19,18% -2,49% -2,08% - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2022

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2022

Standaarddeviatie Tracking-error
15,36% 0,24%
Standaarddeviatie 15,36%
Tracking-error 0,24%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 16 mei 2022

Grootste posities per 16 mei 2022

Naam van effect Weging
Toyota Motor Corp. 5,27%
Sony Group Corporation 3,38%
Keyence Corporation 2,39%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2,11%
Tokyo Electron Ltd. 2,04%
KDDI Corporation 1,65%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1,53%
Nintendo Co. Ltd. 1,53%
Recruit Holdings Co. Ltd. 1,50%
HitachiLtd. 1,50%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 16 mei 2022

Sector Weging
Industrie 22,09%
Duurzame consumptiegoederen 18,39%
Informatietechnologie 14,34%
Financiële instellingen 10,13%
Gezondheidszorg 9,52%
Communicatiediensten 8,57%
Niet-duurzame consumptiegoederen 6,52%
Materialen 4,93%
Vastgoed 3,56%
Nutsbedrijven 1,04%
Energie 0,90%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

Wij hebben opgemerkt dat de performance vóór februari 2016 voor dit fonds incorrect is opgegeven. Zie de 'Kennisgeving van gecorrigeerde resultaten' voor volledige details en de gecorrigeerde in het verleden behaalde resultaten.