SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPU GY

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$26,83
per 02 feb 2023
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,07 (+0,25%)
per 02 feb 2023
Totaal activa in fonds USD
$6 878,69 M
per 02 feb 2023
TER
0,15%

Fondsdoelstelling


De doelstelling van het Fonds is beleggers een totaalrendement te bieden, rekening houdend met zowel kapitaal- als inkomstenrendementen, dat doorgaans het rendement van de Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index weerspiegelt.


Beschrijving van index


De index is een benchmark van kredietwaardige, vastrentende, in Amerikaanse dollar luidende obligaties met een optimale R-Factor™-score van State Street Global Advisors®. Voor de index worden effecten geselecteerd uit de Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index en die worden gewogen op basis van een optimaliseringsproces, waarbij het totale actieve risico beperkt wordt. De index sluit emittenten uit op basis van bepaalde betrokkenheidscriteria en/of omdat ze niet voldoen aan de principes van het UN Global Compact.


Fondsinformatie per 03 feb 2023

ISIN IE00BLF7VX27
iNAV ticker
INSPPU
Aanvangsdatum 23 okt 2020
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, MXN, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 03 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 26 okt 2020 SPPU BMF5B33 SPPU GY SPPU.DE
London Stock Exchange USD 27 okt 2020 USCR BMTVQG5 USCR LN USCR.L
SIX Swiss Exchange USD 14 mei 2021 USCR BLF7VX2 USCR SE USCR.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 aug 2021 USCRN BLH17W3 USCRN MM USCRN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 01 feb 2023

Huidig rendement 4,02%
Effectieve convexiteit 1,06%
Effectieve duur 7,36
Aantal posities 2 733
Rendement tot einde looptijd 4,82%
Gemiddelde maturiteit in jaren 11,07
Gemiddelde koers $94,61

Marktprijs van het fonds per 02 feb 2023

Biedprijs €24,63
Laatprijs €24,80
Slotkoers €24,72
Bied-laatspread €0,17
Hoogste dagkoers €24,72
Laagste dagkoers €24,38
Hoogste punt in 52 weken €26,71
Laagste punt in 52 weken €23,93

NAV van het fonds per 02 feb 2023

NAV USD (Official NAV) $26,83
NAV EUR €24,52
Activa in aandelencategorie $6 576,00 M
Aandelen in uitgifte 245 093 192
Totaal activa in fonds USD $6 878,69 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 23 okt 2020
  • Aanvangsdatum van de index: 18 sep 2019

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
23 okt 2020
Fonds, netto 31 dec 2022 -0,47% 3,64% -16,02% -16,02% - - - -14,79%
Verschil 31 dec 2022 -0,02% -0,04% -0,20% -0,20% - - - -0,53%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -0,45% 3,68% -15,90% -15,90% - - - -14,51%
Verschil 31 dec 2022 -0,01% -0,01% -0,08% -0,08% - - - -0,25%
Index
31 dec 2022 -0,45% 3,68% -15,82% -15,82% - - - -14,26%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
23 okt 2020
Fonds, netto 31 dec 2022 -0,47% 3,64% -16,02% -16,02% - - - -7,05%
Verschil 31 dec 2022 -0,02% -0,04% -0,20% -0,20% - - - -0,26%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -0,45% 3,68% -15,90% -15,90% - - - -6,92%
Verschil 31 dec 2022 -0,01% -0,01% -0,08% -0,08% - - - -0,12%
Index
31 dec 2022 -0,45% 3,68% -15,82% -15,82% - - - -6,79%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -16,02% -1,35% 2,86% - - - - - - - -
Verschil -0,20% -0,38% 0,02% - - - - - - - -
Fonds, bruto -15,90% -1,20% 2,89% - - - - - - - -
Verschil -0,08% -0,24% 0,05% - - - - - - - -
Index
-15,82% -0,97% 2,84% - - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Grootste posities

Grootste posities per 01 feb 2023

Naam van effect Weging
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030 0,79%
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040 0,60%
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 0,57%
NOVARTIS CAPITAL CORP 3.4 05/06/2024 0,51%
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213 03/08/2047 0,44%
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030 0,44%
NOVARTIS CAPITAL CORP 3 11/20/2025 0,42%
TORONTO-DOMINION BANK 3.625 09/15/2031 0,37%
SALESFORCE INC 3.7 04/11/2028 0,37%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.65 03/24/2026 0,34%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 01 feb 2023

Sector Weging
Bedrijven - Industrieel 59,70%
Bedrijven - Financieel 33,73%
Bedrijven - Nutsbedrijven 6,30%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,27%

Landenweging


Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 01 feb 2023

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 0,39%
1 - 2 jaar 9,56%
2 - 3 jaar 11,74%
3 - 5 jaar 17,03%
5 - 7 jaar 9,14%
7 - 10 jaar 16,56%
10 - 15 jaar 4,60%
15 - 20 jaar 9,20%
20 - 30 jaar 18,77%
> 30 jaar 3,00%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 01 feb 2023

Kwaliteit Weging
AAA 1,86%
AA1 3,28%
AA2 0,64%
AA3 4,86%
A1 17,33%
A2 13,37%
A3 13,16%
BAA1 18,74%
BAA2 21,29%
BAA3 5,47%
Geen rating 50,00%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.