Skip to main content

SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc) USCE NA

De resultaten van een portefeuille met effecten, waarin bedrijven zijn uitgesloten die niet voldoen aan de ESG-criteria zoals deze gelden voor deze specifieke portefeuille, kunnen achterblijven bij de resultaten van een portefeuille met effecten waarin dergelijke bedrijven wel zijn opgenomen. De ESG-criteria van een portefeuille kunnen ervoor zorgen dat de portefeuille belegd is in sectoren of effecten die een lager resultaat behalen dan de markt als geheel. 

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV
€25,90
per 22 jul 2024
Valuta shareclass
EUR
1 daags NAV-wijziging
-€0,01 (-0,05%)
per 22 jul 2024
Totaal activa in fonds USD
$7 178,64 M
per 22 jul 2024
TER
0,20%

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is beleggers een totaalrendement te bieden, rekening houdend met zowel kapitaal- als inkomstenrendementen, dat doorgaans het rendement van de Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index weerspiegelt.

Beschrijving van index

De Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) vertegenwoordigt een nauwkeurige schatting van het rendement dat kan worden behaald door de valutablootstelling van de moederindex, de Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index, af te dekken naar EUR. De index is 100% afgedekt naar de EUR door de valuta van de moederindex op termijn te verkopen tegen de 1-month forward rate.

Fondsinformatie per 23 jul 2024

ISIN IE00BFY0GV36
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INUSCE
Aanvangsdatum 11 jun 2021
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,20%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 23 jul 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Euronext Amsterdam (Primair) EUR 14 jun 2021 USCE BMCD8H3 USCE NA USCE.AS
Borsa Italiana EUR 15 jun 2021 USCE BMCD8K6 USCE IM USCE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 22 jul 2024

Huidig rendement 4,44%
Effectieve convexiteit 0,97%
Effectieve duur 6,95
Aantal posities 2 773
Rendement tot einde looptijd 5,26%
Gemiddelde maturiteit in jaren 10,68
Gemiddelde koers $92,72

Marktprijs van het fonds per 22 jul 2024

Biedprijs €25,84
Laatprijs €26,01
Slotkoers €25,96
Bied-laatspread €0,18
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €26,13
Laagste punt in 52 weken €23,51

NAV van het fonds per 22 jul 2024

NAV €25,90
Activa in aandelencategorie €250,87 M
Aandelen in uitgifte 9 685 476
Totaal activa in fonds USD $7 178,64 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 11 jun 2021
  • Aanvangsdatum van de index: 11 jun 2021

per 30 jun 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
11 jun 2021
Fonds, netto 30 jun 2024 0,45% -0,68% -1,54% 2,16% -5,38% - - -5,07%
Verschil 30 jun 2024 -0,06% -0,11% -0,16% -0,31% -0,22% - - -0,17%
Fonds, bruto 30 jun 2024 0,46% -0,63% -1,44% 2,36% -5,19% - - -4,88%
Verschil 30 jun 2024 -0,04% -0,06% -0,06% -0,11% -0,03% - - 0,02%
Index
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
30 jun 2024 0,50% -0,56% -1,38% 2,47% -5,16% - - -4,90%

per 30 jun 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
11 jun 2021
Fonds, netto 30 jun 2024 0,45% -0,68% -1,54% 2,16% -15,28% - - -14,69%
Verschil 30 jun 2024 -0,06% -0,11% -0,16% -0,31% -0,58% - - -0,46%
Fonds, bruto 30 jun 2024 0,46% -0,63% -1,44% 2,36% -14,77% - - -14,17%
Verschil 30 jun 2024 -0,04% -0,06% -0,06% -0,11% -0,07% - - 0,06%
Index
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
30 jun 2024 0,50% -0,56% -1,38% 2,47% -14,70% - - -14,23%

per 30 jun 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto -1,54% 5,50% -18,14% 0,33% - - - - - - -
Verschil -0,16% -0,35% -0,02% -0,02% - - - - - - -
Fonds, bruto -1,44% 5,71% -17,97% 0,44% - - - - - - -
Verschil -0,06% -0,14% 0,14% 0,09% - - - - - - -
Index
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
-1,38% 5,85% -18,12% 0,35% - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Afwijking en tracking-error per 30 jun 2024

Standaarddeviatie 9,24%
Tracking-error 0,10%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 22 jul 2024

Naam van effect Weging
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030 0,75%
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213 03/08/2047 0,55%
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 0,51%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375 05/15/2038 0,51%
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040 0,47%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875 05/15/2028 0,47%
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030 0,35%
JPMORGAN CHASE & CO 3.109 04/22/2051 0,35%
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.4 05/06/2044 0,35%
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2 08/14/2030 0,35%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 22 jul 2024

Sector Weging
Bedrijven - Industrieel 58,76%
Bedrijven - Financieel 33,12%
Bedrijven - Nutsbedrijven 7,14%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,98%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 22 jul 2024

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 1,19%
1 - 2 jaar 11,63%
2 - 3 jaar 11,07%
3 - 5 jaar 15,82%
5 - 7 jaar 11,79%
7 - 10 jaar 13,41%
10 - 15 jaar 5,86%
15 - 20 jaar 8,52%
20 - 30 jaar 17,44%
> 30 jaar 3,26%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 22 jul 2024

Kwaliteit Weging
AAA 2,35%
AA1 2,93%
AA2 0,58%
AA3 5,06%
A1 16,23%
A2 13,00%
A3 16,95%
BAA1 16,73%
BAA2 21,84%
BAA3 4,33%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.