Skip to main content

Vanaf 1 november 2023 is de TER op dit fonds verlaagd naar 0,10%. Zie het aandeelhoudersbericht uitgegeven op 23 oktober 2023.

SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) SYBB GY

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV EUR (Official NAV)
€55,77
per 22 feb 2024
Valuta shareclass
EUR
1 daags NAV-wijziging
+€0,06 (+0,10%)
per 22 feb 2024
Totaal activa in fonds EUR
€1 261,64 M
per 22 feb 2024
TER
0,10%
per 31 jan 2024

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van staatsobligaties uit de eurozone.

Beschrijving van index

De Bloomberg Euro Treasury Bond Index is een onderdeel van de indexfamilie van staatsobligaties van Bloomberg. Door uit te gaan van een weging voor marktkapitalisatie en standaardregels voor opname, weerspiegelt de index nauwgezet de performance en kenmerken van de gehele markt voor staatsobligaties van de eurozone.

Fondsinformatie per 23 feb 2024

ISIN IE00B3S5XW04
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBB
Aanvangsdatum 23 mei 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Euro Treasury Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 23 feb 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 24 mei 2011 SYBB B44KTZ1 SYBB GY GOVY.DE
SIX Swiss Exchange CHF 31 jan 2012 GOVY B52CYJ5 GOVY SE GOVY.S
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 GOVY B5LCP15 GOVY IM GOVY.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 22 feb 2024

Huidig rendement 2,17%
Effectieve convexiteit 1,00%
Effectieve duur 7,17
Aantal posities 465
Rendement tot einde looptijd 3,05%
Gemiddelde maturiteit in jaren 8,86
Gemiddelde koers €95,18

Marktprijs van het fonds per 22 feb 2024

Biedprijs -
Laatprijs -
Slotkoers €55,76
Bied-laatspread -
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €57,78
Laagste punt in 52 weken €52,73

NAV van het fonds per 22 feb 2024

NAV EUR (Official NAV) €55,77
NAV CHF CHF 53,17
Activa in aandelencategorie €311,60 M
Aandelen in uitgifte 5 587 421
Totaal activa in fonds EUR €1 261,64 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 22 feb 2024

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

1,12%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 23 mei 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2001

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
23 mei 2011
Fonds, netto 31 jan 2024 -0,49% 6,22% -0,49% 3,95% -5,62% -1,57% 0,86% 2,13%
Verschil 31 jan 2024 0,00% -0,02% 0,00% -0,13% -0,13% -0,14% -0,15% -0,10%
Fonds, bruto 31 jan 2024 -0,48% 6,25% -0,48% 4,10% -5,48% -1,42% 1,01% 2,28%
Verschil 31 jan 2024 0,01% 0,00% 0,01% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,05%
Index
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
31 jan 2024 -0,49% 6,24% -0,49% 4,08% -5,49% -1,43% 1,01% 2,23%

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
23 mei 2011
Fonds, netto 31 jan 2024 -0,49% 6,22% -0,49% 3,95% -15,91% -7,60% 8,94% 30,67%
Verschil 31 jan 2024 0,00% -0,02% 0,00% -0,13% -0,35% -0,67% -1,60% -1,69%
Fonds, bruto 31 jan 2024 -0,48% 6,25% -0,48% 4,10% -15,55% -6,92% 10,57% 33,16%
Verschil 31 jan 2024 0,01% 0,00% 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,03% 0,80%
Index
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
31 jan 2024 -0,49% 6,24% -0,49% 4,08% -15,57% -6,93% 10,54% 32,36%

per 31 jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto -0,49% 6,99% -18,61% -3,58% 4,77% 6,66% 0,84% 0,03% 3,05% 1,49% 12,98%
Verschil 0,00% -0,14% -0,14% -0,13% -0,22% -0,11% -0,14% -0,14% -0,17% -0,16% -0,14%
Fonds, bruto -0,48% 7,14% -18,48% -3,44% 4,93% 6,82% 0,99% 0,18% 3,21% 1,64% 13,15%
Verschil 0,01% 0,01% -0,02% 0,02% -0,06% 0,05% 0,01% 0,01% -0,02% -0,01% 0,02%
Index
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
-0,49% 7,13% -18,46% -3,46% 4,99% 6,77% 0,98% 0,17% 3,23% 1,65% 13,13%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index.

Afwijking en tracking-error per 31 jan 2024

Standaarddeviatie 7,61%
Tracking-error 0,02%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 22 feb 2024

Naam van effect Weging
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 0,91%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 0,88%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029 0,80%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 0,77%
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041 0,72%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 02/25/2028 0,72%
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031 0,70%
FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2030 0,69%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028 0,64%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 0,64%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 22 feb 2024

Sector Weging
Treasury 99,83%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,17%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 22 feb 2024

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 0,75%
1 - 2 jaar 11,21%
2 - 3 jaar 10,42%
3 - 5 jaar 19,00%
5 - 7 jaar 15,09%
7 - 10 jaar 15,44%
10 - 15 jaar 9,88%
15 - 20 jaar 6,98%
20 - 30 jaar 8,71%
> 30 jaar 2,52%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 22 feb 2024

Kwaliteit Weging
AAA 23,42%
AA1 5,06%
AA2 24,08%
AA3 6,86%
A1 0,07%
A2 1,16%
A3 16,12%
BAA1 0,37%
BAA2 21,79%
BAA3 1,07%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.