Important Information: TBMX SE will be delisted from SIX Swiss on 11 October 2021, with its last trading date on 8 October 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) ZPRM GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV

MXN $2 219,25

per 20 mei 2022

Valuta shareclass

MXN

1 daags NAV-wijziging

MXN +$0,59 (+0,03%)

per 20 mei 2022

Totaal activa in fonds

$92,30 M

per 20 mei 2022

TER

0,10%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is beleggers een totaal beleggingsrendement te bieden, met zowel een kapitaal- als een inkomstenelement, dat globaal genomen het rendement weerspiegelt van de Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) vertegenwoordigt een nauwkeurige schatting van de performance die kan worden bereikt door de valutablootstelling van de moederindex, de Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index, af te dekken naar MXN. De index is voor 100% afgedekt naar de MXN door de forward van alle valuta's in de moederindex te verkopen tegen de één maands forward-koers. De moederindex bestaat uit openbare verplichtingen van de Amerikaanse schatkist die een resterende looptijd hebben van meer dan of gelijk aan 1 maand en minder dan 3 maanden.


Fondsinformatie per 23 mei 2022

Fondsinformatie per 23 mei 2022
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Currency Hedging Valuta shareclass Behandeling van inkomsten
IE00BJXRT706 INZPRM 17 jul 2019 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden Maandelijks MXN Accumulatie
ISIN IE00BJXRT706
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRM
Aanvangsdatum 17 jul 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass MXN
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn
Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 Handelsdag 0,10% Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) 1 aandeel USD, MXN Ja
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta USD, MXN
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Beleggingsbeheerder sub-beleggingsmanager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA
Ierland State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef - Nee
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 23 mei 2022

Beurs- en ticker-informatie per 23 mei 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) USD 18 jul 2019 ZPRM BJXRT70 ZPRM GY ZPRM.DE
Bolsa Mexicana de Valores MXN 05 nov 2019 ZPRMN BKP5MY7 ZPRMN MM ZPRMN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 20 mei 2022

Fondskenmerken per 20 mei 2022
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
0,00% 0,00% 0,10 15 0,64% 0,10 $99,37
Huidig rendement 0,00%
Effectieve convexiteit 0,00%
Effectieve duur 0,10
Aantal posities 15
Rendement tot einde looptijd 0,64%
Gemiddelde maturiteit in jaren 0,10
Gemiddelde koers $99,37

Marktprijs van het fonds per 20 mei 2022

Marktprijs van het fonds per 20 mei 2022
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
$111,66 $111,77 $111,72 $0,10 - - $111,72
Biedprijs $111,66
Laatprijs $111,77
Slotkoers $111,72
Bied-laatspread $0,10
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken $111,72
Laagste punt in 52 weken
$97,40
Laagste punt in 52 weken $97,40

NAV van het fonds per 20 mei 2022

NAV van het fonds per 20 mei 2022
NAV Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
MXN $2 219,25 MXN $214,75 M 96 765 $92,30 M
NAV MXN $2 219,25
Activa in aandelencategorie MXN $214,75 M
Aandelen in uitgifte 96 765
Totaal activa in fonds $92,30 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 20 mei 2022

Rendementen per 20 mei 2022
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 17 jul 2019
  • Aanvangsdatum van de index: 30 jun 2019

per 31 mrt 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 jul 2019
Fonds, netto 31 mrt 2022 0,56% 1,55% 1,55% 5,29% - - 15,63%
Verschil 31 mrt 2022 -0,01% -0,02% -0,02% -0,28% - - -1,33%
Fonds, bruto 31 mrt 2022 0,57% 1,57% 1,57% 5,40% - - 15,94%
Verschil 31 mrt 2022 -0,01% 0,00% 0,00% -0,18% - - -1,01%
Index
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
31 mrt 2022 0,58% 1,57% 1,57% 5,57% - - 16,96%

per 31 mrt 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 jul 2019
Fonds, netto 31 mrt 2022 0,56% 1,55% 1,55% 5,29% - - 5,52%
Verschil 31 mrt 2022 -0,01% -0,02% -0,02% -0,28% - - -0,45%
Fonds, bruto 31 mrt 2022 0,57% 1,57% 1,57% 5,40% - - 5,63%
Verschil 31 mrt 2022 -0,01% 0,00% 0,00% -0,18% - - -0,34%
Index
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
31 mrt 2022 0,58% 1,57% 1,57% 5,57% - - 5,97%

per 31 mrt 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto 1,55% 4,69% 5,16% 3,43% - - - - - - -
Verschil -0,02% -0,34% -0,64% -0,19% - - - - - - -
Fonds, bruto 1,57% 4,80% 5,26% 3,48% - - - - - - -
Verschil 0,00% -0,24% -0,54% -0,14% - - - - - - -
Index
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
1,57% 5,03% 5,80% 3,62% - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) en volgde het de Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged).


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 20 mei 2022

Grootste posities per 20 mei 2022

Naam van effect Weging
TREASURY BILL 0 07/14/2022 11,19%
TREASURY BILL 0 06/16/2022 10,65%
TREASURY BILL 0 06/02/2022 8,97%
TREASURY BILL 0 06/30/2022 8,71%
TREASURY BILL 0 07/21/2022 8,69%
TREASURY BILL 0 06/09/2022 7,88%
TREASURY BILL 0 07/07/2022 7,82%
TREASURY BILL 0 06/23/2022 7,61%
TREASURY BILL 0 07/28/2022 6,68%
TREASURY BILL 0 06/07/2022 5,65%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 20 mei 2022

Sector Weging
Treasury 99,44%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,56%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 20 mei 2022

Looptijdklassen in het fonds
per 20 mei 2022
Looptijd Weging
0 - 1 jaar 100,00%

Kredietkwaliteitper 20 mei 2022

Kredietkwaliteit
per 20 mei 2022
Kwaliteit Weging
Aaa 100,00%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) en volgde het de Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged).