Skip to main content

SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) SEGHX I2

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV
£10,20
per 22 jul 2024
Valuta shareclass
GBP
1 daags NAV-wijziging
£0,00 (-0,02%)
per 22 jul 2024
Totaal activa in fonds EUR
€1 191,72 M
per 22 jul 2024
TER
0,25%

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de markt van kortlopende, kredietwaardige, vastrentende, in euro luidende bedrijfsobligaties te volgen.

Beschrijving van index

De Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Index (GBP Hedged) vormt een goede schatting van het rendement dat kan worden behaald door de valutablootstelling van zijn moederindex, de Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Index (GBP Hedged), af te dekken naar GBP. De index wordt voor 100% afgedekt naar GBP door de valuta van de moederindex via een termijncontract te verkopen tegen het 1-maands termijntarief. De moederindex bestaat uit bedrijfsobligaties met een resterende looptijd van meer dan 0 maanden en minder dan 3 jaar.

Fondsinformatie per 23 jul 2024

ISIN IE0005HG1US8
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSEGHX
Aanvangsdatum 07 mrt 2024
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass GBP
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,25%
Benchmark Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (GBP Hedged)
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 23 jul 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primair) GBP 08 mrt 2024 SEGHx BMWC869 SEGHX I2 SEGHx.DXE
London Stock Exchange GBP 11 mrt 2024 SEEG BMWC870 SEEG LN SEEG.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 22 jul 2024

Huidig rendement 1,82%
Effectieve convexiteit 0,02%
Effectieve duur 1,48
Aantal posities 1 513
Rendement tot einde looptijd 3,73%
Gemiddelde maturiteit in jaren 1,54
Gemiddelde koers €96,26

Marktprijs van het fonds per 22 jul 2024

Biedprijs £10,21
Laatprijs £10,22
Slotkoers £10,21
Bied-laatspread £0,01
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken £10,22
Laagste punt in 52 weken £10,01

NAV van het fonds per 22 jul 2024

NAV £10,20
Activa in aandelencategorie £0,13 M
Aandelen in uitgifte 12 633
Totaal activa in fonds EUR €1 191,72 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Grootste posities

Grootste posities per 22 jul 2024

Naam van effect Weging
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625 07/27/2026 0,26%
BMW FINANCE NV 0.75 07/13/2026 0,24%
MERCEDES-BENZ INT FINCE 2.625 04/07/2025 0,24%
WELLS FARGO & COMPANY 1.5 05/24/2027 0,23%
MORGAN STANLEY 0.406 10/29/2027 0,22%
JPMORGAN CHASE & CO 3.674 06/06/2028 0,22%
BANCO SANTANDER SA 3.5 01/09/2028 0,21%
HSBC HOLDINGS PLC 3.019 06/15/2027 0,20%
HSBC HOLDINGS PLC 0.875 09/06/2024 0,19%
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 0,19%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 22 jul 2024

Sector Weging
Bedrijven - Financieel 48,23%
Bedrijven - Industrieel 44,65%
Bedrijven - Nutsbedrijven 5,94%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 1,17%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 22 jul 2024

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 33,32%
1 - 2 jaar 32,55%
2 - 3 jaar 34,11%
3 - 5 jaar 0,02%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 22 jul 2024

Kwaliteit Weging
AAA 1,28%
AA1 0,32%
AA2 1,15%
AA3 6,61%
A1 10,41%
A2 9,52%
A3 21,83%
BAA1 20,04%
BAA2 17,29%
BAA3 11,55%

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.