Skip to main content

SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EAGG FP

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV EUR (Official NAV)
€53,37
per 24 mrt 2023
Valuta van het basisfonds
EUR
1 daags NAV-wijziging
+€0,21 (+0,40%)
per 24 mrt 2023
Vermogen onder beheer
€476,08 M
per 24 mrt 2023
TER
0,17%
image load fail
per 28 feb 2023
Morningstar Analyst rating
image load fail
per 28 feb 2023

Fondsdoelstelling


De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van kredietwaardige, vastrentende, in euro luidende obligaties.


Beschrijving van index


Tot de Bloomberg Euro Aggregate Bond Index behoren in euro luidende vastrentende, investment grade obligaties. Opname ervan berust op de valuta van de emissie en niet op de vestigingsplaats van de emittent. De voornaamste sectoren in de index zijn treasuries, bedrijfs- en overheidsgerelateerde obligaties en gesecuriteerde obligaties


Fondsinformatie per 25 mrt 2023

ISIN IE00B41RYL63
iNAV ticker
INSYBA
Aanvangsdatum 23 mei 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,17%
Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 25 mrt 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 24 mei 2011 SYBA B3XL765 SYBA GY EAGG.DE
Euronext Paris EUR 05 okt 2011 EAGG B406MQ5 EAGG FP EAGG.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 jan 2012 EAGG B3PNZK9 EAGG SE EAGG.S
Borsa Italiana EUR 09 mei 2022 EUAG BJLV941 EUAG IM EUAG.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 23 mrt 2023

Huidig rendement 1,67%
Effectieve convexiteit 0,81%
Effectieve duur 6,49
Aantal posities 2 331
Rendement tot einde looptijd 3,17%
Gemiddelde maturiteit in jaren 7,66
Gemiddelde koers €91,99

Marktprijs van het fonds per 24 mrt 2023

Biedprijs €53,21
Laatprijs €53,37
Slotkoers €53,37
Bied-laatspread €0,15
Hoogste dagkoers €53,53
Laagste dagkoers €53,31
Hoogste punt in 52 weken €59,89
Laagste punt in 52 weken €51,47

NAV van het fonds per 24 mrt 2023

NAV EUR (Official NAV) €53,37
NAV CHF CHF 52,72
Vermogen onder beheer €476,08 M
Aandelen in uitgifte 8 920 582

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 24 mrt 2023

Distributierendement
0,61%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 23 mei 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2001

per 28 feb 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
23 mei 2011
Fonds, netto 28 feb 2023 -2,10% -3,62% 0,05% -14,44% -18,56% -11,27% 4,75% 19,52%
Verschil 28 feb 2023 -0,02% -0,05% -0,03% -0,17% -0,43% -0,74% -1,68% -1,81%
Fonds, bruto 28 feb 2023 -2,09% -3,57% 0,07% -14,29% -18,15% -10,52% 6,59% 22,06%
Verschil 28 feb 2023 0,00% -0,01% -0,01% -0,02% -0,01% 0,02% 0,16% 0,73%
Index
28 feb 2023 -2,09% -3,56% 0,08% -14,27% -18,13% -10,54% 6,43% 21,33%

per 28 feb 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
23 mei 2011
Fonds, netto 28 feb 2023 -2,10% -3,62% 0,05% -14,44% -6,62% -2,36% 0,46% 1,53%
Verschil 28 feb 2023 -0,02% -0,05% -0,03% -0,17% -0,16% -0,16% -0,16% -0,13%
Fonds, bruto 28 feb 2023 -2,09% -3,57% 0,07% -14,29% -6,46% -2,20% 0,64% 1,71%
Verschil 28 feb 2023 0,00% -0,01% -0,01% -0,02% -0,01% 0,00% 0,02% 0,05%
Index
28 feb 2023 -2,09% -3,56% 0,08% -14,27% -6,46% -2,20% 0,63% 1,66%

per 28 feb 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds, netto 0,05% -17,34% -3,02% 3,84% 5,88% 0,25% 0,50% 3,13% 0,87% 10,96% 1,97%
Verschil -0,03% -0,16% -0,17% -0,20% -0,11% -0,16% -0,18% -0,19% -0,13% -0,14% -0,20%
Fonds, bruto 0,07% -17,20% -2,85% 4,02% 6,06% 0,42% 0,67% 3,30% 1,04% 11,18% 2,17%
Verschil -0,01% -0,02% 0,00% -0,02% 0,07% 0,01% -0,01% -0,02% 0,04% 0,07% 0,00%
Index
0,08% -17,17% -2,85% 4,05% 5,98% 0,41% 0,68% 3,32% 1,00% 11,10% 2,17%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index.


Afwijking en tracking-error per 28 feb 2023

Standaarddeviatie 6,61%
Tracking-error 0,06%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 23 mrt 2023

Naam van effect Weging
FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028 0,56%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029 0,52%
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 0,48%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 0,48%
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031 0,47%
FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2030 0,46%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 0,43%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2026 0,39%
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041 0,38%
FRANCE (GOVT OF) 3.5 04/25/2026 0,38%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 23 mrt 2023

Sector Weging
Treasury 55,56%
Bedrijven - Industrieel 9,29%
Bedrijven - Financieel 8,55%
Niet-corporates 8,54%
Instantie 5,98%
Door hypotheek gedekte effecten 5,24%
Bedrijven - Nutsbedrijven 1,47%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,09%
Door activa gedekte effecten 0,02%
Overige 5,26%

Landenweging


Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 23 mrt 2023

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 0,69%
1 - 2 jaar 11,47%
2 - 3 jaar 12,11%
3 - 5 jaar 23,10%
5 - 7 jaar 16,02%
7 - 10 jaar 15,48%
10 - 15 jaar 8,93%
15 - 20 jaar 4,98%
20 - 30 jaar 5,57%
> 30 jaar 1,64%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 23 mrt 2023

Kwaliteit Weging
AAA 27,40%
AA1 5,55%
AA2 17,34%
AA3 6,11%
A1 2,18%
A2 3,18%
A3 12,96%
BAA1 6,07%
BAA2 17,08%
BAA3 2,11%
BA1 0,02%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.