Thema's


SPDR Sector ETF's

Sector Compass

Sector Dashboard and Snapshot

Sector Compass - Q1 2020

In het derde kwartaal van het sectorcompass bekijken we de opleving van de Sectorflows in het tweede kwartaal en onderzoeken we wat dit in de komende maanden voor beleggers zou kunnen betekenen, rekening houdend met de handelsspanningen, laatcyclische volatiliteit en mogelijke politieke risico voor de performance van Amerikaanse bedrijven uit de sector Technologie.

Sector Compass Monthly Update – Februari 2020

Dit maandelijkse document voor sectorbeleggers biedt de laatste informatie over het gedrag van beleggers, trends, performance en populaire indexstatistieken.


Actiever worden met sector beleggen


Activeer uw sector-beleggingen.

Hoe belangrijk zijn sectoren in termen van risico, prijsvorming en rendement? Tim Edwards van S&P Dow Jones indices legt samen met Rebecca Chesworth van SPDR ETF’s uit waarom beleggers actiever worden met sectorbeleggen.

Filmed: 6 June 2019

Ongeveer de helft van de het verschil in aandelenrendementen kan aan sectortrends worden toegeschreven.

Tim Edwards, S&P Dow Jones-Indices, sector-effecten in de S&P 500®, maart 2019.


De basis van sectorbeleggen


Selectieve marktblootstelling

Met sectoren kunt u gericht beleggen in kansen op de markt (sentiment, macro-economische factoren, thema's of stijl). Regionale sectoren bieden ook de mogelijkheid om in te zetten op verschillende fasen van de economische cyclus in verschillende regio's, bv. VS vs. Europa.

Uiteenlopende sector performance

Verschil in performance is kenmerkend voor sectorbeleggen. Zoals gezegd, worden sectoren door verschillende factoren beïnvloed. Dat betekent dat hun rendementen over een bepaalde periode uiteen zullen lopen. Volgens S&P verklaart het sectorrendement ongeveer de helft van het verschil in aandelenrendement. Daaruit volgt dat de helft van de toegevoegde waarde die afkomstig is van de aandelenselectie, kan worden behaald door de juiste sector te selecteren.

Risicobeheer

Risicodiversificatie1: Sectorbeleggingen bieden een lager en andere correlatie met de bredere markt. Die verschillen benutten, kan het risico in een portefeuille doen dalen.concentratierisico ten opzichte van individuele aandelen.

Gevarieerde correlaties tussen sectoren: Elke sector heeft een andere correlatie met de bredere markt. Door deze verschillen te benutten, kan het risico in een portefeuille gecontroleerd worden.

Implementatietools

Omdat ondernemingen in één sector vaak dezelfde economische activiteiten omvatten, hebben zij vaak stijlkenmerken met elkaar gemeen. Die kennis kan worden gebruikt om een beleggingsvisie te implementeren, vooral in verband met macro-economische verwachtingen.


Sectorbeleggen toepassen


Implementing Sector Investing

ETF's gebruiken om sectorvisies te implementeren

Met sectorbeleggen is het mogelijk portefeuilles af te stemmen op bredere trends in de markt en om te investeren in specifieke factoren en stijlen.

Sectoren zijn bijzonder geschikt om op specifieke economische variabelen te mikken. Met ETF’s kunnen beleggers op een eenvoudige en kostenefficiënte manier macro-economische visies implementeren.2

  • Sectoren bieden een selectieve blootstelling, waarbij de onderlinge sectorrendementen sterk van elkaar verschillen.
  • Met sectoren kan beter ingespeeld worden op thematische trends dan met individuele aandelen.
  • Economische visies en marktopinies kunnen efficiënt geïmplementeerd worden met ETF’s.

Sector ETF's kunnen gebruikt worden als tools om bepaalde sectorthema's te implementeren.


24 Jr

Jaren ervaring met indexed in sectoren 3


$170 BN

Belegd vermogen in sector-ETF’s 3


40

Aantal landen 3


Meer informatie

Diversificatie garandeert geen winst of bescherming tegen verlies.
2 Als ETF's frequent worden verhandeld, kan dat de provisies en andere kosten aanzienlijk verhogen, zodat zij de besparingen van lage kosten kunnen tenietdoen.
3 Bron: State Street Global Advisors, op 31 december 2019.