Skip to main content

SPDR® STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (Acc) 600X NA

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV
€29,41
per 23 feb 2024
Valuta shareclass
EUR
1 daags NAV-wijziging
+€0,07 (+0,24%)
per 23 feb 2024
Totaal activa in fonds EUR
€261,73 M
per 23 feb 2024
TER
0,12%
per 31 jan 2024

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van Europese aandelen te volgen.

Beschrijving van index

De STOXX® Europe 600 SRI-index volgt de performance van de STOXX® Europe 600 Index nadat een ESG-screening op uitstootintensiteit, naleving en betrokkenheid is toegepast. Bedrijven die qua uitstoot-intensiteit tot de hoogste 10% behoren, komen niet voor selectie in aanmerking. Bedrijven worden uitgesloten op basis van hun betrokkenheid bij bepaalde controversiële bedrijfsactiviteiten. De overige effecten zijn gerangschikt in aflopende volgorde van hun ESG-scores binnen elk van de 11 ICB Industry-groepen. De STOXX® Europe 600 SRI Index selecteert de best gerangschikte effecten in alle ICB Industrieën totdat het aantal geselecteerde effecten een derde van het aantal effecten in de onderliggende index bereikt.

Fondsinformatie per 26 feb 2024

ISIN IE00BK5H8015
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDX
Aanvangsdatum 30 sep 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,12%
Benchmark STOXX Europe 600 SRI Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 26 feb 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 01 okt 2019 ZPDX BK9HD91 ZPDX GY ZPDX.DE
Euronext Amsterdam EUR 02 okt 2019 600X BK5H801 600X NA 600X.AS
Borsa Italiana EUR 02 okt 2019 600X BK9HDB3 600X IM 600X.MI
SIX Swiss Exchange EUR 25 nov 2019 600X BK9HDC4 600X SE 600X.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 23 feb 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €112 470,06 M
Aantal posities 199
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,37
Koers/winstverhouding boekjaar 1 14,95

Indexkenmerken per 23 feb 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,92%

Marktprijs van het fonds per 23 feb 2024

Biedprijs -
Laatprijs -
Slotkoers €29,42
Bied-laatspread -
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €29,44
Laagste punt in 52 weken €24,01

NAV van het fonds per 23 feb 2024

NAV €29,41
Activa in aandelencategorie €261,73 M
Aandelen in uitgifte 8 900 000
Totaal activa in fonds EUR €261,73 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 30 sep 2019
  • Aanvangsdatum van de index: 10 jun 2019

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
30 sep 2019
Fonds, netto 31 jan 2024 3,41% 15,49% 3,41% 14,84% 11,27% - - 8,49%
Verschil 31 jan 2024 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,22% - - 0,14%
Fonds, bruto 31 jan 2024 3,42% 15,52% 3,42% 14,98% 11,40% - - 8,62%
Verschil 31 jan 2024 0,01% 0,03% 0,01% 0,39% 0,36% - - 0,27%
Index
STOXX Europe 600 SRI Index
31 jan 2024 3,41% 15,49% 3,41% 14,59% 11,05% - - 8,36%

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
30 sep 2019
Fonds, netto 31 jan 2024 3,41% 15,49% 3,41% 14,84% 37,73% - - 42,41%
Verschil 31 jan 2024 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,83% - - 0,77%
Fonds, bruto 31 jan 2024 3,42% 15,52% 3,42% 14,98% 38,23% - - 43,15%
Verschil 31 jan 2024 0,01% 0,03% 0,01% 0,39% 1,32% - - 1,51%
Index
STOXX Europe 600 SRI Index
31 jan 2024 3,41% 15,49% 3,41% 14,59% 36,91% - - 41,63%

per 31 jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 3,41% 19,16% -11,69% 25,75% -1,93% 6,11% - - - - -
Verschil 0,00% 0,25% 0,12% 0,32% -0,07% 0,01% - - - - -
Fonds, bruto 3,42% 19,30% -11,58% 25,90% -1,81% 6,15% - - - - -
Verschil 0,01% 0,40% 0,22% 0,47% 0,05% 0,04% - - - - -
Index
STOXX Europe 600 SRI Index
3,41% 18,90% -11,81% 25,43% -1,86% 6,11% - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 december 2021 heette het fonds SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc) en volgde het de STOXX Europe 600 ESG-X Index.

Afwijking en tracking-error per 31 jan 2024

Standaarddeviatie 13,77%
Tracking-error 0,17%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 23 feb 2024

Naam van effect Weging
Novo Nordisk A/S Class B 8,36%
ASML Holding NV 7,89%
Novartis AG 4,44%
SAP SE 3,94%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 3,85%
Unilever PLC 2,68%
L'Oreal S.A. 2,46%
Sanofi 2,31%
Allianz SE 2,23%
GSK plc 1,83%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

ICB Industry Allocation per 23 feb 2024

Sector Weging
Gezondheidszorg 24,02%
Financiële instellingen 20,99%
Technologie 14,62%
Duurzame consumptiegoederen 12,52%
Industrie 12,34%
Niet-duurzame consumptiegoederen 6,70%
Telecommunicatie 3,46%
Basismaterialen 2,54%
Vastgoed 1,46%
Nutsbedrijven 0,79%
Energie 0,55%

Met ingang van 22 maart 2021 is de indexprovider overgestapt op het nieuwe ICB-raamwerk. De wijzigingen omvatten: het hernoemen van de olie- en gasindustrie in 'Energie', het uitbreken van 'onroerend goed' uit de 'financiële' industrie en het creëren van een 11e bedrijfstak met de naam 'onroerend goed', en het opnieuw classificeren van 'consumptiegoederen' en Dienstensectoren als “Duurzame consumptiegoederen ” en “Niet- duurzame consumptiegoederen”.

De Industry Classification Benchmark (ICB) is een taxonomie van de industrieclassificatie die wordt gebruikt door FTSE International en STOXX.

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 1 december 2021 heette het fonds SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc) en volgde het de STOXX Europe 600 ESG-X Index.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.