Skip to main content

SPDR® S&P® UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYG GY

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

NAV GBP (Official NAV)
£10,56
per 17 mei 2024
Valuta van het basisfonds
GBP
1 daags NAV-wijziging
-£0,05 (-0,47%)
per 17 mei 2024
Vermogen onder beheer
£108,73 M
per 17 mei 2024
TER
0,30%

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van bepaalde aandelen met hoog dividend te volgen, uitgegeven door ondernemingen binnen het VK.

Beschrijving van index

De S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index is ontwikkeld om de performance te meten van de 40 Britse bedrijven met het hoogste dividendrendement die zijn opgenomen in de S&P Europe Broad Market Index (BMI), zoals vastgesteld overeenkomstig de indexmethodologie, die gedurende minstens 7 achtereenvolgende jaren een dividendbeleid met stijgend of stabiel dividend hebben gevoerd.

Fondsinformatie per 19 mei 2024

ISIN IE00B6S2Z822
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYGE
Aanvangsdatum 28 feb 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds GBP
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 19 mei 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 29 feb 2012 SPYG B7L0SK3 SPYG GY SPYG.DE
London Stock Exchange GBP 01 mrt 2012 UKDV B6S2Z82 UKDV LN UKDV.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 jan 2013 UKDV B8K15F8 UKDV SE UKDV.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 16 mei 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) £23 283,43 M
Aantal posities 34
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,05
Koers/winstverhouding boekjaar 1 13,74

Indexkenmerken per 16 mei 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

4,22%

Marktprijs van het fonds per 17 mei 2024

Biedprijs €12,30
Laatprijs €12,40
Slotkoers €12,35
Bied-laatspread €0,10
Hoogste dagkoers €12,35
Laagste dagkoers €12,30
Hoogste punt in 52 weken €12,37
Laagste punt in 52 weken €10,11

NAV van het fonds per 17 mei 2024

NAV GBP (Official NAV) £10,56
NAV CHF CHF 12,16
NAV EUR €12,33
Vermogen onder beheer £108,73 M
Aandelen in uitgifte 10 300 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 17 mei 2024

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

3,48%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 28 feb 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 31 jan 2012

per 30 apr 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
28 feb 2012
Fonds, netto 30 apr 2024 0,04% 1,33% 0,86% 1,12% 1,84% 1,18% 1,39% 4,05%
Verschil 30 apr 2024 -0,01% -0,06% -0,10% -0,46% -0,50% -0,49% -0,49% -0,49%
Fonds, bruto 30 apr 2024 0,07% 1,40% 0,96% 1,42% 2,15% 1,49% 1,69% 4,36%
Verschil 30 apr 2024 0,01% 0,01% 0,00% -0,15% -0,19% -0,19% -0,18% -0,18%
Index
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
30 apr 2024 0,05% 1,39% 0,97% 1,58% 2,34% 1,68% 1,87% 4,55%

per 30 apr 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
28 feb 2012
Fonds, netto 30 apr 2024 0,04% 1,33% 0,86% 1,12% 5,63% 6,05% 14,76% 62,15%
Verschil 30 apr 2024 -0,01% -0,06% -0,10% -0,46% -1,55% -2,61% -5,62% -9,64%
Fonds, bruto 30 apr 2024 0,07% 1,40% 0,96% 1,42% 6,58% 7,66% 18,25% 68,17%
Verschil 30 apr 2024 0,01% 0,01% 0,00% -0,15% -0,60% -1,01% -2,13% -3,62%
Index
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
30 apr 2024 0,05% 1,39% 0,97% 1,58% 7,18% 8,67% 20,38% 71,79%

per 30 apr 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 0,86% 6,21% -8,46% 14,28% -16,67% 31,63% -15,07% 3,40% 8,28% 2,15% -2,12%
Verschil -0,10% -0,55% -0,43% -0,55% -0,32% -0,85% -0,44% -0,49% -0,51% -0,53% -0,35%
Fonds, bruto 0,96% 6,53% -8,18% 14,62% -16,42% 32,02% -14,82% 3,71% 8,61% 2,45% -1,83%
Verschil 0,00% -0,23% -0,15% -0,21% -0,07% -0,45% -0,18% -0,19% -0,18% -0,22% -0,06%
Index
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
0,97% 6,76% -8,03% 14,83% -16,35% 32,48% -14,64% 3,89% 8,79% 2,68% -1,77%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2024

Standaarddeviatie 12,97%
Tracking-error 0,20%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 16 mei 2024

Naam van effect Weging
Intermediate Capital Group plc 5,50%
IG Group Holdings plc 5,26%
British American Tobacco p.l.c. 5,11%
National Grid plc 5,01%
Hargreaves Lansdown plc 5,00%
Legal & General Group Plc 4,90%
Primary Health Properties PLC 4,56%
BAE Systems plc 4,10%
Unilever PLC 3,92%
Big Yellow Group PLC 3,78%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 16 mei 2024

Sector Weging
Financiële instellingen 25,57%
Industrie 21,40%
Niet-duurzame consumptiegoederen 13,19%
Vastgoed 11,27%
Nutsbedrijven 8,51%
Gezondheidszorg 6,99%
Duurzame consumptiegoederen 5,73%
Informatietechnologie 5,01%
Materialen 1,39%
Communicatiediensten 0,94%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.