SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) ZPRA GY

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$42,09
per 02 feb 2023
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,18 (+0,42%)
per 02 feb 2023
Vermogen onder beheer
$141,44 M
per 02 feb 2023
TER
0,55%
image load fail
per 31 dec 2022

Fondsdoelstelling


De doelstelling van het fonds is het rendement van aandelen met hoog dividend uit de Aziatische regio rond de Stille Oceaan te volgen.


Beschrijving van index


De S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index meet de performance van de bedrijven in de S&P Pan Asia Broad Market Index (BMI) die gedurende minstens zeven achtereenvolgende jaren een dividendbeleid met steeds stijgend dividend hebben gevoerd.


Fondsinformatie per 03 feb 2023

ISIN IE00B9KNR336
iNAV ticker
INZPRAE
Aanvangsdatum 14 mei 2013
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,55%
Benchmark S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 03 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 16 mei 2013 ZPRA B933NT8 ZPRA GY ZPRA .DE
London Stock Exchange GBP 17 mei 2013 PADV B951T81 PADV LN PADV.L
London Stock Exchange USD 17 mei 2013 ASDV B9KNR33 ASDV LN ASDV.L
Borsa Italiana EUR 27 jan 2014 PADV BGQV2C4 PADV IM PADV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 jan 2014 PADV BGQV2D5 PADV SE PADV.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 01 feb 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $9 510,87 M
Aantal posities 100
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,39
Koers/winstverhouding boekjaar 1 12,64

Indexkenmerken per 01 feb 2023

Dividendrendement index
4,02%

Marktprijs van het fonds per 02 feb 2023

Biedprijs €38,44
Laatprijs €38,59
Slotkoers €38,52
Bied-laatspread €0,16
Hoogste dagkoers €38,53
Laagste dagkoers €38,30
Hoogste punt in 52 weken €43,51
Laagste punt in 52 weken €33,05

NAV van het fonds per 02 feb 2023

NAV USD (Official NAV) $42,09
NAV CHF CHF 38,29
NAV EUR €38,48
NAV GBP £34,24
Vermogen onder beheer $141,44 M
Aandelen in uitgifte 3 360 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 02 feb 2023

Distributierendement
4,74%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 mei 2013
  • Aanvangsdatum van de index: 01 apr 2003

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 mei 2013
Fonds, netto 31 dec 2022 2,86% 14,20% -15,63% -15,63% -13,60% -4,72% - 27,99%
Verschil 31 dec 2022 -0,07% -0,18% -0,46% -0,46% -1,47% -2,76% - -6,89%
Fonds, bruto 31 dec 2022 2,91% 14,36% -15,17% -15,17% -12,17% -2,07% - 34,93%
Verschil 31 dec 2022 -0,02% -0,02% 0,00% 0,00% -0,03% -0,11% - 0,05%
Index
31 dec 2022 2,93% 14,39% -15,17% -15,17% -12,13% -1,96% - 34,87%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 mei 2013
Fonds, netto 31 dec 2022 2,86% 14,20% -15,63% -15,63% -4,76% -0,96% - 2,60%
Verschil 31 dec 2022 -0,07% -0,18% -0,46% -0,46% -0,54% -0,57% - -0,56%
Fonds, bruto 31 dec 2022 2,91% 14,36% -15,17% -15,17% -4,23% -0,42% - 3,16%
Verschil 31 dec 2022 -0,02% -0,02% 0,00% 0,00% -0,01% -0,02% - 0,00%
Index
31 dec 2022 2,93% 14,39% -15,17% -15,17% -4,22% -0,39% - 3,16%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -15,63% 2,80% -0,38% 21,07% -8,90% 29,53% 4,59% 2,71% 0,34% -3,81% -
Verschil -0,46% -0,70% -0,46% -0,62% -0,60% -0,74% -0,45% -0,63% -0,75% -0,03% -
Fonds, bruto -15,17% 3,36% 0,17% 21,73% -8,41% 30,25% 5,16% 3,28% 0,89% -3,47% -
Verschil 0,00% -0,13% 0,08% 0,05% -0,10% -0,03% 0,12% -0,06% -0,20% 0,30% -
Index
-15,17% 3,49% 0,08% 21,68% -8,30% 30,28% 5,04% 3,34% 1,09% -3,78% -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.


Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie 19,76%
Tracking-error 0,16%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 01 feb 2023

Naam van effect Weging
New China Life Insurance Co. Ltd. Class H 3,86%
Wistron Corporation 3,61%
JB Hi-Fi Limited 3,50%
Longfor Group Holdings Ltd. 3,49%
Guangdong Investment Limited 3,35%
CK Infrastructure Holdings Limited 2,83%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H 2,51%
Link Real Estate Investment Trust 2,38%
APA Group 2,36%
China Gas Holdings Limited 2,28%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 01 feb 2023

Sector Weging
Vastgoed 16,74%
Nutsbedrijven 15,56%
Informatietechnologie 14,84%
Financiële instellingen 14,50%
Gezondheidszorg 11,66%
Duurzame consumptiegoederen 9,93%
Industrie 6,17%
Materialen 4,29%
Niet-duurzame consumptiegoederen 3,54%
Communicatiediensten 2,77%

Landenweging


Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.