Skip to main content

SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) EUDV FP

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

NAV EUR (Official NAV)
€22,93
per 28 feb 2024
Valuta van het basisfonds
EUR
1 daags NAV-wijziging
+€0,00 (+0,02%)
per 28 feb 2024
Vermogen onder beheer
€947,05 M
per 28 feb 2024
TER
0,30%
per 31 jan 2024

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van bepaalde aandelen met hoog dividend te volgen, uitgegeven door ondernemingen binnen de eurozone.

Beschrijving van index

De S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index is ontwikkeld om de performance te meten van de 40 bedrijven met het hoogste dividendrendement in de eurozone die zijn opgenomen in de S&P Europe Broad Market Index (BMI), zoals vastgesteld overeenkomstig de indexmethodologie, die gedurende minstens 10 achtereenvolgende jaren een dividendbeleid met stijgend of stabiel dividend hebben gevoerd.

Fondsinformatie per 29 feb 2024

ISIN IE00B5M1WJ87
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYWE
Aanvangsdatum 28 feb 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Ja
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 29 feb 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 29 feb 2012 SPYW B7KHKP4 SPYW GY SPYW.DE
London Stock Exchange EUR 01 mrt 2012 EUDI B6Q6315 EUDI LN EUDI.L
London Stock Exchange GBP 01 mrt 2012 EUDV B5M1WJ8 EUDV LN EUDV.L
Borsa Italiana EUR 04 dec 2012 EUDV B760PF2 EUDV IM EUDV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 jan 2013 EUDV B7ZWG45 EUDV SE EUDV.S
Euronext Paris EUR 08 dec 2014 EUDV BSTL7H5 EUDV FP EUDV.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 28 feb 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) €21 687,47 M
Aantal posities 40
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,67
Koers/winstverhouding boekjaar 1 11,96

Indexkenmerken per 28 feb 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

4,05%

Marktprijs van het fonds per 28 feb 2024

Biedprijs €22,65
Laatprijs €23,04
Slotkoers €22,94
Bied-laatspread €0,39
Hoogste dagkoers €23,00
Laagste dagkoers €22,80
Hoogste punt in 52 weken €23,13
Laagste punt in 52 weken €20,04

NAV van het fonds per 28 feb 2024

NAV EUR (Official NAV) €22,93
NAV CHF CHF 21,86
NAV GBP £19,63
Vermogen onder beheer €947,05 M
Aandelen in uitgifte 41 300 000

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 28 feb 2024

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

3,28%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 28 feb 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 31 jan 2012

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
28 feb 2012
Fonds, netto 31 jan 2024 1,27% 12,15% 1,27% 12,01% 7,18% 4,37% 5,51% 7,14%
Verschil 31 jan 2024 -0,03% -0,12% -0,03% 0,45% 0,41% 0,45% 0,40% 0,37%
Fonds, bruto 31 jan 2024 1,30% 12,24% 1,30% 12,35% 7,50% 4,68% 5,83% 7,46%
Verschil 31 jan 2024 0,00% -0,04% 0,00% 0,79% 0,74% 0,77% 0,71% 0,69%
Index
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
31 jan 2024 1,30% 12,27% 1,30% 11,56% 6,76% 3,91% 5,12% 6,77%

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
28 feb 2012
Fonds, netto 31 jan 2024 1,27% 12,15% 1,27% 12,01% 23,10% 23,83% 71,03% 127,54%
Verschil 31 jan 2024 -0,03% -0,12% -0,03% 0,45% 1,42% 2,67% 6,33% 9,09%
Fonds, bruto 31 jan 2024 1,30% 12,24% 1,30% 12,35% 24,21% 25,70% 76,23% 135,81%
Verschil 31 jan 2024 0,00% -0,04% 0,00% 0,79% 2,53% 4,53% 11,53% 17,36%
Index
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
31 jan 2024 1,30% 12,27% 1,30% 11,56% 21,67% 21,16% 64,70% 118,45%

per 31 jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 1,27% 18,39% -11,35% 14,89% -11,99% 22,13% -7,82% 10,60% 9,63% 11,62% 1,90%
Verschil -0,03% 0,44% 0,51% 0,30% 0,47% 0,55% 0,21% 0,57% 0,18% 0,33% 0,42%
Fonds, bruto 1,30% 18,75% -11,08% 15,24% -11,72% 22,49% -7,54% 10,93% 9,96% 11,96% 2,20%
Verschil 0,00% 0,79% 0,77% 0,65% 0,73% 0,92% 0,49% 0,91% 0,51% 0,66% 0,72%
Index
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
1,30% 17,95% -11,86% 14,59% -12,45% 21,57% -8,03% 10,03% 9,46% 11,29% 1,48%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Afwijking en tracking-error per 31 jan 2024

Standaarddeviatie 13,60%
Tracking-error 0,27%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 28 feb 2024

Naam van effect Weging
Assicurazioni Generali S.p.A. 5,59%
Bouygues SA 5,04%
Allianz SE 4,73%
A2A S.p.A. 4,20%
UCB S.A. 4,17%
ageas SA/NV 4,16%
UPM-Kymmene Oyj 4,03%
Smurfit Kappa Group PLC 3,61%
Deutsche Post AG 3,22%
Munich Reinsurance Company 3,21%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 28 feb 2024

Sector Weging
Financiële instellingen 24,88%
Industrie 19,62%
Materialen 19,28%
Nutsbedrijven 18,61%
Gezondheidszorg 8,97%
Niet-duurzame consumptiegoederen 3,31%
Communicatiediensten 2,40%
Vastgoed 1,58%
Duurzame consumptiegoederen 1,34%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.