SPDR® S&P® 500 ESG Screened UCITS ETF (Acc) 500X NA

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV

$23,74

per 30 nov 2020

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,09 (-0,39%)

per 30 nov 2020

Totaal activa in fonds (miljoen)

$185,18 M

TER

0,10%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat uit het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor largecapaandelen te dupliceren.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De S&P 500 ESG Exclusions II Index meet de prestaties van de 500 grootste ondernemingen op de aandelenmarkten van de VS, gewogen voor marktkapitalisatie, en verwijdert daarbij effecten die zijn blootgesteld aan controversiële wapens, civiele wapens, tabak, stoomkolen en ondernemingen die niet in lijn zijn met de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties.


Fondsinformatie per 30 nov 2020

Fondsinformatie per 30 nov 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BH4GPZ28 INSPPYE 02 dec 2019 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BH4GPZ28
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPYE
Aanvangsdatum 02 dec 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,10% S&P 500 ESG Exclusions II Index 1 EUR, USD Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,10%
Benchmark S&P 500 ESG Exclusions II Index
Minimale belegging 1
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gerepliceerd - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
- Nee
Rapportagestatus VK -
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 30 nov 2020

Beurs- en ticker-informatie per 30 nov 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 03 dec 2019
Beurs-ticker SPPY
SEDOL code BKRSQ86
Bloomberg code SPPY GY
Reuters code SPPY.DE
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 04 dec 2019
Beurs-ticker 500X
SEDOL code BKRSQB9
Bloomberg code 500X IM
Reuters code 500X.MI
Beurs Euronext Amsterdam
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 04 dec 2019
Beurs-ticker 500X
SEDOL code BKRSQ75
Bloomberg code 500X NA
Reuters code 500X.AS
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 06 feb 2020
Beurs-ticker 500X
SEDOL code BH4GPZ2
Bloomberg code 500X SE
Reuters code 500X.S
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 03 dec 2019 SPPY BKRSQ86 SPPY GY SPPY.DE
Borsa Italiana EUR 04 dec 2019 500X BKRSQB9 500X IM 500X.MI
Euronext Amsterdam EUR 04 dec 2019 500X BKRSQ75 500X NA 500X.AS
SIX Swiss Exchange USD 06 feb 2020 500X BH4GPZ2 500X SE 500X.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 30 nov 2020

Fondskenmerken per 30 nov 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$422 917,13 M 482 3,86 24,14
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $422 917,13 M
Aantal posities 482
Gemiddelde koers/boekwaarde 3,86
Koers/winstverhouding boekjaar 1 24,14

Indexkenmerken per 30 nov 2020

Indexkenmerken per 30 nov 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,70%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,70%

Marktprijs van het fonds per 30 nov 2020

Marktprijs van het fonds per 30 nov 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€19,74 €19,75 €19,75 €0,00 €19,87 €19,75 €20,30
Biedprijs €19,74
Laatprijs €19,75
Slotkoers €19,75
Bied-laatspread €0,00
Hoogste dagkoers €19,87
Laagste dagkoers €19,75
Hoogste punt in 52 weken €20,30
Laagste punt in 52 weken
€13,38
Laagste punt in 52 weken €13,38

NAV van het fonds per 30 nov 2020

NAV van het fonds per 30 nov 2020
NAV Activa in aandelencategorie (miljoen) Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds (miljoen)
$23,74 $185,18 M 7 800 000 $185,18 M
NAV $23,74
Activa in aandelencategorie (miljoen) $185,18 M
Aandelen in uitgifte 7 800 000
Totaal activa in fonds (miljoen) $185,18 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Posities

Posities
Grootste positiesper 30 nov 2020

Grootste posities per 30 nov 2020

Naam van effect Weging
Apple Inc. 6,71%
Microsoft Corporation 5,68%
Amazon.com Inc. 4,73%
Facebook Inc. Class A 2,34%
Alphabet Inc. Class A 1,85%
Alphabet Inc. Class C 1,82%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,59%
JPMorgan Chase & Co. 1,26%
Visa Inc. Class A 1,25%
Procter & Gamble Company 1,21%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 30 nov 2020

Sector Weging
Informatietechnologie 29,05%
Gezondheidszorg 13,09%
Duurzame consumptiegoederen 11,93%
Communicatiediensten 11,64%
Financiële instellingen 10,14%
Industrie 7,00%
Niet-duurzame consumptiegoederen 6,48%
Materialen 2,85%
Nutsbedrijven 2,72%
Vastgoed 2,68%
Energie 2,43%

Landenweging in het

Landenweging in het

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.