Na de sluiting van de handel op 11 mei 2022, veranderde SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF zijn benchmark in de S&P 500 ESG Leaders Index en werd het omgedoopt tot SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF. Het doel van de indexwijziging is om aandeelhouders een exposure te bieden aan de performance van de Amerikaanse aandelenmarkt van large-cap aandelen via een nieuwe index die gebruikmaakt van een 'best in class' ESG-methodologie, waarbij de index bedrijven probeert uit te sluiten op basis van een bredere reeks ESG-kenmerken rekening houdend met hun ESG-rating en hun betrokkenheid bij bepaalde controversiële bedrijfsactiviteiten zoals uiteengezet in de indexmethodologie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het aandeelhoudersbericht uitgegeven op 11 april 2022


SPDR® S&P® 500 ESG Leaders UCITS ETF (Acc) 500X NA

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$25,98

per 18 mei 2022

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

-$1,13 (-4,15%)

per 18 mei 2022

Totaal activa in fonds

$498,73 M

per 18 mei 2022

TER

0,10%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat uit het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor largecapaandelen te dupliceren.


Het fonds is geclassificeerd als een artikel 8-fonds onder SFDR.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De S&P 500 ESG Leaders Index is een best-in-class ESG-index die is ontworpen om de prestaties te meten van effecten uit het S&P 500-indexuniversum met sterker dan gemiddelde ESG-kenmerken, terwijl controversiële bedrijfsactiviteiten met negatieve sociale of milieueffecten worden uitgesloten.


Fondsinformatie per 19 mei 2022

Fondsinformatie per 19 mei 2022
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BH4GPZ28 INSPPYE 02 dec 2019 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BH4GPZ28
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPYE
Aanvangsdatum 02 dec 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,10% S&P 500 ESG Leaders Index 1 EUR, USD Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,10%
Benchmark S&P 500 ESG Leaders Index
Minimale belegging 1
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder sub-beleggingsmanager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gerepliceerd - Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 19 mei 2022

Beurs- en ticker-informatie per 19 mei 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 03 dec 2019 SPPY BKRSQ86 SPPY GY SPPY.DE
Borsa Italiana EUR 04 dec 2019 500X BKRSQB9 500X IM 500X.MI
Euronext Amsterdam EUR 04 dec 2019 500X BKRSQ75 500X NA 500X.AS
SIX Swiss Exchange USD 06 feb 2020 500X BH4GPZ2 500X SE 500X.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 18 mei 2022

Fondskenmerken per 18 mei 2022
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$565 130,20 M 212 3,75 17,53
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $565 130,20 M
Aantal posities 212
Gemiddelde koers/boekwaarde 3,75
Koers/winstverhouding boekjaar 1 17,53

Indexkenmerken per 18 mei 2022

Indexkenmerken per 18 mei 2022
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,65%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,65%

Marktprijs van het fonds per 18 mei 2022

Marktprijs van het fonds per 18 mei 2022
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€25,07 €25,10 €25,08 €0,02 €25,68 €25,08 €28,37
Biedprijs €25,07
Laatprijs €25,10
Slotkoers €25,08
Bied-laatspread €0,02
Hoogste dagkoers €25,68
Laagste dagkoers €25,08
Hoogste punt in 52 weken €28,37
Laagste punt in 52 weken
€21,88
Laagste punt in 52 weken €21,88

NAV van het fonds per 18 mei 2022

NAV van het fonds per 18 mei 2022
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
$25,98 €24,71 $498,73 M 19 200 000 $498,73 M
NAV USD (Official NAV) $25,98
NAV EUR €24,71
Activa in aandelencategorie $498,73 M
Aandelen in uitgifte 19 200 000
Totaal activa in fonds $498,73 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 02 dec 2019
  • Aanvangsdatum van de index: 31 okt 2019

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
02 dec 2019
Fonds, netto 30 apr 2022 -8,85% -8,36% -13,32% -0,18% - - 38,44%
Verschil 30 apr 2022 0,02% 0,05% 0,06% 0,14% - - 0,40%
Fonds, bruto 30 apr 2022 -8,84% -8,34% -13,29% -0,08% - - 38,77%
Verschil 30 apr 2022 0,03% 0,07% 0,09% 0,24% - - 0,73%
Index
S&P 500 ESG Leaders Index
30 apr 2022 -8,87% -8,41% -13,38% -0,31% - - 38,04%

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
02 dec 2019
Fonds, netto 30 apr 2022 -8,85% -8,36% -13,32% -0,18% - - 14,45%
Verschil 30 apr 2022 0,02% 0,05% 0,06% 0,14% - - 0,14%
Fonds, bruto 30 apr 2022 -8,84% -8,34% -13,29% -0,08% - - 14,57%
Verschil 30 apr 2022 0,03% 0,07% 0,09% 0,24% - - 0,25%
Index
S&P 500 ESG Leaders Index
30 apr 2022 -8,87% -8,41% -13,38% -0,31% - - 14,32%

per 30 apr 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -13,32% 28,58% 19,41% 4,02% - - - - - - -
Verschil 0,06% 0,13% 0,12% 0,01% - - - - - - -
Fonds, bruto -13,29% 28,71% 19,53% 4,03% - - - - - - -
Verschil 0,09% 0,26% 0,24% 0,02% - - - - - - -
Index
S&P 500 ESG Leaders Index
-13,38% 28,45% 19,29% 4,02% - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 12 mei 2022 heette het fonds SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF en volgde het de S&P 500 ESG Exclusions II Index.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 18 mei 2022

Grootste posities per 18 mei 2022

Naam van effect Weging
Apple Inc. 9,38%
Microsoft Corporation 8,43%
Amazon.com Inc. 4,08%
Alphabet Inc. Class A 3,01%
NVIDIA Corporation 2,97%
Alphabet Inc. Class C 2,80%
UnitedHealth Group Incorporated 2,29%
JPMorgan Chase & Co. 2,03%
Exxon Mobil Corporation 1,99%
Visa Inc. Class A 1,87%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 18 mei 2022

Sector Weging
Informatietechnologie 31,06%
Gezondheidszorg 12,91%
Financiële instellingen 11,37%
Communicatiediensten 10,38%
Duurzame consumptiegoederen 9,51%
Niet-duurzame consumptiegoederen 7,50%
Industrie 7,46%
Energie 4,01%
Materialen 2,55%
Vastgoed 2,37%
Nutsbedrijven 0,89%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Vóór 12 mei 2022 heette het fonds SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF en volgde het de S&P 500 ESG Exclusions II Index.