SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) WVAL NA

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$26,15
per 02 feb 2023
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,21 (+0,82%)
per 02 feb 2023
Totaal activa in fonds USD
$42,63 M
per 02 feb 2023
TER
0,25%

Fondsdoelstelling


De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van aandelen van wereldwijde ontwikkelde markten te volgen, met een hogere weging voor aandelen met lage waarderingskenmerken.


Beschrijving van index


De index meet de prestaties van de aandelen met een relatief grotere blootstelling aan de waardefactor (zoals gedefinieerd in de indexmethodologie) uit ontwikkelde landen in de moederindex, de MSCI World Index. De index probeert tevens ondernemingen van slechte kwaliteit te vermijden, zoals gemeten door hun boekhoudkundige cijfers, zoals rendement op het eigen vermogen, ratio schulden op eigen vermogen en winstvariabiliteit.


Fondsinformatie per 03 feb 2023

ISIN IE00BJXRT813
iNAV ticker
INWVALE
Aanvangsdatum 02 sep 2020
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,25%
Benchmark MSCI World Value Exposure Select Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 03 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Euronext Amsterdam (Primair) EUR 03 sep 2020 WVAL BL3NN47 WVAL NA WVAL.AS
London Stock Exchange GBP 04 sep 2020 VALW BKV8RJ0 VALW LN VALW.L
London Stock Exchange USD 04 sep 2020 WVAL BKV8RH8 WVAL LN WVAL.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 02 feb 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $78 917,83 M
Aantal posities 350
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,11
Koers/winstverhouding boekjaar 1 8,46

Indexkenmerken per 02 feb 2023

Dividendrendement index
3,72%

Marktprijs van het fonds per 02 feb 2023

Biedprijs €22,55
Laatprijs €24,06
Slotkoers €23,95
Bied-laatspread €1,51
Hoogste dagkoers €23,96
Laagste dagkoers €23,67
Hoogste punt in 52 weken €24,38
Laagste punt in 52 weken €21,20

NAV van het fonds per 02 feb 2023

NAV USD (Official NAV) $26,15
NAV EUR €23,90
NAV GBP £21,27
Activa in aandelencategorie $42,63 M
Aandelen in uitgifte 1 630 000
Totaal activa in fonds USD $42,63 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 02 sep 2020
  • Aanvangsdatum van de index: 02 sep 2020

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
02 sep 2020
Fonds, netto 31 dec 2022 -1,49% 15,48% -10,62% -10,62% - - - 20,84%
Verschil 31 dec 2022 0,00% -0,04% 0,04% 0,04% - - - -0,02%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -1,46% 15,55% -10,39% -10,39% - - - 21,54%
Verschil 31 dec 2022 0,02% 0,03% 0,26% 0,26% - - - 0,69%
Index
31 dec 2022 -1,48% 15,52% -10,65% -10,65% - - - 20,86%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
02 sep 2020
Fonds, netto 31 dec 2022 -1,49% 15,48% -10,62% -10,62% - - - 8,49%
Verschil 31 dec 2022 0,00% -0,04% 0,04% 0,04% - - - -0,01%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -1,46% 15,55% -10,39% -10,39% - - - 8,76%
Verschil 31 dec 2022 0,02% 0,03% 0,26% 0,26% - - - 0,27%
Index
31 dec 2022 -1,48% 15,52% -10,65% -10,65% - - - 8,49%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -10,62% 19,28% 13,34% - - - - - - - -
Verschil 0,04% -0,04% -0,03% - - - - - - - -
Fonds, bruto -10,39% 19,58% 13,43% - - - - - - - -
Verschil 0,26% 0,26% 0,06% - - - - - - - -
Index
-10,65% 19,32% 13,37% - - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Grootste posities

Grootste posities per 02 feb 2023

Naam van effect Weging
Cisco Systems Inc. 2,58%
Intel Corporation 2,30%
Pfizer Inc. 2,20%
Shell Plc 1,89%
British American Tobacco p.l.c. 1,87%
Merck & Co. Inc. 1,69%
Toyota Motor Corp. 1,64%
QUALCOMM Incorporated 1,54%
Applied Materials Inc. 1,42%
TotalEnergies SE 1,42%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 02 feb 2023

Sector Weging
Informatietechnologie 20,63%
Financiële instellingen 15,52%
Gezondheidszorg 12,69%
Industrie 10,73%
Duurzame consumptiegoederen 10,48%
Niet-duurzame consumptiegoederen 7,21%
Communicatiediensten 7,16%
Energie 5,26%
Materialen 4,73%
Nutsbedrijven 2,93%
Vastgoed 2,64%

Landenweging


Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.