SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) WVAL NA

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$26,27

per 17 jun 2021

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,27 (-1,00%)

per 17 jun 2021

Totaal activa in fonds

$39,80 M

TER

0,25%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van aandelen van wereldwijde ontwikkelde markten te volgen, met een hogere weging voor aandelen met lage waarderingskenmerken.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De index meet de prestaties van de aandelen met een relatief grotere blootstelling aan de waardefactor (zoals gedefinieerd in de indexmethodologie) uit ontwikkelde landen in de moederindex, de MSCI World Index. De index probeert tevens ondernemingen van slechte kwaliteit te vermijden, zoals gemeten door hun boekhoudkundige cijfers, zoals rendement op het eigen vermogen, ratio schulden op eigen vermogen en winstvariabiliteit.


Fondsinformatie per 17 jun 2021

Fondsinformatie per 17 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BJXRT813 INWVALE 02 sep 2020 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00BJXRT813
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INWVALE
Aanvangsdatum 02 sep 2020
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,25% MSCI World Value Exposure Select Index 1 aandeel EUR, GBP, USD Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,25%
Benchmark MSCI World Value Exposure Select Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Sub-Investment Manager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gerepliceerd - Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Bezig met zoeken Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Bezig met zoeken
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 17 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 17 jun 2021

Beurs Euronext Amsterdam (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 03 sep 2020
Beurs-ticker WVAL
SEDOL code BL3NN47
Bloomberg code WVAL NA
Reuters code WVAL.AS
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 04 sep 2020
Beurs-ticker VALW
SEDOL code BKV8RJ0
Bloomberg code VALW LN
Reuters code VALW.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 04 sep 2020
Beurs-ticker WVAL
SEDOL code BKV8RH8
Bloomberg code WVAL LN
Reuters code WVAL.L
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Euronext Amsterdam (Primair) EUR 03 sep 2020 WVAL BL3NN47 WVAL NA WVAL.AS
London Stock Exchange GBP 04 sep 2020 VALW BKV8RJ0 VALW LN VALW.L
London Stock Exchange USD 04 sep 2020 WVAL BKV8RH8 WVAL LN WVAL.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 jun 2021

Fondskenmerken per 17 jun 2021
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$76 104,75 M 353 1,26 10,97
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $76 104,75 M
Aantal posities 353
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,26
Koers/winstverhouding boekjaar 1 10,97

Indexkenmerken per 17 jun 2021

Indexkenmerken per 17 jun 2021
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,03%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,03%

Marktprijs van het fonds per 17 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 17 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€21,90 €22,36 €22,04 €0,46 - - €22,36
Biedprijs €21,90
Laatprijs €22,36
Slotkoers €22,04
Bied-laatspread €0,46
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €22,36
Laagste punt in 52 weken
€15,80
Laagste punt in 52 weken €15,80

NAV van het fonds per 17 jun 2021

NAV van het fonds per 17 jun 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
$26,27 €22,00 £18,83 $39,80 M 1 515 000 $39,80 M
NAV USD (Official NAV) $26,27
NAV EUR €22,00
NAV GBP £18,83
Activa in aandelencategorie $39,80 M
Aandelen in uitgifte 1 515 000
Totaal activa in fonds $39,80 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 17 jun 2021

Grootste posities per 17 jun 2021

Naam van effect Weging
Intel Corporation 4,06%
AT&T Inc. 2,61%
Cisco Systems Inc. 2,53%
Toyota Motor Corp. 2,27%
British American Tobacco p.l.c. 2,09%
International Business Machines Corporation 1,73%
Applied Materials Inc. 1,38%
Roche Holding Ltd 1,33%
BNP Paribas SA Class A 1,33%
Micron Technology Inc. 1,26%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 17 jun 2021

Sector Weging
Informatietechnologie 20,93%
Financiële instellingen 13,95%
Gezondheidszorg 12,61%
Duurzame consumptiegoederen 12,46%
Industrie 10,99%
Communicatiediensten 8,62%
Niet-duurzame consumptiegoederen 7,12%
Materialen 4,45%
Energie 3,31%
Nutsbedrijven 2,81%
Vastgoed 2,74%
Unassigned 0,00%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.