SPDR® MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SPF9 GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$8,80

per 18 mei 2022

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,36 (-3,92%)

per 18 mei 2022

Totaal activa in fonds

$0,88 M

per 18 mei 2022

TER

0,12%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om de prestaties te volgen van grote en middelgrote aandelen in de V.S.


Het fonds is geclassificeerd als een artikel 8-fonds onder SFDR.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De MSCI USA Climate Paris Aligned Index is gebaseerd op de MSCI USA Index, de bovenliggende index, en omvat grote en middelgrote effecten van de Amerikaanse aandelenmarkten. De index is ontworpen ter ondersteuning van beleggers die hun blootstelling aan transitie- en fysieke klimaatrisico's willen verminderen en die kansen willen benutten die voortvloeien uit de overgang naar een koolstofarmere economie en tegelijkertijd willen voldoen aan de vereisten van de Overeenkomst van Parijs. De index incorporeert de TCFD-aanbevelingen en is ontworpen om de minimumnormen van de op Parijs afgestemde EU-benchmark te overtreffen.


Fondsinformatie per 19 mei 2022

Fondsinformatie per 19 mei 2022
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BYTH5719 INSPF9E 04 mrt 2022 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BYTH5719
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF9E
Aanvangsdatum 04 mrt 2022
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,12% MSCI USA Climate Paris Aligned Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,12%
Benchmark MSCI USA Climate Paris Aligned Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder sub-beleggingsmanager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gerepliceerd - Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 19 mei 2022

Beurs- en ticker-informatie per 19 mei 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 07 mrt 2022 SPF9 BYTH571 SPF9 GY SPF9.DE
London Stock Exchange GBP 08 mrt 2022 SPUG BNDQPP5 SPUG LN SPUG.L
London Stock Exchange USD 08 mrt 2022 SPUD BNDQPN3 SPUD LN SPUD.L
Borsa Italiana EUR 21 mrt 2022 UCPA BNDQPL1 UCPA IM UCPA.MI
SIX Swiss Exchange CHF 05 apr 2022 SPUD BNDQPM2 SPUD SE SPUD.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 18 mei 2022

Fondskenmerken per 18 mei 2022
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$441 757,53 M 300 4,34 20,81
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $441 757,53 M
Aantal posities 300
Gemiddelde koers/boekwaarde 4,34
Koers/winstverhouding boekjaar 1 20,81

Indexkenmerken per 18 mei 2022

Indexkenmerken per 18 mei 2022
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,41%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,41%

Marktprijs van het fonds per 18 mei 2022

Marktprijs van het fonds per 18 mei 2022
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€8,49 €8,53 €8,51 €0,04 - - €9,63
Biedprijs €8,49
Laatprijs €8,53
Slotkoers €8,51
Bied-laatspread €0,04
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €9,63
Laagste punt in 52 weken
€8,36
Laagste punt in 52 weken €8,36

NAV van het fonds per 18 mei 2022

NAV van het fonds per 18 mei 2022
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
$8,80 CHF 8,71 €8,37 £7,09 $0,88 M 100 000 $0,88 M
NAV USD (Official NAV) $8,80
NAV CHF CHF 8,71
NAV EUR €8,37
NAV GBP £7,09
Activa in aandelencategorie $0,88 M
Aandelen in uitgifte 100 000
Totaal activa in fonds $0,88 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 18 mei 2022

Grootste posities per 18 mei 2022

Naam van effect Weging
Apple Inc. 7,78%
Microsoft Corporation 6,16%
Amazon.com Inc. 3,03%
Tesla Inc 2,75%
Honeywell International Inc. 2,72%
Cummins Inc. 1,57%
NVIDIA Corporation 1,55%
Alphabet Inc. Class C 1,53%
Meta Platforms Inc. Class A 1,49%
Prologis Inc. 1,32%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 18 mei 2022

Sector Weging
Informatietechnologie 34,00%
Gezondheidszorg 13,21%
Financiële instellingen 11,13%
Duurzame consumptiegoederen 11,05%
Industrie 10,77%
Vastgoed 8,42%
Communicatiediensten 7,11%
Materialen 2,07%
Niet-duurzame consumptiegoederen 1,70%
Nutsbedrijven 0,54%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.