Speciale kennisgeving voor fondsen met een Russische exposure: als marktnoteringen, officiële slotkoersen en/of informatie verstrekt door goedgekeurde prijsinformatiebronnen niet direct beschikbaar zijn of onbetrouwbaar worden geacht voor een portefeuille-instrument, dan wordt dat instrument gewaardeerd tegen Fair Value zoals bepaald in te goeder trouw in overeenstemming met SSGA's procedures voor het bepalen van de Fair Value. Bepaalde fondsbeleggingen zijn tegen nul gewaardeerd, maar worden mogelijk nog niet als zodanig weergegeven in de holdingsfile.


SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ZPRI GY

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$33,17
per 02 feb 2023
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,29 (+0,89%)
per 02 feb 2023
Vermogen onder beheer
$1 702,13 M
per 02 feb 2023
TER
0,40%
image load fail
per 31 dec 2022

Fondsdoelstelling


De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde infrastructuurmarkt te volgen, zoals vertegenwoordigd door de publiek verhandelde infrastructuurgerelateerde aandelen en obligaties.


Beschrijving van index


De Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index volgt de performance van een breed gespreide portefeuille van beursgenoteerde wereldwijde aandelen en vastrentende effecten die, per 31 juli 2014, vallen binnen 18 infrastructuur gerelateerde industrieën. De index heeft een gelijke weging van aandelen en vastrentende effecten, maar met een variatie tussen de herwegingen die op de laatste werkdag van elk kalenderkwartaal plaatsvinden.


Fondsinformatie per 03 feb 2023

ISIN IE00BQWJFQ70
iNAV ticker
INZPRIE
Aanvangsdatum 14 apr 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,40%
Benchmark Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 03 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 15 apr 2015 ZPRI BRTNXM1 ZPRI GY ZPRI.DE
London Stock Exchange GBP 16 apr 2015 GIN BRTNXL0 GIN LN GIN.L
London Stock Exchange USD 16 apr 2015 MAGI BQWJFQ7 MAGI LN MAGI.L
Borsa Italiana EUR 09 mei 2022 MGIN BJLV985 MGIN IM MGIN.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 31 dec 2022

Aantal posities 2 354

Marktprijs van het fonds per 02 feb 2023

Biedprijs €30,22
Laatprijs €30,52
Slotkoers €30,30
Bied-laatspread €0,30
Hoogste dagkoers €30,52
Laagste dagkoers €29,96
Hoogste punt in 52 weken €34,12
Laagste punt in 52 weken €29,29

NAV van het fonds per 02 feb 2023

NAV USD (Official NAV) $33,17
NAV CHF CHF 30,17
NAV EUR €30,32
NAV GBP £26,98
Vermogen onder beheer $1 702,13 M
Aandelen in uitgifte 51 319 906

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 02 feb 2023

Distributierendement
2,37%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 apr 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 03 nov 2014

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 apr 2015
Fonds, netto 31 dec 2022 -1,04% 7,94% -14,61% -14,61% -1,72% 9,95% - 25,23%
Verschil 31 dec 2022 -0,01% -0,14% -0,65% -0,65% -1,97% -3,35% - -5,79%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -1,00% 8,05% -14,27% -14,27% -0,54% 12,17% - 29,14%
Verschil 31 dec 2022 0,02% -0,03% -0,31% -0,31% -0,78% -1,14% - -1,88%
Index
31 dec 2022 -1,02% 8,08% -13,96% -13,96% 0,25% 13,31% - 31,02%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 apr 2015
Fonds, netto 31 dec 2022 -1,04% 7,94% -14,61% -14,61% -0,58% 1,92% - 2,96%
Verschil 31 dec 2022 -0,01% -0,14% -0,65% -0,65% -0,66% -0,61% - -0,61%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -1,00% 8,05% -14,27% -14,27% -0,18% 2,32% - 3,37%
Verschil 31 dec 2022 0,02% -0,03% -0,31% -0,31% -0,26% -0,21% - -0,19%
Index
31 dec 2022 -1,02% 8,08% -13,96% -13,96% 0,08% 2,53% - 3,56%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -14,61% 6,46% 8,11% 17,54% -4,81% 14,35% 7,70% -7,53% - - -
Verschil -0,65% -0,67% -0,65% -0,65% -0,45% -0,66% -0,49% -0,45% - - -
Fonds, bruto -14,27% 6,88% 8,55% 18,01% -4,43% 14,81% 8,13% -7,26% - - -
Verschil -0,31% -0,24% -0,22% -0,18% -0,07% -0,21% -0,06% -0,19% - - -
Index
-13,96% 7,12% 8,76% 18,18% -4,37% 15,02% 8,19% -7,08% - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie 14,19%
Tracking-error 0,13%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 31 dec 2022

Naam van effect Weging
NEXTERA ENERGY INC 2,13%
UNION PACIFIC CORP 1,63%
UNITED PARCEL SERVICE CL B 1,63%
AMERICAN TOWER CORP 1,27%
ENBRIDGE INC 1,02%
DUKE ENERGY CORP 1,02%
SOUTHERN CO/THE 1,00%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 0,93%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 0,89%
IBERDROLA SA 0,87%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 31 dec 2022

Sector Weging
Nutsbedrijven 48,17%
Transport en infrastructuur 35,31%
Sociale Infrastructuur 7,21%
Communicatie- en telecom-activa 5,12%
Energie 3,88%
Medical Care 0,29%
Industrie 0,02%

Landenweging


Verdeling naar vermogenscategorie per 31 dec 2022

Sector Weging
Aandelen 50,38%
Vastrentende waarden 49,62%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (het "Product") wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Morningstar. Morningstar geeft geen uitdrukkelijke of impliciete verklaring of garantie aan de eigenaars van het Product/de Producten of het publiek betreffende de geschiktheid van belegging in effecten in het algemeen of in het Product/de Producten. De enige relatie tussen Morningstar en State Street Global Advisors en het Product/de Producten bestaat in het in licentie geven van: (i) bepaalde handels- en servicemerken van Morningstar; en (ii) de Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index die wordt vastgesteld, samengesteld en berekend door Morningstar waarbij geen rekening wordt gehouden met State Street Global Investors of het Product/de Producten. Morningstar is niet verplicht rekening te houden met de behoeften van State Street Global Advisors of het Product/de Producten bij het vaststellen, samenstellen en berekenen van het Product/de Producten. Morningstar is niet aansprakelijk voor en heeft niet meegewerkt aan het vaststellen van de prijzen en het aantal Producten, noch de timing volgens welke het Product/de Producten zullen worden uitgegeven of verkocht, noch de vaststelling of berekening van de wijze waarop het Product/de Producten worden omgezet in cash. Morningstar heeft geen verplichting en is niet aansprakelijk met betrekking tot het administratief beheer, de marketing of het verhandelen van het Product/de Producten.

Wij hebben opgemerkt dat de performance vóór februari 2016 voor dit fonds incorrect is opgegeven. Zie de 'Kennisgeving van gecorrigeerde resultaten' voor volledige details en de gecorrigeerde in het verleden behaalde resultaten.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.