Skip to main content

SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ZPRI GY

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$32,80
per 23 feb 2024
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,11 (+0,34%)
per 23 feb 2024
Vermogen onder beheer
$1 519,49 M
per 23 feb 2024
TER
0,40%

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde infrastructuurmarkt te volgen, zoals vertegenwoordigd door de publiek verhandelde infrastructuurgerelateerde aandelen en obligaties.

Beschrijving van index

De Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index volgt de performance van een breed gespreide portefeuille van beursgenoteerde wereldwijde aandelen en vastrentende effecten die, per 31 juli 2014, vallen binnen 18 infrastructuur gerelateerde industrieën. De index heeft een gelijke weging van aandelen en vastrentende effecten, maar met een variatie tussen de herwegingen die op de laatste werkdag van elk kalenderkwartaal plaatsvinden.

Fondsinformatie per 25 feb 2024

ISIN IE00BQWJFQ70
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRIE
Aanvangsdatum 14 apr 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,40%
Benchmark Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 25 feb 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 15 apr 2015 ZPRI BRTNXM1 ZPRI GY ZPRI.DE
London Stock Exchange GBP 16 apr 2015 GIN BRTNXL0 GIN LN GIN.L
London Stock Exchange USD 16 apr 2015 MAGI BQWJFQ7 MAGI LN MAGI.L
Borsa Italiana EUR 09 mei 2022 MGIN BJLV985 MGIN IM MGIN.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 31 jan 2024

Aantal posities 2 600

Marktprijs van het fonds per 23 feb 2024

Biedprijs -
Laatprijs -
Slotkoers €30,28
Bied-laatspread -
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €30,49
Laagste punt in 52 weken €27,52

NAV van het fonds per 23 feb 2024

NAV USD (Official NAV) $32,80
NAV CHF CHF 28,90
NAV EUR €30,31
NAV GBP £25,87
Vermogen onder beheer $1 519,49 M
Aandelen in uitgifte 46 326 954

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 23 feb 2024

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

2,73%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 apr 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 03 nov 2014

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 apr 2015
Fonds, netto 31 jan 2024 -1,35% 10,74% -1,35% 3,24% -0,50% 3,24% - 3,34%
Verschil 31 jan 2024 -0,09% -0,19% -0,09% -0,62% -0,68% -0,67% - -0,61%
Fonds, bruto 31 jan 2024 -1,32% 10,85% -1,32% 3,65% -0,10% 3,65% - 3,76%
Verschil 31 jan 2024 -0,05% -0,08% -0,05% -0,20% -0,28% -0,25% - -0,20%
Index
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
31 jan 2024 -1,26% 10,92% -1,26% 3,85% 0,18% 3,90% - 3,96%

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 apr 2015
Fonds, netto 31 jan 2024 -1,35% 10,74% -1,35% 3,24% -1,49% 17,25% - 33,57%
Verschil 31 jan 2024 -0,09% -0,19% -0,09% -0,62% -2,02% -3,83% - -7,15%
Fonds, bruto 31 jan 2024 -1,32% 10,85% -1,32% 3,65% -0,30% 19,62% - 38,35%
Verschil 31 jan 2024 -0,05% -0,08% -0,05% -0,20% -0,84% -1,47% - -2,38%
Index
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
31 jan 2024 -1,26% 10,92% -1,26% 3,85% 0,53% 21,09% - 40,73%

per 31 jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto -1,35% 8,12% -14,61% 6,46% 8,11% 17,54% -4,81% 14,35% 7,70% -7,53% -
Verschil -0,09% -0,66% -0,65% -0,67% -0,65% -0,65% -0,45% -0,66% -0,49% -0,45% -
Fonds, bruto -1,32% 8,56% -14,27% 6,88% 8,55% 18,01% -4,43% 14,81% 8,13% -7,26% -
Verschil -0,05% -0,23% -0,31% -0,24% -0,22% -0,18% -0,07% -0,21% -0,06% -0,19% -
Index
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
-1,26% 8,79% -13,96% 7,12% 8,76% 18,18% -4,37% 15,02% 8,19% -7,08% -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Afwijking en tracking-error per 31 jan 2024

Standaarddeviatie 12,69%
Tracking-error 0,08%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 31 jan 2024

Naam van effect Weging
UNION PACIFIC CORP 1,90%
NEXTERA ENERGY INC 1,54%
UNITED PARCEL SERVICE CL B 1,31%
AMERICAN TOWER CORP 1,17%
ENBRIDGE INC 0,98%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 0,96%
SOUTHERN CO/THE 0,94%
DUKE ENERGY CORP 0,94%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 0,94%
CSX CORP 0,91%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 31 jan 2024

Sector Weging
Nutsbedrijven 47,04%
Transport en infrastructuur 34,73%
Sociale Infrastructuur 6,80%
Communicatie- en telecom-activa 6,71%
Energie 4,55%
Medical Care 0,17%

Landenweging

Verdeling naar vermogenscategorie per 31 jan 2024

Sector Weging
Aandelen 50,02%
Vastrentende waarden 49,98%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ zijn handelsmerken of dienstmerken van Morningstar UK Limited of een van de aan Morningstar UK Limited gelieerde ondernemingen, (hierna “Morningstar”) en deze zijn voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven voor gebruik door State Street Global Advisors. SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF wordt niet ondersteund, aanbevolen, verkocht of gepromoot door Morningstar. Morningstar geeft geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties aan bezitters van de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF of aan welk lid van het publiek dan ook met betrekking tot aanbevelingen om te beleggen in effecten in het algemeen of in de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF in het bijzonder of met betrekking tot het vermogen van de Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ om de algehele wereldwijde prestaties van de infrastructuurmarkt te volgen.

MORNINGSTAR WIJST IEDERE GARANTIE TEN AANZIEN VAN DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN/OF TIJDIGHEID VAN DE MORNINGSTAR® GLOBAL MULTI-ASSET INFRASTRUCTURE INDEX™ OF VAN ENIGE GEGEVENS ERVAN UITDRUKKELIJK VAN DE HAND EN MORNINGSTAR AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN, WEGLATINGEN OF VERSTORINGEN ERVAN.

Wij hebben opgemerkt dat de performance vóór februari 2016 voor dit fonds incorrect is opgegeven. Zie de 'Kennisgeving van gecorrigeerde resultaten' voor volledige details en de gecorrigeerde in het verleden behaalde resultaten.