Skip to main content

SPDR® Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SECR NA

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV
€30,74
per 21 feb 2024
Valuta shareclass
EUR
1 daags NAV-wijziging
-€0,01 (-0,05%)
per 21 feb 2024
Totaal activa in fonds EUR
€752,80 M
per 21 feb 2024
TER
0,12%

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is ernaar te streven beleggers een totaalrendement te bieden, rekening houdend met zowel kapitaal- als inkomstenrendement, dat in het algemeen het rendement van de Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index weerspiegelt.

Beschrijving van index

De Index bevat vastrentende, in euro uitgegeven investment grade obligaties die de R-Factor™-score van State Street Global Advisors® optimaliseert. De Index selecteert effecten die in aanmerking komen voor de Bloomberg Euro Corporate 0-3 Year Index en weegt ze met behulp van een optimalisatieproces, terwijl het actieve totale risico wordt gecontroleerd. De Index sluit uitgevers uit op basis van bepaalde betrokkenheidscriteria en/of die niet voldoen aan de Global Compact-principes van de Verenigde Naties.

Fondsinformatie per 21 feb 2024

ISIN IE00B6YX5H87
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPS
Aanvangsdatum 03 mei 2022
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 21 feb 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 04 mei 2022 SPPS B6YX5Y5 SPPS GY SPPSG.DE
Borsa Italiana EUR 05 mei 2022 SESR BLR4XP7 SESR IM SESR.MI
Euronext Amsterdam EUR 05 mei 2022 SECR BLR4Y54 SECR NA SECR.AS

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 20 feb 2024

Huidig rendement 1,77%
Effectieve convexiteit 0,02%
Effectieve duur 1,29
Aantal posities 751
Rendement tot einde looptijd 3,98%
Gemiddelde maturiteit in jaren 1,35
Gemiddelde koers €97,02

Marktprijs van het fonds per 21 feb 2024

Biedprijs -
Laatprijs -
Slotkoers €30,70
Bied-laatspread -
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €30,86
Laagste punt in 52 weken €29,54

NAV van het fonds per 21 feb 2024

NAV €30,74
Activa in aandelencategorie €752,80 M
Aandelen in uitgifte 24 489 500
Totaal activa in fonds EUR €752,80 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 03 mei 2022
  • Aanvangsdatum van de index: 01 nov 2021

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
03 mei 2022
Fonds, netto 31 jan 2024 0,32% 1,99% 0,32% 3,94% - - - 1,51%
Verschil 31 jan 2024 -0,01% -0,06% -0,01% -0,26% - - - -0,22%
Fonds, bruto 31 jan 2024 0,33% 2,02% 0,33% 4,06% - - - 1,63%
Verschil 31 jan 2024 0,00% -0,03% 0,00% -0,14% - - - -0,10%
Index
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
31 jan 2024 0,32% 2,05% 0,32% 4,19% - - - 1,73%

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
03 mei 2022
Fonds, netto 31 jan 2024 0,32% 1,99% 0,32% 3,94% - - - 2,65%
Verschil 31 jan 2024 -0,01% -0,06% -0,01% -0,26% - - - -0,39%
Fonds, bruto 31 jan 2024 0,33% 2,02% 0,33% 4,06% - - - 2,87%
Verschil 31 jan 2024 0,00% -0,03% 0,00% -0,14% - - - -0,18%
Index
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
31 jan 2024 0,32% 2,05% 0,32% 4,19% - - - 3,05%

per 31 jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 0,32% 4,22% -1,81% - - - - - - - -
Verschil -0,01% -0,27% -0,11% - - - - - - - -
Fonds, bruto 0,33% 4,34% -1,74% - - - - - - - -
Verschil 0,00% -0,15% -0,03% - - - - - - - -
Index
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
0,32% 4,49% -1,70% - - - - - - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Grootste posities

Grootste posities per 20 feb 2024

Naam van effect Weging
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 0,66%
TORONTO-DOMINION BANK 0.375 04/25/2024 0,58%
PEPSICO INC 0.25 05/06/2024 0,58%
STORA ENSO OYJ 4 06/01/2026 0,58%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375 04/06/2025 0,57%
COMMONWEALTH BANK AUST 1.936 10/03/2029 0,56%
PERNOD RICARD SA 1.125 04/07/2025 0,56%
HOLCIM FINANCE LUX SA 1.5 04/06/2025 0,55%
KERING 1.25 05/05/2025 0,55%
BNZ INTL FUNDING/LONDON 0.375 09/14/2024 0,55%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 20 feb 2024

Sector Weging
Bedrijven - Financieel 47,02%
Bedrijven - Industrieel 46,59%
Bedrijven - Nutsbedrijven 5,95%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,45%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 20 feb 2024

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 36,47%
1 - 2 jaar 36,16%
2 - 3 jaar 27,37%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 20 feb 2024

Kwaliteit Weging
AAA 0,56%
AA1 0,79%
AA2 1,62%
AA3 4,89%
A1 11,46%
A2 11,03%
A3 18,39%
BAA1 24,70%
BAA2 15,51%
BAA3 11,06%

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.