SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) JNKE FP

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV EUR (Official NAV)

€51,28

per 19 mei 2022

Valuta van het basisfonds

EUR

1 daags NAV-wijziging

-€0,37 (-0,71%)

per 19 mei 2022

Vermogen onder beheer

€476,79 M

per 19 mei 2022

TER

0,40%

image load fail

per 30 apr 2022


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van hoogrentende, vastrentende, in euro luidende bedrijfsobligaties.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index omvat publiek uitgegeven, vastrentend ineens aflosbaar schuldpapier, schuldpapier met putoptie en niet-achtergestelde schulden in binnenlandse markten voor eurobonds en markten die deel uitmaken van de index. De looptijd moet van twee tot (maar niet tot en met) 15 jaar bedragen; fixed-to-floating rate-effecten worden niet opgenomen. De hoofdsom en de coupons moeten in EUR luiden en het minimum uitstaand nominaal bedrag daarvan bedraagt €250 miljoen.


Fondsinformatie per 21 mei 2022

Fondsinformatie per 21 mei 2022
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta van het basisfonds Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B6YX5M31 INSYBJ 03 feb 2012 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland EUR Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00B6YX5M31
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBJ
Aanvangsdatum 03 feb 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,40% Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index 1 aandeel EUR, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,40%
Benchmark Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder sub-beleggingsmanager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 21 mei 2022

Beurs- en ticker-informatie per 21 mei 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 06 feb 2012 SYBJ B6YX620 SYBJ GY SYBJ.DE
SIX Swiss Exchange CHF 08 feb 2012 JNKE B4ZZHJ5 JNKE SE JNKE.S
Borsa Italiana EUR 08 feb 2012 JNKE B68CLT5 JNKE IM JNKE.MI
London Stock Exchange EUR 08 feb 2012 JNKE B6YX5M3 JNKE LN JNKE.L
Euronext Paris EUR 08 dec 2014 JNKE BSTL7D1 JNKE FP JNKE.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 19 mei 2022

Fondskenmerken per 19 mei 2022
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
3,92% 0,06% 3,62 548 5,88% 4,30 €91,09
Huidig rendement 3,92%
Effectieve convexiteit 0,06%
Effectieve duur 3,62
Aantal posities 548
Rendement tot einde looptijd 5,88%
Gemiddelde maturiteit in jaren 4,30
Gemiddelde koers €91,09

Marktprijs van het fonds per 19 mei 2022

Marktprijs van het fonds per 19 mei 2022
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€51,25 €51,41 €51,33 €0,16 €51,34 €50,77 €58,29
Biedprijs €51,25
Laatprijs €51,41
Slotkoers €51,33
Bied-laatspread €0,16
Hoogste dagkoers €51,34
Laagste dagkoers €50,77
Hoogste punt in 52 weken €58,29
Laagste punt in 52 weken
€50,53
Laagste punt in 52 weken €50,53

NAV van het fonds per 19 mei 2022

NAV van het fonds per 19 mei 2022
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF Vermogen onder beheer Aandelen in uitgifte
€51,28 CHF 52,80 €476,79 M 9 297 016
NAV EUR (Official NAV) €51,28
NAV CHF CHF 52,80
Vermogen onder beheer €476,79 M
Aandelen in uitgifte 9 297 016
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 19 mei 2022

Rendementen per 19 mei 2022
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

3,19%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

3,19%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 03 feb 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 30 sep 2011

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
03 feb 2012
Fonds, netto 30 apr 2022 -3,19% -5,74% -7,20% -6,32% 0,53% 5,25% 53,24%
Verschil 30 apr 2022 -0,10% -0,23% -0,28% -0,53% -1,19% -2,29% -6,09%
Fonds, bruto 30 apr 2022 -3,16% -5,65% -7,07% -5,94% 1,74% 7,37% 59,84%
Verschil 30 apr 2022 -0,07% -0,14% -0,16% -0,15% 0,02% -0,17% 0,51%
Index
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
30 apr 2022 -3,09% -5,51% -6,92% -5,79% 1,72% 7,54% 59,33%

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
03 feb 2012
Fonds, netto 30 apr 2022 -3,19% -5,74% -7,20% -6,32% 0,18% 1,03% 4,26%
Verschil 30 apr 2022 -0,10% -0,23% -0,28% -0,53% -0,39% -0,44% -0,40%
Fonds, bruto 30 apr 2022 -3,16% -5,65% -7,07% -5,94% 0,58% 1,43% 4,69%
Verschil 30 apr 2022 -0,07% -0,14% -0,16% -0,15% 0,01% -0,03% 0,03%
Index
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
30 apr 2022 -3,09% -5,51% -6,92% -5,79% 0,57% 1,46% 4,66%

per 30 apr 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -7,20% 2,91% 1,66% 10,10% -4,24% 5,01% 9,20% -0,62% 5,47% 7,93% 15,38%
Verschil -0,28% -0,42% -0,19% -0,62% -0,34% -0,55% -0,58% -0,33% 0,11% -0,56% -0,33%
Fonds, bruto -7,07% 3,33% 2,07% 10,54% -3,85% 5,43% 9,64% -0,22% 5,93% 8,42% 15,85%
Verschil -0,16% -0,01% 0,22% -0,18% 0,04% -0,13% -0,14% 0,07% 0,57% -0,08% 0,14%
Index
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
-6,92% 3,33% 1,85% 10,72% -3,89% 5,55% 9,78% -0,29% 5,37% 8,50% 15,71%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2022

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2022

Standaarddeviatie Tracking-error
10,04% 0,24%
Standaarddeviatie 10,04%
Tracking-error 0,24%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 19 mei 2022

Grootste posities per 19 mei 2022

Naam van effect Weging
LORCA TELECOM BONDCO 4 09/18/2027 0,82%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3.5 09/30/2024 0,67%
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.875 07/08/2026 0,54%
SOFTBANK GROUP CORP 5 04/15/2028 0,54%
THYSSENKRUPP AG 2.875 02/22/2024 0,53%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 8 05/15/2027 0,47%
AUTOSTRADE PER L'ITALIA 5.875 06/09/2024 0,46%
LINCOLN FINANCING SARL 3.625 04/01/2024 0,45%
TELECOM ITALIA SPA 2.375 10/12/2027 0,44%
TELECOM ITALIA SPA 2.75 04/15/2025 0,43%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 19 mei 2022

Sector Weging
Corporate - Consumer Cyclical 24,52%
Corporate - Communications 21,68%
Corporate - Capital Goods 12,29%
Corporate - Consumer Non-Cyclical 10,98%
Corporate - Transportation 8,01%
Corporate - Basic Industry 5,12%
Corporate - Other Financial 4,99%
Corporate - Technology 3,49%
Corporate - Banking 2,18%
Corporate - Industrial Other 1,95%
Corporate - Electric 1,73%
Corporate - Energy 1,16%
Corporate - Insurance 0,83%
Corporate - REITS 0,50%
Corporate - Brokerage Assetmanagers Exchanges 0,23%
Corporate - Finance Companies 0,12%
Overige 0,21%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 19 mei 2022

Looptijdklassen in het fonds
per 19 mei 2022
Looptijd Weging
0 - 1 jaar 0,39%
1 - 2 jaar 9,26%
2 - 3 jaar 17,07%
3 - 5 jaar 41,65%
5 - 7 jaar 23,96%
7 - 10 jaar 6,65%
10 - 15 jaar 1,03%

Kredietkwaliteitper 19 mei 2022

Kredietkwaliteit
per 19 mei 2022
Kwaliteit Weging
BBB of hoger 0,21%
BB 57,16%
B 33,79%
CCC of lager 8,83%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.