Skip to main content

SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) JNKE FP

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV EUR (Official NAV)
€51,06
per 22 feb 2024
Valuta van het basisfonds
EUR
1 daags NAV-wijziging
+€0,06 (+0,12%)
per 22 feb 2024
Vermogen onder beheer
€478,58 M
per 22 feb 2024
TER
0,40%
per 31 jan 2024

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van hoogrentende, vastrentende, in euro luidende bedrijfsobligaties.

Beschrijving van index

De Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index omvat publiek uitgegeven, vastrentend ineens aflosbaar schuldpapier, schuldpapier met putoptie en niet-achtergestelde schulden in binnenlandse markten voor eurobonds en markten die deel uitmaken van de index. De looptijd moet van twee tot (maar niet tot en met) 15 jaar bedragen; fixed-to-floating rate-effecten worden niet opgenomen. De hoofdsom en de coupons moeten in EUR luiden en het minimum uitstaand nominaal bedrag daarvan bedraagt €250 miljoen.

Fondsinformatie per 23 feb 2024

ISIN IE00B6YX5M31
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBJ
Aanvangsdatum 03 feb 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta van het basisfonds EUR
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,40%
Benchmark Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 23 feb 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 06 feb 2012 SYBJ B6YX620 SYBJ GY SYBJ.DE
SIX Swiss Exchange CHF 08 feb 2012 JNKE B4ZZHJ5 JNKE SE JNKE.S
Borsa Italiana EUR 08 feb 2012 JNKE B68CLT5 JNKE IM JNKE.MI
London Stock Exchange EUR 08 feb 2012 JNKE B6YX5M3 JNKE LN JNKE.L
Euronext Paris EUR 08 dec 2014 JNKE BSTL7D1 JNKE FP JNKE.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 22 feb 2024

Huidig rendement 4,43%
Effectieve convexiteit -0,10%
Effectieve duur 2,61
Aantal posities 480
Rendement tot einde looptijd 6,35%
Gemiddelde maturiteit in jaren 3,49
Gemiddelde koers €94,56

Marktprijs van het fonds per 22 feb 2024

Biedprijs €51,29
Laatprijs €51,43
Slotkoers €51,38
Bied-laatspread €0,14
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €52,93
Laagste punt in 52 weken €48,25

NAV van het fonds per 22 feb 2024

NAV EUR (Official NAV) €51,06
NAV CHF CHF 48,68
Vermogen onder beheer €478,58 M
Aandelen in uitgifte 9 372 916

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 22 feb 2024

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

5,81%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 03 feb 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 30 sep 2011

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
03 feb 2012
Fonds, netto 31 jan 2024 0,27% 6,16% 0,27% 8,96% 0,72% 2,38% 2,78% 4,24%
Verschil 31 jan 2024 -0,02% -0,11% -0,02% -0,34% -0,59% -0,51% -0,42% -0,43%
Fonds, bruto 31 jan 2024 0,31% 6,27% 0,31% 9,39% 1,13% 2,79% 3,20% 4,67%
Verschil 31 jan 2024 0,01% 0,00% 0,01% 0,10% -0,19% -0,10% -0,01% 0,00%
Index
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
31 jan 2024 0,30% 6,27% 0,30% 9,29% 1,31% 2,88% 3,21% 4,68%

per 31 jan 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
03 feb 2012
Fonds, netto 31 jan 2024 0,27% 6,16% 0,27% 8,96% 2,18% 12,46% 31,60% 64,63%
Verschil 31 jan 2024 -0,02% -0,11% -0,02% -0,34% -1,80% -2,80% -5,52% -8,39%
Fonds, bruto 31 jan 2024 0,31% 6,27% 0,31% 9,39% 3,41% 14,72% 37,01% 72,93%
Verschil 31 jan 2024 0,01% 0,00% 0,01% 0,10% -0,57% -0,54% -0,12% -0,09%
Index
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
31 jan 2024 0,30% 6,27% 0,30% 9,29% 3,98% 15,26% 37,12% 73,02%

per 31 jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto 0,27% 11,83% -11,09% 2,91% 1,66% 10,10% -4,24% 5,01% 9,20% -0,62% 5,47%
Verschil -0,02% -0,42% -0,87% -0,42% -0,19% -0,62% -0,34% -0,55% -0,58% -0,33% 0,11%
Fonds, bruto 0,31% 12,27% -10,73% 3,33% 2,07% 10,54% -3,85% 5,43% 9,64% -0,22% 5,93%
Verschil 0,01% 0,03% -0,52% -0,01% 0,22% -0,18% 0,04% -0,13% -0,14% 0,07% 0,57%
Index
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
0,30% 12,24% -10,21% 3,33% 1,85% 10,72% -3,89% 5,55% 9,78% -0,29% 5,37%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index.

Afwijking en tracking-error per 31 jan 2024

Standaarddeviatie 7,32%
Tracking-error 0,13%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 22 feb 2024

Naam van effect Weging
LORCA TELECOM BONDCO 4 09/18/2027 0,95%
TELECOM ITALIA SPA 7.875 07/31/2028 0,78%
TELECOM ITALIA SPA 6.875 02/15/2028 0,65%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 7.5 08/21/2026 0,61%
DOUGLAS GMBH 6 04/08/2026 0,53%
ORGANON & CO/ORG 2.875 04/30/2028 0,49%
GRIFOLS SA 3.875 10/15/2028 0,49%
FORVIA SE 2.75 02/15/2027 0,49%
ILIAD HOLDING SAS 5.125 10/15/2026 0,49%
CAB 3.375 02/01/2028 0,48%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 22 feb 2024

Sector Weging
Corporate - Consumer Cyclical 25,83%
Corporate - Communications 23,47%
Corporate - Consumer Non-Cyclical 12,33%
Corporate - Capital Goods 10,84%
Corporate - Basic Industry 7,28%
Corporate - Transportation 4,72%
Corporate - Other Financial 4,66%
Corporate - Technology 2,59%
Corporate - Industrial Other 2,56%
Corporate - Banking 1,07%
Corporate - Energy 1,06%
Corporate - Insurance 1,02%
Corporate - Electric 0,78%
Corporate - REITS 0,47%
Corporate - Finance Companies 0,29%
Corporate - Brokerage Assetmanagers Exchanges 0,26%
Overige 0,78%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 22 feb 2024

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 2,05%
1 - 2 jaar 15,60%
2 - 3 jaar 26,19%
3 - 5 jaar 40,41%
5 - 7 jaar 13,65%
7 - 10 jaar 2,11%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 22 feb 2024

Kwaliteit Weging
AAA 0,78%
BAA3 0,20%
BA1 24,01%
BA2 16,11%
BA3 15,11%
B1 14,94%
B2 12,18%
B3 10,50%
CAA1 3,29%
CAA2 2,00%
CAA3 0,77%
Geen rating 0,11%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.