SPDR® Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) GOVA NA

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV

€29,20

per 22 apr 2021

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,01 (+0,03%)

per 22 apr 2021

Totaal activa in fonds

€1 398,70 M

TER

0,10%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van staatsobligaties uit de eurozone.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index is een onderdeel van de indexfamilie van staatsobligaties van Bloomberg Barclays. Door uit te gaan van een weging voor marktkapitalisatie en standaardregels voor opname, weerspiegelt de index nauwgezet de performance en kenmerken van de gehele markt voor staatsobligaties van de eurozone.


Fondsinformatie per 22 apr 2021

Fondsinformatie per 22 apr 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BMYHQM42 INGOVA 20 nov 2020 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden EUR Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BMYHQM42
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INGOVA
Aanvangsdatum 20 nov 2020
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass EUR
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index 1 aandeel EUR Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Bezig met zoeken Nee
Rapportagestatus VK Bezig met zoeken
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 22 apr 2021

Beurs- en ticker-informatie per 22 apr 2021

Beurs Euronext Amsterdam (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 23 nov 2020
Beurs-ticker GOVA
SEDOL code BMYPMM0
Bloomberg code GOVA NA
Reuters code GOVA.AS
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 22 mrt 2021
Beurs-ticker GOVA
SEDOL code BMH3WN2
Bloomberg code GOVA IM
Reuters code GOVA.MI
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Euronext Amsterdam (Primair) EUR 23 nov 2020 GOVA BMYPMM0 GOVA NA GOVA.AS
Borsa Italiana EUR 22 mrt 2021 GOVA BMH3WN2 GOVA IM GOVA.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 22 apr 2021

Fondskenmerken per 22 apr 2021
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
1,70% 1,46% 8,61 423 0,00% 10,03 €119,97
Huidig rendement 1,70%
Effectieve convexiteit 1,46%
Effectieve duur 8,61
Aantal posities 423
Rendement tot einde looptijd 0,00%
Gemiddelde maturiteit in jaren 10,03
Gemiddelde koers €119,97

Marktprijs van het fonds per 22 apr 2021

Marktprijs van het fonds per 22 apr 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€29,05 €29,75 €29,19 €0,70 - - €30,14
Biedprijs €29,05
Laatprijs €29,75
Slotkoers €29,19
Bied-laatspread €0,70
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €30,14
Laagste punt in 52 weken
€29,12
Laagste punt in 52 weken €29,12

NAV van het fonds per 22 apr 2021

NAV van het fonds per 22 apr 2021
NAV Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
€29,20 €505,27 M 8,333 €1 398,70 M
NAV €29,20
Activa in aandelencategorie €505,27 M
Aandelen in uitgifte 8,333
Totaal activa in fonds €1 398,70 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 22 apr 2021

Grootste posities per 22 apr 2021

Naam van effect Weging
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 0,89%
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041 0,82%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 0,78%
FRANCE (GOVT OF) 5.75 10/25/2032 0,73%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 0,72%
FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2030 0,72%
FRANCE (GOVT OF) 1.75 05/25/2023 0,69%
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031 0,69%
FRANCE (GOVT OF) 2.25 10/25/2022 0,68%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 0,68%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 22 apr 2021

Sector Weging
Treasury 99,89%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,11%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 22 apr 2021

Looptijdklassen in het fonds
per 22 apr 2021
Looptijd Weging
0 - 1 jaar 0,89%
1 - 2 jaar 9,61%
2 - 3 jaar 8,72%
3 - 5 jaar 17,38%
5 - 7 jaar 13,40%
7 - 10 jaar 17,77%
10 - 15 jaar 9,76%
15 - 20 jaar 8,92%
20 - 30 jaar 10,47%
> 30 jaar 3,08%

Kredietkwaliteitper 22 apr 2021

Kredietkwaliteit
per 22 apr 2021
Kwaliteit Weging
Aaa 22,24%
Aa 35,34%
A 17,28%
Baa 25,14%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief "Bloomberg"). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, "Barclays"), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.