Skip to main content

SPDR® Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBN GY

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$26,94
per 17 mei 2024
Valuta van het basisfonds
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,12 (-0,45%)
per 17 mei 2024
Vermogen onder beheer
$90,24 M
per 17 mei 2024
TER
0,12%

Fondsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van de in US dollar luidende markt voor langlopende, vastrentende bedrijfsobligaties. Het fonds streeft ernaar dit te doen door de Barclays US Long Corporate Index te volgen.

Beschrijving van index

De index meet de performance van de markt voor Amerikaanse investment grade bedrijfsobligaties met een lange looptijd. Alleen obligaties met een looptijd langer dan 10 jaar zijn opgenomen. Zoals vastgesteld door de indexmethodologie, moeten effecten vastrentend en van investment grade zijn en luiden in US dollar. Opname ervan berust op de valuta van de emissie en niet op de vestigingsplaats van de emittent.

Fondsinformatie per 18 mei 2024

ISIN IE00BZ0G8860
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBNE
Aanvangsdatum 02 dec 2015
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta van het basisfonds USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 18 mei 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 03 dec 2015 SYBN BZ0G886 SYBN GY SYBN.DE
London Stock Exchange GBP 04 dec 2015 LCRP BYQ5GP3 LCRP LN LCRP.L
London Stock Exchange USD 04 dec 2015 LUSC BYQ5GN1 LUSC LN LUSC.L
Borsa Italiana EUR 24 jan 2017 LUSC BYWJBM1 LUSC IM LUSC.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 16 mei 2024

Huidig rendement 5,29%
Effectieve convexiteit 2,41%
Effectieve duur 12,78
Aantal posities 1 821
Rendement tot einde looptijd 5,64%
Gemiddelde maturiteit in jaren 22,87
Gemiddelde koers $87,75

Marktprijs van het fonds per 17 mei 2024

Biedprijs €24,83
Laatprijs €24,88
Slotkoers €24,86
Bied-laatspread €0,05
Hoogste dagkoers €25,00
Laagste dagkoers €24,86
Hoogste punt in 52 weken €26,24
Laagste punt in 52 weken €22,31

NAV van het fonds per 17 mei 2024

NAV USD (Official NAV) $26,94
NAV EUR €24,77
NAV GBP £21,21
Vermogen onder beheer $90,24 M
Aandelen in uitgifte 3 349 711

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 17 mei 2024

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

5,03%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 02 dec 2015
  • Aanvangsdatum van de index: 25 mei 2015

per 30 apr 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
02 dec 2015
Fonds, netto 30 apr 2024 -4,91% -5,67% -6,45% -2,21% -6,48% -0,13% - 2,27%
Verschil 30 apr 2024 0,02% 0,04% 0,09% 0,20% -0,05% 0,07% - -0,06%
Fonds, bruto 30 apr 2024 -4,91% -5,65% -6,42% -2,09% -6,37% 0,02% - 2,44%
Verschil 30 apr 2024 0,03% 0,07% 0,12% 0,32% 0,06% 0,21% - 0,11%
Index
Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
30 apr 2024 -4,94% -5,72% -6,54% -2,41% -6,43% -0,20% - 2,33%

per 30 apr 2024

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
02 dec 2015
Fonds, netto 30 apr 2024 -4,91% -5,67% -6,45% -2,21% -18,22% -0,65% - 20,76%
Verschil 30 apr 2024 0,02% 0,04% 0,09% 0,20% -0,14% 0,34% - -0,64%
Fonds, bruto 30 apr 2024 -4,91% -5,65% -6,42% -2,09% -17,93% 0,08% - 22,48%
Verschil 30 apr 2024 0,03% 0,07% 0,12% 0,32% 0,15% 1,07% - 1,07%
Index
Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
30 apr 2024 -4,94% -5,72% -6,54% -2,41% -18,08% -0,99% - 21,40%

per 30 apr 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds, netto -6,45% 10,95% -25,80% -1,12% 14,41% 23,99% -7,37% 11,80% 10,54% -2,34% -
Verschil 0,09% 0,02% -0,18% 0,01% 0,47% 0,10% -0,13% -0,29% -0,43% -0,11% -
Fonds, bruto -6,42% 11,08% -25,71% -1,00% 14,63% 24,24% -7,19% 12,02% 10,76% -2,33% -
Verschil 0,12% 0,15% -0,09% 0,13% 0,70% 0,34% 0,05% -0,06% -0,21% -0,10% -
Index
Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
-6,54% 10,93% -25,62% -1,13% 13,94% 23,89% -7,24% 12,09% 10,97% -2,23% -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index.

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2024

Standaarddeviatie 15,90%
Tracking-error 0,13%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 16 mei 2024

Naam van effect Weging
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/2046 0,38%
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,37%
AT&T INC 3.65 09/15/2059 0,36%
AT&T INC 3.55 09/15/2055 0,34%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037 0,31%
BOEING CO 5.805 05/01/2050 0,27%
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34 05/19/2063 0,26%
WELLS FARGO & COMPANY 5.013 04/04/2051 0,26%
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3 05/19/2053 0,25%
CVS HEALTH CORP 4.78 03/25/2038 0,25%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 16 mei 2024

Sector Weging
Bedrijven - Industrieel 70,36%
Bedrijven - Financieel 16,67%
Bedrijven - Nutsbedrijven 12,91%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,05%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 16 mei 2024

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 0,05%
7 - 10 jaar 0,06%
10 - 15 jaar 16,41%
15 - 20 jaar 20,99%
20 - 30 jaar 51,78%
> 30 jaar 10,71%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 16 mei 2024

Kwaliteit Weging
AAA 2,30%
AA1 1,66%
AA2 1,71%
AA3 5,48%
A1 9,33%
A2 15,70%
A3 19,07%
BAA1 16,34%
BAA2 20,42%
BAA3 8,00%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index.